Infrastruktur

Snabbare affärsutveckling med molntjänster

Moderna molntjänster öppnar upp för snabbare affärsutveckling. Rent tekniskt går det att förkorta tiden mellan utveckling och lansering eller testkörning drastiskt.

– Men sedan är det frågan om övriga processer i bolaget hänger med; det handlar om en omställning till agila processer och att arbeta på ett sätt som kan kännas ovant, säger Dan Mårtensson, Service Product Manager Infrastructure & Cloud på Dustin.

Molnlösningar stödjer det agila arbetssättet genom att det går så lätt att skala upp och ner resurserna utifrån de aktuella behoven, menar Dan.

– Det innebär också att det går lättare än någonsin att testa sina erbjudanden på nya marknader, eftersom det är låg ingångströskel och lätt att släcka ned det som inte fungerar. Av samma anledning har det blivit betydligt lättare att komma igång med ett helt nytt företag, som kan köpa en molnlösning för att lösa sina IT-behov, och snabbt öka kapaciteten under till exempel en begränsad kampanjperiod, säger Dan Mårtensson.

Läs också:

Molntjänster öppnar upp för nya affärsmöjligheter

Det gäller att göra en ordentlig inledande analys

Det faktum att molnleverantörernas tjänster blir alltmer omfattande och avancerade innebär alltså en rad fördelar och möjligheter, samtidigt som det kan bli allt svårare att välja vilka tjänster och leverantörer som kan vara intressanta och relevanta.

– Ja, det är många frågor som behöver besvaras i samband med en migration till molnet. Som i alla förändringsprojekt så gäller det att göra en ordentlig inledande analys, säger Kjell Munther, Head of Multi-Cloud Services på Fujitsu.

Analysen ska utgå från verksamhetsmålen och en tydlig tanke om vilken nytta molntjänsterna ska bidra med för att dessa mål ska uppnås.

– Därefter kommer man in på frågor som: Finns det bra verktyg för detta? Vad ska vi behålla som det är? Vad vill vi skriva om? Vad ska vi avveckla? och Vilka partners behöver vi? De flesta företag kan behöva stöd i detta arbete. Man kan med fördel dra nytta av konsultbolag med experter inom molnområdet som kan vara med på förändringsresan.

Vad går att modernisera innan det flyttas över?

En annan bedömning inför en molnmigrering gäller vad som går att modernisera innan det flyttas över.

– Vi brukar prata om ”R-routing” vilket betyder Retain, Re-host, Re-Platform, Refactoring/Re-architect, Re-write, Replace eller Remove. Exempelvis kan kodkonvertering till en modernare plattform och språk vara ett naturligt steg i det här sammanhanget. Det kan sänka kostnaderna både vad gäller licenser och till exempel lagring av data, och dessutom säkra tillgången på kvalificerad personal för att utveckla plattformen eller applikationen vidare, säger han.

När det sedan blir dags att avgöra vilken typ av molnlösning som passar bäst för verksamheten kanske svaret blir: en kombination av flera typer.

– En hybridlösning är något som blir allt vanligare. Där körs vissa aktiviteter och standardapplikationer i ett publikt moln – medan andra av olika skäl behöver köras lokalt i ett privat moln eller till och med på en lokal server. Då kan man få den optimala balansen mellan kontroll och möjligheter som passar de egna behoven, säger Kjell Munther.

Vill du läsa mer om våra olika molnlösningar?

Till Cloud

Text: Robert Långström
Foto: Unsplash