OWL LABS

Distanssamarbete är dagens verklighet. I takt med att vi utforskar vad det innebär att utnyttja kontorsutrymmen och hur vi samarbetar som team över stora avstånd arbetar Owl Labs kontinuerligt med att erbjuda lösningar som skapar nya möjligheter för alla slags arbetsplatser. Lösningarna från Owl Labs hjälper team att fokusera på det som är viktigt, så att teammedlemmarna kan göra sitt bästa, oavsett var de befinner sig.

Skapa nya möjligheter

Varje lösning förbättrar samarbetet, gör det mer inkluderande, engagerande och smidigt – från installation till uppstart. Sammantaget förmedlar lösningarna upplevelsen av fysiskt deltagande så att distansmöten upplevs som verkliga möten och gör det möjligt för alla att dela och se varandras perspektiv. Den 360-graders inbyggda kameran, mikrofonen och högtalaren gör att alla kan se och höra allt och bidra till diskussionen.

På alla typer av arbetsplatser

Oavsett om du vill erbjuda distansarbetare en plats vid bordet eller elever möjlighet att delta i klassrummet, så kräver distanssamarbete att du omvärderar vad det innebär att använda den arbetsplats du har. Med lösningarna från Owl Labs kan du skapa nya möjligheter på varje typ av arbetsplats och sömlöst ansluta den till alla tänkbara konferensprogramvaror.