Säkerhetsprodukter

Ibland räcker det inte med ett vanligt USB-minne när man vill spara känslig information. Då behöver man ännu bättre säkerhet och därför har Kingston tagit fram flera extra säkra USB-minnen med exempelvis kryptering och fysiska pinkodslås.

DataTraveler Vault Privacy 3.0

Kingston’s DataTraveler® Vault Privacy 3.0 USB Flash-enhet ger prisvärd säkerhet i företagsklass med 256-bitars AES hårdvarubaserad kryptering i XTS-läge. Det skyddar 100 procent av lagrade data och stärker komplexa lösenordsskydd med minimikrav för att förhindra obehörig åtkomst.

Alla Kingston DataTraveler Vault Privacy 3.0

DataTraveler 2000

Kingston’s DataTraveler® 2000 är utformad för att vara säker, med alfanumeriskt tangentbord som låser enheten med ett ord eller en nummerkombination för enkel användning av PIN-skydd. Den automatiska låsfunktionen aktiveras när drivrutinen tas bort från en apparat och tar bort krypteringsnyckeln efter 10 misslyckade försök till intrång.

Alla Kingston DataTraveler 2000

IronKey D300

Kingstons IronKey™ D300 USB Flash drive använder en avancerad säkerhetsnivå som bygger på funktionerna som gör IronKey välrespekterad när det gäller känslig säkerhetsinformation. Den är FIPS 140-2 Nivå 3-certifierad, med 256-bitars krypterad AES-maskinvara i XTS-läge.

Läs mer om IronKey D300

Program för att kundanpassa krypterade USB minnet

Anpassa Kingstons krypterade USB-enheter på en mängd olika sätt för att uppfylla din organisations säkerhetsbehov. Lägg till valda funktioner för att skapa unika, oumbärliga enheter. Kingston erbjuder enkel och bekväm beställning av dina anpassade krypterade USB-enheter.*

För mer information om programmet för att anpassa USB klicka här.Serienummer
Varje enhet kan märkas individuellt med på varandra följande serienummer (externt och internt) och en hänvisningslista kan tillhandahållas på begäran.Anpassad produktidentifiering (PID)
PID kan anpassas för att lista minnet som godkänt och uppfylla kraven hos din organisations programvara för endpoint management. Kingston kan tilldela ett anpassat PID som är unikt för din organisation.Kapacitet
Kingston kan ställa in kapaciteten hos den krypterade USB-enheten efter eventuella datarestriktioner som ni har. Till exempel 96 MB, 512 MB, 1 GB…Dubbelt lösenord
Med detta alternativ får en administratör tillgång till en krypterad enhet om användaren har glömt sitt lösenord. På detta sätt förhindras att data förloras.Anpassad inläsning av innehåll
Detta alternativ hjälper till att förhindra att värdefulla filer raderas genom att läsa in dem på enhetens CD-partition (read-only).Anpassad logotyp/markering med lasergravering
Lasergravera din enhet för att skapa ett unikt utseende eller visa viktig information.Anpassad färg
Välj andra färgalternativ för höljet på dina krypterade enheter, såsom grön, röd, blå (standard för DTVP30), svart (standard för DT4000G2).Anpassad profil
Skapa en anpassad profil för att integrera personliga inställningar och alternativ som är helt individuella för din organisation och uppfyller de specifika säkerhetskraven (till exempel, antal tillåtna lösenordsförsök, inkludering av ditt företags kontaktinformation).

* En minsta beställningskvantitet kan gälla

Vad du behöver veta om EU:s allmänna dataskyddslag

VAD ÄR GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag med syfte att stärka rättigheterna när det gäller uppgiftsskyddet för individer inom den Europeiska Unionen. Den ersätter 1995 års direktiv och är avsedd att framtidssäkra uppgiftsskyddet inom EU och samtidigt samordna olika nationella lagar. GDPR kommer också att vara tillämplig på icke-EU organisationer som bearbetar uppgifter för personer bosatta inom unionen.

När kommer dessa förändringar att ske?

2016

Antagande av den nya förordningen. Företag har två år på sig att fullständigt och strikt tillämpa EU:s GDPR.

2018

Från 2018 och framåt ska samtliga företag använda den senaste säkerheten för skydd av personuppgifter.

Vid dataintrång kommer företag att bötas upp till 4 gånger sin årliga globala intäkt, eller 20 000 000 € (beroende på vilket som är det högsta beloppet). De är dessutom tvungna att underrätta nationella tillsynsmyndigheten.

23%

Sedan 2013 har en ökning av den genomsnittliga kostnaden för ett dataintrång skett.

3,7 mn €

Så mycket är den genomsnittliga kostnaden för dataintrång för stora organisationer inom EU.

De högsta kostnaderna uppstår inom sektorerna hälsa, utbildning och ekonomi.

5 åtgärder för att bli GDPR-klar

1

Medvetenhet
Förstå den nya förordningen och vad den innebär

2

Utvärdering
Förstå vilka som använder och har tillgång till uppgifter

3

Policy
Definiera din strategi för data när du är på resa

4

Teknologi
Överväga kryptering av hårdvara och alternativ av hantering vid slutpunkten

5

Utbildning
Se till att dina anställda är medvetna om GDPR och bästa praxis dataskyddspolicy

EN LITEN USB KAN ORSAKA EN MASSA PROBLEM

Anställda som tar med sig uppgifter utanför kontoret ökar risken att data sprids. Lämnar ett företag öppet för dryga böter, indrivningskostnader och en potentiell PR-katastrof. Kom ihåg att detta kan gälla för uppgifter du inte bara behöver utan också för sådana du verkligen önskar skydda.

Kryptering är det bästa sättet för att kunna vara säker. Kingstons krypterade produkter minimerar riskerna med att flytta data på USB-enheter och ser till att dina viktiga och känsliga uppgifter skyddas.

Visste du detta?

Om ett USB-minne tappas bort eller stjäls och de data som finns på det är krypterade så är det ett säkerhetsintrång, inte ett dataintrång och behöver kanske inte rapporteras.

Få en liten men viktig punkt avbockad på din GDPR-att-göra-lista genom att investera i en hårdvarubaserad AES-kryptering på 256 bits.