Integritetspolicy - Appmarket

1. Allmänt

Dustin Sverige AB:s (”Dustin”) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen. För vissa av Dustins tjänster kan det finnas särskilda villkor för vår behandling av personuppgifter. Dessa villkor informeras du om i samband med att du använder de tjänsterna.

Denna integritetspolicy gäller för alla kunder som använder Dustins Appmarket i syfte att köpa Dustins produkter och tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Dustin har därför vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig

Dustin, org.nr 556666-1012, 131 27, Nacka Strand, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns under avsnitt 10.

3. När samlar vi personuppgifter?

Dustin samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Dustins hemsida, skapar ett konto (åt dig själv eller företaget), gör en beställning, kontaktar kundservice, eller reklamerar en vara. Dustin kan även få information från Dustins samarbetspartners eller koncernbolag i den mån det är relevant för att administrera köp av produkter eller tjänster som du beställt eller är intresserad av. Dustin kan även komma att få information om dig från annonsörer i Dustins annonsnätverk.

Dustin använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om Dustins användning av cookies framgår av dustin.se/service/cookies.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vid beställning från företagskunder samlar vi in personuppgifter om den person som skapar ett företagskonto eller lägger beställningar. Dustin samlar endast in kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter. Om företagaren är en enskild näringsidkare samlas även företagarens personnummer in. Vi kan även komma att ta upp ljudinspelningar av samtal till kundtjänst för att kvalitetssäkra vår klagomålshantering, utbilda vår personal och dokumentera överenskommelser mellan dig och Dustin.

5. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

6. Varför behandlar Dustin personuppgifter om dig?

Dustin behandlar företagsrepresentanters personuppgifter i syfte att genomföra och administrera köp, betalningstransaktioner, försäkringar, returer och reklamationer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och företagskundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning.

En enskild näringsidkares personnummer används endast i syfte att kunna behandla önskemål om betalning på kredit eller teckning av försäkringar.

Genom att företaget har skapat ett företagskonto hos Dustins Appmarket har du som enskild näringsidkare eller företagsrepresentant fått information om och samtyckt till att Dustin skickar nyhetsbrev och annan direktreklam till dig, via e-post, sms eller på annat sätt samt att dina uppgifter samkörs, segmenteras och analyseras med för att rikta marknadsföring till dig baserat på de beställningar du lagt och den utrustning du använder. Marknadsföringen kan gälla både dustin.se och dustinhome.se. Därtill har du fått information om och samtyckt till att Dustin skickar information om den produkt eller tjänst du köpt till dig via e-post eller på annat sätt, innefattande t.ex. information om de finns driftstörningar i tjänsten eller guider i utbildningssyfte samt för förbättrad användarupplevelse.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut uppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig, t.ex. för att leverera beställda varor eller tjänster. Om kunden har valt att teckna en försäkring med Dustin kan personuppgifter även komma att lämnas ut till Dustins försäkringsbolag.

Dustin kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Dustins räkning, exempelvis IT-leverantörer, samarbetspartners och koncernbolag. Vid kreditprövning lämnas personuppgifter ut till ett kreditupplysningsföretag i syfte att pröva om kredit ska beviljas.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Dustins rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Dustin kan komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES för lagring och bearbetning av Dustins samarbetspartners och IT-leverantörer.  

8. Länkar till externa webbplatser

Dustins hemsida kan innehålla länkar till webbplatser som drivs eller ägs av någon annan än Dustin. Dustin ansvarar inte för behandlingen av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

9. Förändringar av integritetspolicyn

Om mindre ändringar av denna integritetspolicy görs kommer Dustin att publicera den justerade integritetspolicyn på dustin.se och dustinhome.se med information om när ändringarna träder ikraft. Om Dustin genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Dustin att informera dig via e-post.

10. Rätt att begära information och rättelser

Du har rätt enligt personuppgiftslagen att kostnadsfritt en gång per år, genom en skriftlig undertecknad ansökan, erhålla information om vilka personuppgifter som Dustin behandlar om dig och i vilket syfte (s.k. registerutdrag). Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss på någon av adresserna nedan om du vill veta mer om hur Dustin behandlar dina personuppgifter.

E-post: kundombudsmannen@dustin.se
Adress: Dustin Sverige AB, Att: Kundombudsmannen, Box 1194, 131 27 Nacka Strand

Om du inte vill att Dustin behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Dustin. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.