Fokus

Nya möjligheter för affärs- och miljömässiga vinster.

Med tjänsten HP Instant Ink slipper användaren komma ihåg att köpa nya bläckpatroner.

Kontakta oss

Tillgång är viktigare än ägande

Nu skiftar fokus från att äga hårdvaran skrivare till att ha tillgång till tjänsten utskrift. Det ställer nya krav på HP, men ger också nya möjligheter till både affärsmässiga och miljömässiga vinster.

När vi köper bläck till vår skrivare är det ju egentligen inte själva bläcket vi vill åt, utan möjligheten att kunna skriva ut. Det här har HP tagit fasta på med tjänsten ”Instant Ink” där användaren slipper tänka på att köpa nya bläckpatroner, utan istället prenumererar på bläck motsvarande ett visst antal utskrifter i månaden.

– Instant Ink är en tjänst som passar väl in i den cirkulära ekonomin. Den minskar material- och energiåtgången med hälften jämfört med om användaren själv åker till butik och skaffar förbrukningsartiklar. Dessutom spar kunden hälften av kostnaden och kunderna returnerar bläckpatronerna för återvinning. Plasten återvinns i nya bläckpatroner, en sluten materialcykel. Användaren slipper upptäcka att det saknas bläck det när det behövs som mest, säger Madeleine Bergrahm som är sustainability manager på HP.

Det här tankesättet är något som genomsyrar hela företaget, berättar hon:

– Vi som företag måste ställa om till att mer fokusera på cirkulära affärsmodeller, där kunden får en tjänst snarare än äger en produkt. Det är ett internt arbete att ställa om processer som personal, order och leverans med mera, säger Madeleine Bergrahm.

Detta gäller inte bara för HP, utan även för företagets kunder.

– Att tänka över sin användning i form av att välja en printer, eller utskriftstjänst, som behövs för de behov kunden har är viktigt. Hållbarhet handlar i stort om att nyttja de resurser vi har på ett så effektivt sätt som möjligt och att hålla dem i cirkulation, säger Madeleine Bergrahm.

Samtidigt ska inte kunden behöva sätta sig in i en massa onödig teknisk information, utan HP vill göra det enkelt för kunden att välja rätt.

– För kunderna ska det bli ännu lättare att dra nytta av våra produkter; de ska kunna fokusera på vilken nytta de vill ha ut av en produkt eller tjänst och inte behöva gå djupare än de vill i tekniska detaljer, säger Madeleine Bergrahm.

Som företag var HP ett av de första i EU som byggde upp en verksamhet i flera länder för att ta sitt producentansvar när det gäller elektronik. De jobbar även med social hållbarhet och ser positivt på utvecklingen inom området.

– Vi har länge arbetat med sociala och etiska frågor i leverantörsledet, och välkomnar det intresset som framförallt offentlig sektor och kommersiella kunder har för hur produkterna tillverkas. Det hoppas vi att även små och medelstora företag ska få upp ögonen för, säger Madeleine Bergrahm.

3 viktiga trender inom utskrifter

  1. Kunderna börjar bli mer intresserade av utskrift som tjänst snarare än att köpa en skrivare.
  2. Cirkulär ekonomi slår igenom på bred front, bland annat genom bättre resursanvändning och återvinning av exempelvis uttjänta bläckpatroner.
  3. Kunderna ställer inte bara högre krav på miljötänk, utan även social hållbarhet.