Kundcase

En helhetsleverantör inom IT blev svaret vid tidsbrist

– Vi på PayEx har en lång och stolt tradition av entreprenörsanda. Betalningar och tech är det roligaste vi vet, berättar Markus Moisejeff, CAO – Chief Administration Officer på PayEx.

– Tidigare befann vi oss i en situation där vi fick hantera hårdvara stället för att utveckla bolaget. Vi behövde hitta en samarbetspartner som gjorde det möjligt för oss att fokusera enbart på de delarna av företaget som vi brinner för.

Innan övergripande avtal med oss på Dustin arbetade PayEx med en mer diversifierad portfölj av leverantörer.

– Men, fortsätter Markus, eftersom vi arbetar löpande med att förbättra våra leverantörskedjor såg vi det som ett steg i rätt riktning att välja en helhetsleverantör.

Största fördelen är såklart är det mer tidseffektivt att prata med en part än med flera.

Markus Moisejeff, CAO – Chief Administration Officer, PayEx

Fulltäckande nordisk närvaro ett av grundkraven

– Vi sökte efter en leverantör som kunde leva upp till våra specifika krav gällande bland annat relevant ISO Certifiering inom kvalitet, informationssäkerhet, miljö och Code of Conduct. Men vi letade även efter en leverantör med en fulltäckande nordisk närvaro och med rätt distributionskedjor på plats. De mer specifika kraven vi hade handlade om att hitta en leverantör med rätt kompetens inom Microsoft, gällande både licensiering, support, mjuk- och hårdvara.

Mattias Stenström, Head of IT Operations & Process support tillägger att PayEx uppskattar att ha en spänstig dialog med dem de samarbetar med och gärna ser en leverantör som också kan ta företaget framåt och vägleda dem i dagens snabba teknikutveckling. – Utöver de ”hårda” kraven önskar vi så klart en leverantör som jobbar tillsammans för oss och ser våra behov redan innan vi ser dem. Men också någon som är lyhörd för våra utmaningar som företag och ser de mjuka utmaningar våra medarbetare har.

Anledningen till att valet föll på just Dustin handlade enligt Mattias även om att PayEx sedan tidigare sporadiskt arbetat med oss och sett positivt på både det samarbetet samt på utvecklingen av företaget under årens lopp. – Det finns en bred och djup kompetens kring IT-frågor på Dustin.

De mer specifika kraven vi hade handlade om att hitta en leverantör med rätt kompetens inom Microsoft, gällande både licensiering, support, mjuk- och hårdvara

Mattias Stenström, Head of IT Operations & Process support
office teamwork

Microsoft Surface - i linje med PayEx miljömål

Mattias fortsätter med att berätta om varför PayEx valt att använda sig av Microsoft Surface i sitt arbete. – När det gäller specifikt Microsoft Surface så ligger det i vår långsiktiga strategi att succesivt ”Microsoftiera” inom de områden som det går. Det är positivt att Surface möjliggör ett nyttjande av Microsofts övriga produktflora så som Microsoft 365. En ytterligare aspekt till att vårt val föll på Surface är dess låga koldioxidavtryck vilket ligger helt i linje med PayEx uppsatta miljömål.

– Vi hade noterat att Dustin hade en nära relation med Microsoft både på mjuk- och hårdvarusidan vilket så klart också var viktigt i valet av Dustin som leverantör.

Kan fokusera på sin kärnverksamhet

Samarbetet med oss på Dustin beskriver Markus som ”enkelt och happy”. – Största fördelen är såklart att det är mer tidseffektivt att prata med en part än med flera. Vi får tid att fokusera på vår kärnverksamhet. Samarbetet är ungt men vi ser en positiv effekt av att ha en partner som kan arbeta för helheten och på så sätt också arbeta mer proaktivt.

microsoft logoKristin Bakken

Vi på PayEx har en lång och stolt tradition av entreprenörsanda. Betalningar och tech är det roligaste vi vet.

Markus Moisejeff, CAO – Chief Administration Officer, PayEx

Så blev det möjligt

Utmaning

PayEx ville kunna fokusera 100 procent på sin kärnverksamhet. Tidigare befann de sig i en situation med en mer diversifierad portfölj leverantörer. De fick även lägga tid på att hantera hårdvara till anställda istället för att utveckla bolaget. De behövde hitta en samarbetspartner som gjorde det möjligt för dem att fokusera på de delar av företaget som de brinner för.

Lösning

PayEx har gått från att investera i hårdvara till mjukvara och använder sig idag av Microsoft Surface som de köper via oss på Dustin. Vi lagerhåller de produkter som Payex behöver och deras teamledare har inloggningsuppgifter på en personlig sida hos oss där de kan lägga beställningar på den hårdvara de behöver. Vidare har PayEx även investerat i hela webförfarandet för hantering av attester. De har också valt att testköra vår supporttjänst för Office 365.

Effekt

Eftersom det är mer tidseffektivt att samarbeta med en part än med flera ser PayEx att de nu kan fokusera mer på företagets kärnverksamhet. Dessutom ser man positivt på att ha en partner som kan se helheten och därför också har möjligheten att arbeta proaktivt för företagets bästa.

Om PayEx

PayEx startade sin verksamhet på Gotland 1972. Sedan dess har företaget vuxit till en nordisk koncern med cirka femhundra medarbetare i fyra länder. 2017 blev företaget ett helägt dotterbolag till Swedbank. I PayEx-koncernen ingår också Swedbank Pay, som erbjuder kompletta betallösningar för butik och e-handel. Idag är man en av Nordens främsta experter på fakturerings- och finansieringstjänster.

Text: Emmi Chartier