Infrastruktur

Morgondagens nya mjuka datacenter

Sakta men säkert har bitarna börjat falla på plats för en form av datacenter där mjukvaran är viktigare än hårdvaran och administrationsverktygen automatiskt tar fram de resurser som en tillämpning behöver.

Ett så kallat mjukvarudefinierat eller software-definied datacenter (SDDC) erbjuder en infrastruktur där allting är virtualiserat och tillämpningarna levereras som en tjänst. Konceptet bygger vidare på privata moln och lovar en ökad automatisering och flexibilitet.

Virtualisering har redan öppnat för ökad flexibilitet och automatisering på serverområdet, men den stora visionen är att nu även virtualisera lagring, nätverk och säkerhet under samlingsnamnen mjukvarudefinierad lagring, säkerhet och nätverk. När alla dessa delar kan samarbeta får vi ett software-defined datacenter eller mjukvarubaserat datacenter. Även om det mjukvarubaserat datacentret för närvarande är en het infrastrukturtrend är det en övergång som inte kommer ske över en natt. IT-avdelningar kan, med befogenhet, uppleva en oro för säkerheten, kostnaderna och huruvida produkterna håller måttet.

Nu håller emellertid produkter för respektive område på att växa fram. Några exempel på det är HPs OpenFlow-kompatibla Virtual Application Networks (VAN) SDN Controller, Cisco Systems Application Centric Infrastructure (ACI) och VMwares NSX-plattform. Den stora utmaningen blir att få alla delarna att jobba tillsammans.

Med EVO SDDC gör VMware också ett försök att knyta ihop sina verktyg. De första integrerade systemen ska levereras av partnerföretag under de första sex månaderna nästa år. Företaget gör dock klart att det kommer dröja innan hårdvaran och mjukvaran blir frikopplade från varandra. För att EVO SDDC ska fungera fullt ut krävs nämligen en nära integration med den underliggande hårdvaran.

Det är lätt att avfärda trenden med mjukvarudefinierat som en hajp, och visst är det ett trendord idag. Mjukvarudefinierad säkerhet har till exempel börjat närma sig toppen på Gartners hajpkurva. Området befinner sig nu i den del som analysföretaget kallar ”toppen av uppblåsta förväntningar”. Men att på sikt inte försöka dra nytta av fördelarna som servervirtualisering erbjuder även inom andra näraliggande områden vore ett misstag.

Vill du veta mer? Ladda ned vår ”Morgondagens datacenter är mjukt".