Våra vanligaste nätverks-missar

Nätverket är företagets nervsystem. Strular det så skakar hela verksamheten. Se till att du inte gör dessa vanliga fel.

1. Dålig wifi-täckning på grund av för få eller felplacerade accesspunkter/repeaters. Att lägga till accesspunkter på nya platser innebär kabeldragning. Med hjälp av strategiskt placerade wifi-repeaters vidarebefordras signalen utan nya kablar, men detta har sina begräsningar.

2. Störningar på grund av att det finns för många olika wifi-nät som använder samma kanal på en begränsad yta. I sådana fall kan nätverken störa ut varandra så att det inte går att få någon tillförlitlig trådlös uppkoppling. Byt wifi-kanal i företagets routers.

3. Bristande säkerhet och prestanda på grund av att routerns fasta mjukvara (firmware) inte har uppdaterats. Tillverkarna uppdaterar firmware kontinuerligt för att både routerns funktion och säkerhet ska hänga med i utvecklingen och förbättras.

4. Dålig prestanda på grund av att tjänster inte prioriteras rätt med hjälp av QoS-teknik (quality of service). Att kunna ha en videokonferens utan störningar eller avbrott är till exempel viktigare än hur snabbt en stor fil laddas ned från internet.

5. Överbelastning på grund av att wifi-nätet används till tunga tillämpningar som passar bättre i det trådade nätverket. Till exempel är videokonferenser lämpliga att skötas via trådat nät.

Läs också:

Nätverk utan huvudvärk
5 anledningar att köpa nätverk som tjänst

1 november 2019

Snabbare affärsutveckling med molntjänster

Moderna molntjänster öppnar upp för snabbare affärsutveckling. Rent tekniskt går det att förkorta tiden mellan utveckling och lansering eller testkörning drastiskt.

Molntjänster öppnar upp för nya affärsmöjligheter

Molntjänsterna är här för att stanna vilket är positivt. För när innovativa molnbaserade applikationer dyker upp, öppnar nya affärsmöjligheter upp sig.

Säkerhetsutmaningar i tider av digitalisering + verktyg för säkerhetsutvärdering

I takt med att digitaliseringen rotar sig djupare i samhällets alla delar blir säkerhet något som fler inte bara förväntas förstå och reflektera över utan också bidra till. Ladda ner rapporten och utvärdera din verksamhets säkerhetsarbete med hjälp av verktyget.

Hitta rätt mix av moln

Molnet kan rymma allt från lagring till att hantera tunga applikationer och analysverktyg. Det finns ingen standardlösning som passar alla. Så här hittar du den lösning som är bäst för era behov.

Moln möjliggör nya affärsmodeller

Molntjänster har gått från att vara en angelägenhet för IT-avdelningen till att bli en viktig del av företagets affärsutveckling. Så här gör du för att skapa mervärde med digitala verktyg.

Viktiga frågor på väg till molnet

Marknaden rymmer många molnleverantörer. Med det här frågebatteriet i handen blir du en smartare köpare.