Kundcase

Här har Virtual Reality tagit plats i klassrummet

VR-tekniken har kommit starkt på senare år, men i vilken mån är det något som passar skolan? Det är något som ett pilotprojekt i Saltsjö-Boo strax utanför Stockholm försöker att utröna.

När jag tittar upp mot vattenytan några meter ovanför mig simmar ett av de svartvita rovdjuren rakt över mig. Som tur är siktar den hungriga valen inte in sig på mig, utan slukar några fiskar som kastats i vattnet. Med hjälp av små propellrar tar jag mig fram till en liten bubbla i vattnet med en ikon som föreställer en späckhuggare. Jag sätter handen i bubblan, varpå en röst börjar berätta på engelska om dessa havsdäggdjurs liv.

Nu är jag ju inte ute på någon dykarutflykt, utan står egentligen i ett grupprum på den kommunala Björknässkolan i Saltsjö-Boo, i Nacka kommun öster om Stockholm. Här har eleverna i klass 4A under vårterminen 2018 fått chansen att pröva på VR-teknik som en del av undervisningen. I grupprummet finns installerat en HTC Vitr-anläggning med sensorer uppsatta i två av innertakets hörn och ett par VR-glasögon med tillhörande handkontroller och hörlurar. Systemet körs på en arbetsstation från Dell och på en vanlig bildskärm går det, för de som inte har glasögonen på sig, att följa vad som händer i den virtuella världen.

Den som bär glasögonen går in i den virtuella verkligheten och kan titta runt och röra sig i den. För att röra sig längre än i sin omedelbara närhet (det vill säga det verkliga rummet) och för att interagera med det virtuella använder man sig av en handkontroll i varje hand. VR-programmet där IT i skolans utsände får simma med späckhuggare heter Ocean Rift och är ett av de spel skolan har köpt in för att utvärdera hur den nya tekniken kan användas i undervisningen.

Läs om vad Dustin kan göra inom skola och offentlig sektor

Viktigt prova i praktiken

Initiativet till testet kommer ursprungligen från Lars Ekelöw, digitaliseringsstrateg på Nacka kommun. Han tror att det är viktigt för skolvärlden att prova tekniska nyheter i praktiken.

– Viss teknik fungerar jättebra i skolan, annan funkar inte alls. För att bilda sig en uppfattning om vad som kan vara ett bra teknik-stöd för pedagogiken och hur ny teknik bäst ska användas, så måste man pröva den, säger han.

Han vill undvika misstaget att köpa in en massa teknik utan att riktigt veta vad man ska ha den till. Därför tror han på att inleda i liten skala.

– Skolan måste ta in digitaliseringen på sitt sätt. Tekniken ska alltid underordnas pedagogiken. Här spelar lärarna en nyckelroll, de ansvarar för att tekniken involveras kontextuellt i undervisningen. Därför behövs tester ute i klassrummet när något nytt dyker upp och verkar ha stor potential, som VR-tekniken i dag. Sedan kan vi ta ställning till om vi ska köpa in mer utrustning eller inte, fortsätter Lars Ekelöw.

Ett sätt till att lära

Björknässkolan är en f-9-skola som länge har varit en föregångare när det gäller teknikstöd i undervisningen. Den var till exempel först i landet med att ge alla elever varsin bärbar dator redan från lågstadiet. När 4A:s klasslärare Anna Brämming Bjare hörde att det fanns möjlighet att pröva VR tvekade hon inte att anmäla sitt intresse.

Man kliver in i en annan värld, vilket ger en ny dimension och kan göra det lättare för en del barn att ta till sig nya kunskaper.

– Jag tyckte att det verkade häftigt att testa detta. Som lärare är det inte svårt att föreställa sig möjliga tillämpningar i skolarbetet. Tänk att synliggöra hur organen i kroppen hänger ihop genom en resa i blodomloppet. Eller att komplettera det som står i historie-boken med att gå runt i en virtuell medeltida stad, säger hon.

Anna Brämming Bjare menar att VR kan blir ytterligare ett sätt att lära sig. Det är inte bara visuellt, som en film, utan ger en starkare upplevelse.

– Som lärare vill man kunna hitta rätt ingång till lärande för varje barn. Den här tekniken kan göra det roligt för fler att lära sig. Man kliver in i en annan värld, vilket ger en ny dimension och kan göra det lättare för en del barn att ta till sig nya kunskaper. Jag tror att det kan finnas oanade möjligheter här, säger hon.

Jakt på pedagogiska program

Samtidigt brottas man som pionjär med att hitta rätt bland de program och spel som finns. Det är lite av en djungel och många saker kan vara häftiga, men ändå inte särskilt bra anpassade för skolarbete. Anna Brämming Bjare exemplifierar med ett program där man deltar vid en operation, som hon tyckte skulle kunna vara intressant. Lärarna testar alltid programmen själva innan de eventuellt får användas av eleverna. När hon prövade detta program insåg hon snabbt att operationen öppnade för rena splatterscener med organ som kastas runt.

– Det skulle inte alls fungera! Men jag tror att det skulle gå att ta fram jättebra program med pedagogiskt innehåll. Helst skulle man ju vilja ha material som kopplar till det som man jobbar med i klassrummet. Berättar vi om Småland i undervisningen skulle man vilja gå omkring i en småländsk skog. Istället för att dyka med späckhuggare eller vithajar, skulle man vilja ta en titt på hur det ser ut i Östersjön. Här finns en stor potential för de som tar fram läromedel, funderar hon.

Anna Brämming Bjare, klasslärare Björknässkolan

Anna Brämming Bjare, klasslärare Björknässkolan.

Eftersom skolan bara har en uppsättning VR-glasögon har eleverna fått använda det två och två, ibland har det fungerat som en morot när en seg uppgift ska bli klar. Utöver att bekanta sig med havsdjur har de bland annat använt Google Earth VR för att besöka gatumiljöer i fjärran städer. Anna Brämming Bjare tycker att det kan vara svårt att ha tid att leta runt efter lämpliga program att prova, men här har hon turen att ha Erik Jarkiewicz till hjälp. Han är resursperson till en elev i klassen och har engagerat sig i VR-testet.

– Google Earth är ett av programmen med lite mer pedagogiskt upplägg. Vi har nyligen också införskaffat Apollo 11, som låter en följa med det amerikanska rymdprogrammet ut i rymden. Det har fått fina recensioner. Samtidigt är det onekligen så att marknaden fortfarande är omogen och det är få spel som har pedagogiska ambitioner. Särskilt om man vill ha dem på svenska, säger han.

Moment 22 för tekniken

Erik Jarkiewicz menar att det än så länge finns lite av ett moment 22, där skolor inte använder VR för att det inte finns program som passar och utvecklarna inte tar fram passande program för att skolor inte använder VR.

– Vi behöver nå en kritisk massa innan det tar fart, men potentialen är stor. Till viss del handlar det också om kostnader. När VR-tekniken sjunker i pris tror jag att de pedagogiska programmen kommer, menar Erik Jarkiewicz.

Anna Brämming Bjare berättar att det finns en del bra resurser på nätet att tillgå för att få reda på mer om lämpliga tillämpningar, spel och program.

– I en facebook-grupp som heter VR i skolan delar lärare med sig av sina erfarenheter och tips. På sajten vrsverige.se finns också en särskild avdelning som handlar om VR i utbildning och skola, säger hon.

Egen IT-tekniker en tillgång

Som vanligt när det gäller IT är det ytterligare en utmaning att få allt det tekniska att fungera. Erik Jarkiewicz berättar att man till exempel har stött på problem med en uppdatering av Apollo 11. Det kommer att lösas, men sådant kräver ju att någon kunnig finns tillgänglig.

– Här på Björknässkolan har vi en rektor som är väldigt engagerad när det gäller IT. Därför har vi en IT-tekniker anställd som man kan gå till om de tekniska bitarna. Men så är det ju inte överallt, säger Anna Brämming Bjare.

VR-testet i Björknässkolan är ännu inte avslutat, men trots vissa tekniska problem och att man måste leta lite för att hitta fram till lämpliga program, verkar de ansvariga se positivt på tekniken.

– Jag skulle absolut rekommendera andra att testa, men det är som sagt bra att ha någon som har tid att leta och hitta bra saker att göra med det, säger Anna Brämming Bjare.

Det finns en chans att Nacka kommun köper in ytterligare VR-set från Dustin.

– Det tror jag definitivt. Detta är en teknik som har kommit för att stanna och som kommer att fortsätta att utvecklas, säger digi-taliseringsstrategen Lars Ekelöw.

Att döma av entusiasmen hos fjärdeklassarna som prövar VR-glasögonen under vårt besök, så är det säkert något som eleverna gärna skriver under på – även om det är lite läskigt när vithajen kommer ikapp dig, öppnar sina jättelika käkar och allt plötsligt blir svart!

Fakta om Björknässkolans testning av VR-teknik

  • Björknässkolan ligger i Saltsjö-Boo i Nacka kommun och är en f-9-skola.
  • Klass 4A provar att använda VR-systemet HTC Vire som körs på en Dell-arbetsstation.
  • Några av de program/spel de hittills har provat är Ocean Rift, Google Earth VR och Apollo 11.
  • Tips och inspiration om att använda VR-teknik i skolan finns bland annat i facebook-gruppen VR i skolan och på webbplatsen vrsverige.se.

Läs mer om vad Dustin kan göra inom skola och offentlig sektor eller mejla till [email protected].

Elever i Björknässkolan testar VR-tekniken