Infrastruktur

5 anledningar att köpa nätverk som tjänst

Fördelarna är många men några är viktigare än andra. Vi har listat fem anledningar till varför du inte ska investera i ett eget nätverk utan istället köpa Nätverk som tjänst.

1. Tillförlitlighet

En pålitlig nätverkslösning är avgörande idag när allt fler affärskritiska system körs i molnet. När du köper nätverk som tjänst tar leverantören ett helhetsansvar för att din verksamhet ska få en tillförlitlig, robust och säker lösning som möter kraven på funktion och tillgänglighet.

2. Skala enkelt upp och ner

Företag måste idag ständigt hantera snabba förändringar och agilt kunna anpassa sig efter skiftande förutsättningar. Med nätverk som tjänst blir din lösning enkelt skalbar ifall nätverksbehoven förändras till följd av att din verksamhet växer, krymper, byter inriktning eller börjar använda nya IT-lösningar.

3. Frigör tid för det verksamhetsnära

Det är oftast bättre att IT-ansvariga eller IT-avdelningar lägger sin tid på mer verksamhetsnära områden än att se till att nätverksmiljön fungerar som den ska. Med nätverk som tjänst ingår all hårdvara och alla licenser i leveransen, liksom drift, fjärrövervakning, uppdatering, support och felavhjälpning.

4. Fast och förutsägbar kostnad

Stora investeringar i nätverksutrustning kan vara betungande för din verksamhet. Samtidigt blir kostnaderna för att bibehålla kvaliteten på rätt nivå lätt oöverskådliga och osäkra. Med nätverk som tjänst betalar du en fast, förutsägbar och lättbudgeterad kostnad för att uppfylla verksamhetens reella nätverksbehov.

5. Prioritera i investeringar som skapar värde

Ägandet av nätverksutrustning i sig är inte det som skapar värde för din verksamhet, utan det är vad nätverket låter er göra. Istället för att binda upp kapital i utrustning som snabbt blir föråldrad och behöver uppdateras kan du prioritera investeringar som hjälper er att direkt skapa värde.

TIPS: Nätverk som tjänst

Du vet väl att du kan köpa nätverk som tjänst från Dustin. Då betalar du bara för den kapacitet företaget faktiskt använder och slipper tidskrävande upphandlingar och dyra investeringar. Vi tar ansvar för konfiguration, proaktiv fjärrövervakning, underhåll, uppdatering, support, säkerhet och felavhjälpning. Samtidigt som du som kund kan fokusera på din verksamhet.

Läs mer om Network här

Läs också:

Vilka är fördelarna med molnmanagerat nätverk?
Våra vanligaste nätverks-missar

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Taggar