Kundcase

Kreativ koncern fann flexibel plattform för tillväxt

För att stödja danska Creativ Companys pågående omvandling till tillväxtinriktad koncern valde företaget en Dell EMC VxRail-lösning som ger flexibilitet, skalbarhet och robusthet.

Creativ Company, med säte i Holstebro på Jylland, har funnits i drygt 20 år. De senaste åren har det, via flera stora förvärv, gått från en entreprenörspräglad verksamhet till att bli mer av storskalig koncern. Företaget har kontor i 13 länder och kunder i ett 40-tal. Det säljer material för kreativ aktivitet som till exempel sömnad, teckning, målning och pyssel till skolor, institutioner, företag och konsumenter, i dag främst online.

Creativ Companys IT-chef John Olsen förklarar att omvandlingen har gett verksamhetens IT-stöd en ny inriktning. Från en entreprenörsattityd där system satts upp snabbt och till en billig penning, har man nu höjt blicken och siktar på att etablera ett IT-landskap som kan hantera 100 procents tillväxt vart femte år.

– Våra IT-strategiska huvudmål är att bygga upp flexibilitet, skalbarhet och robusthet, slår han fast.

När prestandan hos företagets gamla server/storage-lösning inte räckte till och det blev dags att ersätta den var det dessa tre ledord som styrde. Man ville också förebygga latens för att säkra lagersystemet. Alternativen var att antingen ersätta den gamla on-prem-lösningen med en ny eller istället välja en hosting-lösning av något slag. Vid ett rundabordssamtal med Dustin och Dell Technologies fick John Olsen upp ögonen för Dells EMC VxRail-plattform.

– Jag har en mycket bra relation med vår KAM på Dustin som presenterade både ett hosting-alternativ och Dell Technologies lösning. Jag upplever att Dustin har en objektiv inställning i sin rådgivning vilket är mycket värdefullt. Dustin och Dell Technologies känner dessutom varandra väl och samarbetar väldigt bra. Gentemot oss agerar de mer som en partner än som säljare och tillverkare, säger han.

Bakom valet av en ny on-prem-lösning fanns kraven inom latens och internetkonnektivitet. Dessutom blir kostnaderna lägre då företaget har egen expertis inom tekniskt underhåll.

– Dell Technologies hjälpte oss att analysera våra befintliga resurser och hitta en VxRail-lösning byggd på standardkomponenter som uppfyller alla våra strategiska krav på flexibilitet, skalbarhet och robusthet, förklarar John Olsen.

Lösningen kom snabbt på plats efter beställningen i januari 2021 och Creativ Company har fått god support av Dell Technologies och dess partners under installation och migration.

– I och med att Dell Technologies tar ansvar för sin EMC VxRail hela vägen upp till VMware-nivån kan vi förlita oss på dem och behöver ingen egen expertis för denna del. Vi står nu väl rustade för framtiden med en mycket flexibel lösning som är extremt lätt att bygga ut med mer kapacitet oavsett om det handlar om lagring, processorkraft, minne eller extra servrar. Dessutom uppnår vi redundans och möjlighet till disaster recovery genom att dela upp våra servrar på olika platser, avslutar John Olsen.

John Olsen

Gentemot oss agerar de mer som en partner än som säljare och tillverkare.

John Olsen, IT-chef Creativ Company

Så blev det möjligt

Utmaning

Creativ Company behövde ersätta sin gamla server/storage-lösning vars prestanda inte längre räckte till.

Lösning

Dustin hjälpte i valet av en ny hyperkonvergerad on-prem-lösning byggd på Dells EMC VxRail-plattform.

Resultat

Företaget uppnår en IT-miljö med önskad flexibilitet, skalbarhet och robusthet, låg latens och lägre kostnader än med en hosting-lösning.

Text: Björn Rautio
Foto: Nicolai Berthelsen