Ramavtal med Adda

Programvaror och molntjänster 2019

Ramavtalet är utformat för att med sin bredd fånga en stor del av upphandlande myndigheters behov inom programvara och molntjänster. Flexibiliteten i ramavtalet tillåter användning på flera sätt anpassat till era behov. Det omfattar ett brett utbud av programvaror och molntjänster och tillhörande konsulttjänster. Ramavtalet kan därför utgöra en viktig del i er digitala utveckling och förvaltning.

Ramavtalet omfattar fem programvaruområden:

Ett brett utbud av programvaror inom åtta områden från flera tillverkare.

Programvaruområden:

 • Grundläggande användarstöd
 • Verksamhetsstöd
 • Infrastruktur
 • Säkerhetsprogramvara
 • Tillgångshantering

Utöver programvaruområdena ingår även konsulttjänster inom:

 • Installation
 • Konfiguration
 • Migrering
 • Anpassning
 • Livscykelhantering av programvarutillgångar
 • Stöd vid licensrevisioner
 • Projektledning

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning (FKU).

Mer info ges här:

Läs mer

Kontakt

Avrop samt frågor om avtalet:
Programvaror och molntjänster 2019
[email protected]
08 - 553 44 000

Avtalsperiod: 2020-12-15 till 2024-12-14

Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019

Dustin erbjuder ett brett, kvalitativt utbud av digitala enheter och produktnära tjänster. Stort fokus är på hållbarhet och en av nyheterna är möjligheten att avropa digital enhet som tjänst. Ramavtalet är rikstäckande och Dustin kan leverera produkter och produktnära tjänster inom samtliga produkt- respektive tjänsteområden som omfattas.

Produktområden:

 • Bärbara datorer
 • Tunna klienter
 • Stationära datorer
 • All-in-One datorer
 • Surfplattor
 • Smartphones och övriga telefoner
 • Bildskärmar
 • Wearables
 • Tillbehör

Tjänsteområden:

 • Preparation
 • Leverans och installation
 • Service och support
 • Datasäkert och cirkulärt återtag av digitala enheter
 • Utbildning och rådgivning
 • Digital enhet som tjänst

Avrop sker genom dynamisk rangordning eller förnyad
konkurrensutsättning (FKU).

Mer info ges här:

Läs mer

Kontakt

Avrop samt frågor om avtalet:
Digitala enheter för arbetsplats och skola 2019
[email protected]
08 - 553 44 000

Avtalsperiod: 2021-11-01 till 2025-10-31