IT-säkerhet

Är du säker på att du har backup i molnet?

Molntjänster är oftast ett säkrare och billigare alternativ än att sköta IT-drift och IT-underhåll lokalt. Det gäller inte minst för mindre företag som inte har en chans att investera i IT-säkerhet på samma nivå som de stora leverantörerna av molntjänster. Vad många dock glömmer är att molntjänsterna inte omfattar traditionell backup.

Ingen traditionell backup i molnet

En vanlig föreställning är att traditionell backup och restore ingår automatiskt i molnet och att molntjänstleverantörer som Microsoft har koll på det. Men riktigt så ser det inte ut. I till exempel Office 365 sparas raderade filer i ungefär 30 dagar. Microsoft gör utöver det backuper för sin egen drift men dessa backuper är normalt inget som Microsoft tillhandahåller för sina kunder. Du behöver alltså fundera igenom vilken backup-lösning ni behöver lägga till vid migrering till molnet.

Ransomware ett allt större hot mot datasäkerheten

Backup kan behövas av flera skäl. Ett skäl kan vara oavsiktligt raderade dokument och filer. Någon kanske tömmer en papperskorg oavsiktligt eller en anställd som slutar raderar alla sina mail eller sin mailbox. Ett annat skäl till backup är att skydda företaget mot organiserad brottslighet. Ransomware, eller utpressningsprogram, har blivit det största hotet mot IT-säkerheten. Ransomware skickar ut kryptovirus, ofta via en länk i ett skräpmail, som krypterar filer och som även kan låsa användarens dator. Användaren uppmanas sedan att betala för att komma åt filerna. Utöver skräpmail kan ransomware också spridas via webbsidor med skadlig kod.

När en användare drabbas av kryptovirus och kopplar upp sig mot molnet synkas de krypterade filerna på datorn med filerna som är lagrade i molnet. Lösningen är då precis som vid traditionell IT-drift att använda sig av backup för att återläsa dokument. Saknas backup är de enda alternativen som återstår att radera innehållet eller i värsta fall betala om tillgång till informationen är nödvändig.

Backup ger ett effektivt skydd

Helst bör du naturligtvis säkra upp er IT-miljö så att ni inte behöver betala eftersom ni då finansierar brottslig verksamhet. De stora leverantörerna av molntjänster jobbar ständigt för att öka säkerheten i sina tjänster men samtidigt utvecklas hela tiden nya kryptovirus. Backup är i praktiken det enda effektiva skyddet när kryptovirus väl har invaderat er IT-miljö.

Vill du veta mer?

Kontakta oss eller läs mer om Office 365, en paketerad tjänst där migrering, backup och support ingår.

Läs mer:

Bytt till Office 365 – men vilken backup-lösning har du?