Infrastruktur

Allt du behöver veta om hosting

Trenden är glasklar. Hostingföretag får allt mer kunskap om kundernas olika processer som applikationerna stödjer, enligt analysföretaget Radar. I takt med detta kan hostingföretagen bli viktiga samarbetspartner för att vidareutveckla och effektivisera varje kunds processer.

På outsourcingmarknaden som Radar definierar inkluderas hosting, outsourcing och Co location. Den här marknaden inklusive applikationer och infrastruktur, beräknas 2016 omsätta 24 miljarder kronor i Sverige. Det är en tillväxt på fem procent jämfört med 2015. Därutöver värderas molnleveranser (applikationer och infrastruktur) med 8 miljarder kronor i år i Sverige. Det är en tillväxtökning på 24 procent enligt Radar.

USA ligger steget före

I USA är efterfrågan på användarnära hostingtjänster betydligt högre när det gäller backoffice, enligt IDC. Det är tjänster inom till exempel kundvård, CRM, servicedesk, HR och telefoni. Efterfrågan beräknas öka i Sverige.

Vi frågade tre IT-chefer om de anlitar någon hostingleverantör:

Jori Ajosmäki
IT-chef, Puustelli Group Oy

- Vi arbetar med en typ av hybridlösning, även om alla servrarna är våra egna och vi hanterar dem själva. De är placerade i ett externt serverutrymme och monitoreringen sköts av leverantören av serverutrymmet. I nästa steg kan serverhanteringen bli helt extern. Det innebär att vi kan fokusera på den egna verksam­heten medan servrarna finns i molnet eller på annat sätt hanteras externt.

Aki Virtanen
IT-chef, Esperi Oy

- Plattformens alla servrar ligger externt och de virtualiseras så långt det är möjligt. Vi bygger alla nya servrar virtuellt i leverantörens datacentral. Så även med de fysiska när de når slutet av sin livscykel.

Tuomo Leppänen
IT-chef, Finlayson Oy

- För några år sedan utredde vi outsourcing av serverhanteringen. Vi beslöt då att behålla den internt då det är affärskritiskt för oss att ha en snabb förbindelse till datacentralen. Dessutom har vi så stora datamängder att underhållskostnaderna blir större med hosting än om vi gör det internt.Tema: Hosting av applikationer »


Text: Johan Cooke 

Illustrationer: Valero Doval