Strategi och ledarskap

91 procent får mer gjort på distans

Forskarna är överens: vi är mer produktiva när vi inte måste sitta på kontoret och arbeta hela tiden. Det finns flera förklaringar till detta.

Fördelarna med att arbeta ”platsoberoende” rapporteras flitigt om. Affärsmagasinet Forbes skriver att 91 procent av dem som arbetar på distans upplever att de får mer gjort genom att kunna välja var de ska utföra jobbet.1

Företagsledarna har samma uppfattning. The IWG Global Workplace Study från IWG (International Workplace Group) har intervjuat företagsledare i över 80 länder och 85 procent tycker att flexibla arbetsförhållanden har ökat produktiviteten i verksamheten.2

13 procent mer effektiva

Stanfordprofessorn Nicholas Bloom ligger bakom en studie som pågick i två år. Resultatet visade att de som fick möjligt att arbeta på distans blev 13 procent mer effektiva än sina kollegor.3

Vad är anledningen? För det första kräver de arbetsuppgifter som har växt fram i kunskapssamhället vitt skilda förutsättningar – för att det ska bli ett bra resultat.

Det vill säga: en del uppgifter har en mer eller mindre kreativ karaktär, och då kan det vara mycket gynnsamt att sitta nära andra kollegor som man kan bolla tankar och idéer med. Många andra arbetsuppgifter utförs bäst med mesta möjliga koncentration. Det kan bli svårt att få till i dagens kontorsmiljöer.

Störd var elfte minut

Drygt fyratusen nordiska kontorsarbetare fick tycka till om sin arbetsmiljö i en undersökning från inredningsföretaget Martela. Det visade sig att nästan 70 procent av de som sitter i öppna kontorslandskap upplever att de blir avbrutna ganska ofta eller väldigt ofta. De vanligaste störande faktorerna är telefonsamtal och samtal mellan kollegor.4

Forskaren Zoë Humphries har kommit fram till att vi blir störda i snitt var elfte minut under en normal arbetsdag. Dessutom konstaterar hon att det tar 23 minuter att återfå koncentrationen – en ekvation som alltså inte går ihop. Och med uppenbar effekt på produktiviteten.5

Arbetar fulla arbetsdagar

Den distraherande miljön är även något som forskaren Nicholas Bloom pekar på. Han lyfter också fram att de som jobbar hemifrån i högre utsträckning arbetar fulla arbetsdagar. Kontorsjobbarna i hans undersökning hade färre effektiva timmar på grund av sådant som att de blivit försenade i pendlingstrafiken, att de tog långlunch med en kollega eller att de gick tidigare för att hinna uträtta privata ärenden.6

Känner sig mer engagerade

Ytterligare en anledning till hög produktivitet kom fram i en undersökning som New York Times skriver om. De som arbetade hemifrån tre-fyra dagar i veckan uppgav betydligt oftare att de ”kände sig engagerade” än deras kollegor som satt på kontoret varje dag. Den fysiska distansen gav alltså inte någon mental distans.7

Stanfordprofessorn Nicholas Bloom kom i sin undersökning fram till att de medarbetare som får arbeta på distans är 50 procent mindre benägna att säga upp sig.8

Detta kan hänga ihop med att distansarbete är en eftertraktad förmån – och i vissa fall ett krav. Möjligheten att arbeta på distans hamnar högst på listan när unga talanger söker jobb, enligt IWG (International Workplace Group).9

Många arbetar från bilen

Det kan också vara värt att komma ihåg att distansarbete kan vara så mycket mer än att arbeta hemifrån. I USA uppger 40 procent av de som distansarbetar att bilen är en av deras arbetsplatser.10

Antalet ”coworking-platser” fortsätter dessutom att öka stadigt. Från 18 700 platser globalt år 2018 till 22 400 platser år 2019, enligt prognosen.11

Att jobba på en coworking-plats kan även det ha en indirekt påverkan på produktiviteten. Dessa platser gör det lättare att få influenser från andra – och därmed utvecklas – och att bygga nätverk.

jobba på distans

Källor:
1. www.forbes.com
2. www.iwgplc.com
3. chef.se, Skippa kontoret - Effektivare att jobba hemma
4. shortcut.se
5. chef.se, Zoe Humphries, En privat sfär ökar prestationen
6. www.va.se
7. www.nytimes.com
8. chef.se, Skippa kontoret - Effektivare att jobba hemma
9. vision.se
10. www.regeringen.se
11. www.statista.com

Senast uppdaterad: 19 januari 2023

Taggar