Infrastruktur

Hur funkar IT som tjänst?

Skiftet på IT-marknaden är tydligt. Framför allt för företag med upp till 500 anställda där man valt att använda IT som tjänst, konceptet där du får IT till en fast månadskostnad, utan huvudvärk.

Begreppet ”IT som tjänst” går hand i hand med molnuppsvinget. Enkelt uttryckt handlar IT som tjänst om att köpa paketerade IT-tjänster och lösningar. Funktions- och kapacitetstjänster, molntjänster samt servicedesk kan också finnas med. Som i Dustins erbjudande. De ansvarar för driften av hela eller delar av en kunds IT-miljö till en fast månadskostnad i stället för att kunder ska behöva investera i egen IT-relaterad utrustning, system eller program.

– Allt fler företag strävar efter IT som tjänst. Marknaden fortsätter att växa och är ett allt vanligare sätt som kunderna konsumerar IT på, säger Jason Andersson, analytiker på analysföretaget IDC.

Enligt Jason Andersson är det A och O att kunderna väljer vad de köper som tjänst och tydligt definierar mätvärden för att få rätt leverans till rätt kvalitet.

IT som tjänst passar bäst för SMB-marknaden, alltså små och medelstora företag med 5 till 500 anställda.

Det går hand i hand med att allt fler SMB-företag avvecklar egna IT-avdelningar förklarar han.

– Syftet är att skapa fokus på sin kärnverksamhet. Verksamhetens IT-krav ska uppfyllas med få egna resurser. Många vill komma bort från IT-investeringar och interna IT-driftproblem som påverkar affärerna negativt, säger Jason Andersson.

De mest efterfrågade tjänster­na är drift, säkerhetskopiering, arbets­plats och infrastruktur. Det vanligaste är att betala per användare och månad, ibland baserat på datavolymer.

– I arbetsplats som tjänst handlar det oftast om att hyra standardiserade IT-paket med olika datorer och smarta telefoner. Leverantören ansvarar för att administrera de anställdas datorer och kringutrustning. Uppdateringar, program, och support sker hos leverantören, säger Jason Andersson.

Ibland erbjuds virtuella skrivbord och applikationer. Det innebär att ingen information eller data lagras eller körs från användarnas utrustning. Det sker i stället i leverantörernas datahallar. Användarna når sina filer och program via nätet, från vilken dator eller smart telefon som helst. Det är efter liknande principer som anställda jobbar med molnbaserade Office 365, Dropbox och hotmail. 

– Virtuella skrivbord är säkra förutsatt att företagskritisk information till och från de anställdas bärbara enheter krypteras. Däremot är användare beroende av att mobilnätens täckning är bra, säger han.

Dustins tjänsteportfölj är indelad i tjänsterna arbetsplats, mobilitet, infrastruktur, mjukvara och print.

Vegard Aspnes, ansvarig för mjukvara och infrastruktur på Dustin, anser att många mindre företag saknar egna resurser och kunskaper att underhålla sin egen IT-miljö, när det gäller till exempel säkerhet, backup och uppdateringar.

– Poängen med vår IT-drifttjänst är att de mindre företagen ska få liknande funktionalitet, tillgänglighet och säkerhet som de större företagen har. Våra tjänster efterfrågas av alla branscher, säger han.

Kunderna betalar en överenskommen fast månadskostnad baserad på vilken eller vilka tjänster de väljer. Avtalstiden är tre år.

– När en kund har en egen blandad IT-miljö är det vanligt att kundernas leverantörer skyller på varandra då något går snett. När kunden i stället satsar på vår tjänstebaserade IT vänder de sig till en leverantör som tar ett helhetsansvar, säger Vegard Aspnes. 

Tjänsterna arbetsplats och mobilitet innebär att Dustin tillsammans med en kund först utvärderar hur deras IT kan effektiviseras. Sedan sållas rätt IT-utrusning fram till anställda, och utrustningen konfigureras. Under avtalstiden ansvarar Dustin för bland annat uppgraderingar och support. Dustin kan även gå igenom befintliga licensavtal för att skapa ordning och reda i kundernas programflora.

– Vi övertar driften av klientmiljöer och programuppgraderingar samt ger användarsupport. I paketet erbjuds en webbplats med mobila verksamhetsappar där kunderna själva kan beställa eller avbeställa apparna. I ryggen har vi Microsofts mobila kollaborationslösningar, säger Vegard Aspnes.

Infrastrukturtjänsten ­inkluderar server, datalagring, nätverk och säkerhet. I övergångsfasen avvecklas den kundplacerade utrustningen. Därigenom blir kunden av med serverinvesteringar och sätter punkt för migreringsprojekt.

I stället tar Dustin över drift- och administrationsansvaret i den tjänstebaserade serverplattformen.

– Vi gör systemunderhåll, över­vakar och ger SLA-garantier löpande, säger Vegard Aspnes.

Varje verksamhet är unik, menar han. Vissa företagskunder vill inte att hela IT-miljön ska bytas ut. Ibland ska ett egenutvecklat system finnas kvar medan Dustin ansvarar för den övriga IT-miljön.

– Under en kunds avtalstid förändras datavolymerna. Därför erbjuder vi en skalbar serverkapacitet. Vi vinner också skalfördelar eftersom våra tjänster är standardiserade, bland annat på Microsofts molnplattform Azure, säger Vegard Aspnes.

Enligt Vegard Aspnes uppfyller tjänsterna krav på funktionalitet och servicenivå hos majoriteten av SMB-marknaden.

– I undantagsfall har kunder krav som ligger utanför vår standardiserade tjänsteportfölj. I så fall kan vi ta en rådgivande roll och hjälpa kunden med en kundanpassad lösning, säger han.

SLA

 • En förkortning av Service Level Agreement som anger vilken kvalitetsnivå en till exempel IT-leverans ska hålla.

SMB

 • En förkortning av Small and medium-sized business. Uttrycket används för att beskriva mindre och mellanstora bolag på en marknad.  

Outsourcing

 • Delar av ett företags eller myndighets produktion eller annan verksamhet läggs på entreprenad till ett annat företag.

Verksamhetsappar

 • Små program med företagsinnehåll, utvecklade för smarta telefoner och surfplattor.

Sharepoint

 • Microsofts lösning för att anställda ska kunna lagra, ordna, dela och få åtkomst till information.

Office 365

 • Microsoft Office-molnverktyg som användaren kommer åt i stort sett var denne än befinner sig.

Dropbox

 • Molntjänst där användare kan säkerhets­kopiera sina filer och bilder.

Krympande budgetar skapar efterfrågan

Företagens IT-budgetar ökar obetydligt eller krymper i år. Samtidigt blir utmaningen att IT-avdelningar måste förflytta sig från en situation där underhåll av en komplex, ofta föråldrad IT-miljö, äter upp en allt större andel av budgeten, enligt Hans Werner på analysföretaget Radar Ecosystems.

Företag vill också ha skalbara IT-miljöer för att klara av snabba konjunktursvängningar. Dessutom ökar kravet från verksamheten på innovativa och flexibla lösningar. Det skapar utrymme för tjänstebaserade lösningar som ersättning för traditionell infrastruktur och applikationer, vilket förväntas ge en högre flexibilitet och beredskap för moderniseringar.

Vad är tjänstebaserad IT?

 • Återkommande kund­åtagande, även kallat service management.
 • Ett SLA som reglerar tjänsteleveransen.
 • Kunden betalar för effekt och värde.
 • Förflyttning från investering till leasing.

Varför tror du att IT as a service blivit populärt hos SMB i Norden?

Per Morten Hoffspecialrådgivare IKT-Norge

"För att det har blivit enkelt och billigt. Enkelhet är en nyckelfaktor. Att ha all sin data i molnet är säkert och man har sin data tillgänglig oavsett var i världen man befinner sig. Dessutom slipper små och medelstora företag bemöda sig med egna servrar och inte minst säkerhetskopiering."

Per U. Nielsenpartner i IT-rådgivningsföretaget Sure’It

"Det kan vara en önskan om att koncentrera sina krafter på huvuduppgifterna, att inte vara för beroende av enskilda medarbetare eller att få en klar överblick över IT-kostnaderna. IT-lösningar blir ständigt mer komplexa och det kan vara svårt att överskåda hur brickorna i den samlade lösningen ska se ut."

Mika TuuliainenChef för utbildningsärenden, Företagarna i Finland

"Jag tror att de mest betydelsefulla faktorerna är att servicen är lätt och bekväm, rimliga kostnader (man behöver inte heller egna servrar eller resurser för att få det rulla) och förstås att service och applikationer alltid är tillgängliga. Också att teknisk support ofta är arrangerad så att det finns på rätt plats och rätt tid för SMB-företag."

Senast uppdaterad: 13 januari 2023

Taggar