Kundcase

IT-plattform vässar skolarbetet

Med en dator per elev och ny samarbetsplattform i form av Office 365 har Vänersborgs högstadieklasser fått ett helt nytt sätt att använda IT i undervisningen. I dag är datorerna en naturlig del av skoldagen och samarbetet mellan elever och lärare fungerar bättre än någonsin.

Fredrik Carlsson har i över tio år arbetat som IT-ansvarig för skolorna i Vänersborgs kommun. Tillsammans med ansvariga för barn och utbildning arbetar han med digitalisering av förskola och skola i kommunen. Sammanlagt finns det fyra 7-9 skolor med ungefär 1 200 elever i Vänersborg. Fredrik berättar att han under sin tid på IT-kontoret, och tidigare som verksam inom skolan, sett kommunen gå från att ha varit med på digitaliseringståget under 90-talet till att halka efter allt mer.

– För ett par år sedan tog vi tag i problemet och bestämde oss för att vi måste satsa mer på IT i skolan. Nivån på utrustningen ute i skolorna var dålig, det fanns inte datorer till alla och ibland kunde det ta nästan hela lektionen för lärare och elever att logga in, minns han.

Ny plattform och central infrastruktur

Fredrik och hans kollegor började fundera på hur de skulle hamna i framkant igen. De ville hitta ett sätt att integrera tekniken i undervisningen på ett bra sätt. Efter många diskussioner kom de fram till att de behövde börja med att hitta ett arbetssätt och något att fylla datorerna med.

– Vi hade sett en del kommuner som köpte in hårdvara utan en plan. Där blev datorerna snarare en surfstation. Vår ambition var att skapa en ny plattform där lärare och elever kunde samarbeta effektivt. Vi började med att bygga upp en Office 365-miljö i liten skala för att därefter bygga upp en central infrastruktur där vi kan dela ut och sköta administrationen av konton från IT-kontoret, berättar han.

Utöver Office 365 behövdes nya datorer till alla elever i årskurs 7-9. För ett år sedan togs beslutet att satsa på 1:1, det vill säga en dator per elev, för högstadieskolorna. Och kravställningen på de nya bärbara datorerna var specifik.

– Vi hade fem viktiga kriterier. Datorn måste vara lätt att bära runt under skoldagen, ha en touchskärm, ett fullgott tangentbord samt en tryckkänslig penna att skriva med, eftersom det underlättar inlärningen. Sist men inte minst ville vi att den skulle vara tålig. Valet föll till slut på Surface 3, som är en kombination av surfplatta och bärbar dator från Microsoft. För att få den extra tålig investerade vi i ett skyddande fodral, vilket gjort gott för hållbarheten.

Tips och idéer i realtid

Resultatet av den nya IT-satsningen har varit lyckad. Så pass att kommunen redan beställt nya Surface 3 till de sjuor som börjar i höst. I och med att alla elever har en egen dator finns möjligheten att utnyttja potentialen i tekniken fullt ut.

– Helt plötsligt kan de göra sitt skolarbete oavsett var de befinner sig. Är en elev sjuk eller på semester har han eller hon ändå möjlighet att följa med i undervisningen. Lärarna kan också enkelt ge tips och idéer kring dokument i realtid via Office 365, förklarar Fredrik.

Nästa steg i processen att förbättra IT-miljön i skolorna är att öka kapaciteten på det trådlösa nätet med ytterligare accesspunkter. IT-kontoret med Fredrik i spetsen vill också ha möjlighet att vidareutveckla 1:1-konceptet till låg- och mellanstadiet. Överlag har de stora ambitioner för IT-användningen i skolan.

– Visionen är att vi ska kunna erbjuda en likvärdig undervisning, oberoende av vilken skola eller lärare en elev har, där alla har tillgång till en dator och de pedagogiska hjälpmedel de behöver. Nästa del är att vi vill digitalisera på så vis att eleverna ska kunna ta till sig kunskap på ett mer individanpassat sätt. Det kan till exempel handla om att läroboken passar dig och ditt sätt att lära dig saker, vilket blir lättare om den är digital. Samtidigt ska det finnas en harmoni mellan digitalt och analogt. En skönlitterär bok passar bäst i pappersform, medan geometriska former är lättare att lära sig på en skärm, säger han.

Delar material digitalt

Anna-Lena Andersson, textil- och datalärare på Vänerparkens skola, ser många fördelar med det nya arbetssättet. Framför allt lyfter hon fram möjligheten att ge personlig och direkt feedback till eleverna, som alltid har med sin dator till lektionen. På den planerar de sitt arbete, gör skisser och hämtar de länkar de behöver.

– Jag delar material digitalt inför lektionerna. Det kan till exempelvis vara häften om broderi, instruktionsfilmer och länkar med olika tekniker. För mig är det naturligt att jobba med datorer i undervisningen och även om lärare och elever på skolan har lite olika datakunskaper lär vi oss att använda datorn tillsammans, säger hon.

Anna-Lena understryker att det numera är mycket enklare för eleverna att planera arbetsmoment – och för henne som lärare att förstå hur en elev tänkt sig ett projekt. De äger ett dokument tillsammans där hon kan ge tips på hur en elev kan komma vidare i arbetet. Eleverna väljer att jobba i det program som passar dem bäst, oftast Word, PowerPoint eller OneNote.

– Digital teknik är perfekt för att synliggöra arbets- och designprocessen. Det är enklare att visualisera och förklara ett moment. Till Surfaceplattan finns en penna där eleverna kan skissa upp sin idé, sen letar vi mönster och kopplar ihop till en helhet. Jag använder själv Youtube och Pinterest för att spara idéer och tankar, samt förbereda lektionsmaterial, förklarar Anna-Lena.

Flippat klassrum

Även miljömässigt har de nya datorerna varit en vinst. Utskrifterna har minskat sedan skolan startade med en dator per elev.

– Tidigare, när vi bara hade en dator på slöjdlektionen, blev IT mest ett irritationsmoment. Det resulterade i mycket kopierande och pappershäften, konstaterar hon.

Med Surfaceplattorna har Anna-Lena äntligen kunnat förverkliga idéen om ett flippat klassrum där eleverna får förståelse för ett ämne i förväg.

– Det är många som tar chansen att titta på en film eller bildspel flera veckor i förväg på sin dator. De har ofta frågor redan första lektionen och har tänkt igenom olika arbetsområden, säger hon.

Utmaning

Högstadieskolorna i Vänersborgs kommun hade gamla datorer med lång inloggningstid, en eftersatt infrastruktur och inget tydligt definierat arbetssätt för att använda IT i skolan.

Lösning

De satsade på en ny IT-plattform för skolan med 1:1 (en dator per elev), Office 365 för enkelt samarbete och delning av dokument samt köpte in 1 200 Microsoft Surface 3 till alla elever i årskurs 7-9.

Effekt

Nu är datorerna ett naturligt inslag under lektionerna. När samtliga elever har sin egen dator kan de utnyttja tekniken, ta med den hem, göra skolarbete och kommunicera med lärarna på ett smidigt sätt. De kan även hänga med i undervisningen trots att de är sjuka eller på semester. Lärarna kan ge bättre feedback till varje elev.