Infrastruktur

Optimera Kundresan med Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 är en omfattande lösning för företag som vill förbättra och optimera kundresan. Johan Huhtanen, försäljningschef för Solutions Sales i Sverige, tillsammans med licensspecialisten Dan Sjödin och Dynamics-experten Thomas Lärnäs, delar sina insikter om hur Dynamics 365 kan hjälpa ditt företag att effektivisera försäljningsprocesser och skapa en sömlös kundupplevelse.

Utmaningar och Lösningar:

De finns flera utmaningar som företag står inför, såsom tidsbrist hos säljare och komplexiteten i att samordna marknadsaktiviteter. Därför är det viktigt att optimera dessa processer för att möta kundernas förväntningar och skapa tillväxtmöjligheter.

Microsoft Dynamics 365 kan spela en avgörande roll inom Microsoft Business Applications. Fokuset ligger på CRM-delarna, särskilt aspekter som Sales, Marketing och Customer Service. Plattformen positionerades som en förlängning av Microsofts befintliga plattformar, vilket underlättar för användarna att komma igång och automatisera sina arbetsprocesser.

Man måste anpassa sin marknadsföring, sin försäljning, sitt erbjudande till kunden på ett helt annat sätt än vad vi gjorde för ett antal år sedan.

Användning av AI:

Integrationen av artificiell intelligens är en del av de senaste uppdateringarna, genom Sales Copilot, en inbyggd AI-funktionalitet som fungerar som en personlig assistent för säljare och marknadsförare. På så vis automatisera svarsprocessen på mejl och effektiviserar arbetsflödet.

Stegvis Implementering:

För att underlätta implementeringen av Dynamics 365 appliceras en stegvis metod. Detta inkluderar en grundinstallation, aktivering för nyckelanvändare, pilotfas och workshops för att anpassa systemet efter företagets behov. Denna metod gör det enkelt för företag att successivt ta plattformen i bruk utan att stöta på överväldigande komplexitet.

Integration i Microsoft-miljön:

Det gäller att skapa en enhetlig arbetsmiljö genom att integrera Dynamics 365 i Microsoft-miljön, särskilt i Outlook och Teams. Detta möjliggör en sömlös övergång för användarna och ökar därmed användarvänligheten och produktiviteten.

Sammanfattningsvis så har Microsoft Dynamics 365 kapaciteten att hjälpa ditt företag att optimera kundresan, förbättra försäljningsprocesser och skapa tillväxt. Genom att integrera artificiell intelligens och erbjuda flexibilitet underlättar Dynamics 365 för företag att effektivt hantera kundrelationer och förbli konkurrenskraftiga.

Titta på hela seminariet för en mer detaljerad genomgång av verktyget och förstå hur det kan accelerera tillväxten av ditt företag.

MICROSOFT Logotype

Vill du veta mer?

Kontakta oss på [email protected] eller via telefon 08-553 44 553.

Måndag - fredag
08:00-17:00

Senast uppdaterad: 13 mars 2024

Taggar