Det hybridbaserade arbetssättet ställer nya krav

Det är bara att konstatera, vårt sätt att leva och arbeta har förändrats i och med pandemin. Och den digitala omvandlingen ställer helt andra krav. Surface Laptop Go uppfyller den högt ställda kravbilden.

Övergången till ett hybridbaserat arbetssätt väcker nya frågor om hur vi hanterar personal, data och slutpunkter (enheter, t.ex. datorer) på bästa sätt. Kort och gott behövs en ny typ av slutpunktssäkerhet. Data behöver kunna skyddas oavsett var du arbetar.

– Det är därför inte så konstigt att mer än 50 % av de tillfrågade i CIO Pulse-undersökningen som utfördes av PwC i maj 2020 såg förbättrad webbsäkerhet och sekretess som sin högsta prioritet, säger Helena Kappen, Affärsområdeschef för Surface & Devices på Microsoft.

IT- och säkerhetsteamen arbetar hårt för att kunna identifiera eventuella hot och sårbarheter inom hela IT-strukturen. Det är viktigt att vara proaktiv och identifiera sårbarheter för att minska riskerna inom hela organisationen. Samarbete baserat på säkra slutpunktsstrategier på olika enhetstyper som stationära och bärbara datorer, surfplattor och övriga enheter skapar ett behov av avancerade säkerhetslösningar, molnbaserad distribution och moderna enhetshanteringsverktyg.

Microsoft Surface som drivs av Intel erbjuder de säkraste enhetsegenskaperna på marknaden, från enhet till moln.

"Datorerna är kraftfulla nog för att klara av arbetsuppgifterna, har bra batteritid och är smidiga att flytta runt och ta med sig. Samtidigt är prislappen inte så saftig som den ofta är när det kommer till företagsdatorer”.