Fokus

Färre okända kemikalier.

HP letar alternativ till svartlistade kemikalier.

Kontakta oss

HP letar alternativ till svartlistade kemikalier

När HP jobbar med hållbarhet har de fokus på allt från de minsta beståndsdelarna i datorn till globala projekt som gör teknik tillgänglig för fler.

De senaste åren har allt fler företag fått upp ögonen för skadliga kemikalier. Det kan till exempel handla om vissa flamskyddsmedel och mjukgörare i elektronikprodukter. Men att hålla koll på oönskade kemikalier i en IT-produkt är inte det lättaste, även om det finns lagstiftning på EU-nivå i form av REACH- och RoHS-direktiven.

– Problemet är att det hittills enbart funnits krav på vilka kemikalier som är svartlistade och inte får finnas i produkterna. Däremot har det varit mindre fokus på egenskaperna hos ämnena som ersätter de svartlistade kemikalierna, säger Madeleine Bergrahm, nordisk hållbarhetschef för HP.

Färre okända kemikalier

Madeleine berättar att HP varit med och stött utvecklingen av Green Screen (TM), en metod för att undersöka egenskaper hos kemikalier som utarbetats av Clean Production Action med stöd av amerikanska Naturvårdsverket, EPA. Den används numera även av en internationell miljömärkning.

– Metoden handlar kortfattat om att kemikalier undersöks av oberoende toxikologer utifrån ett antal miljö- och hälsoegenskaper. Vi tittar inte bara på förbjudna ämnen, utan även på alternativ och vilka av dessa som är tillräckligt bra. På så vis undviker vi att byta ut dåligt med okänt, förklarar hon.

– En viktig komponent är också batteriet, där vi har longlife-teknik i alla våra företagsdatorer. Det innebär att de är designade att ha en hög batterikapacitet under en treårig livscykel, vilket också medför att de har en utökad garantitid om tre år, något unikt i branschen.

Jobbar med underleverantörer

Sedan 2013 har samtliga underleverantörer till HP tillgång till listor med bra substitut, både vad gäller flamskyddsmedel och mjukgörare. De har ett antal datorer och bildskärmar som inte innehåller halogenerade flamskyddsmedel. Från och med 2015 innehåller dessa produkter inte heller fyra mjukgörare som kommer att förbjudas inom EU 2019.

  Vi tittar inte bara på förbjudna ämnen, utan även på alternativ och vilka av dessa som är tillräckligt bra.

– En viktig del i hållbarhetsarbetet är att följa upp våra underleverantörer med stickkontroller för att säkerställa att de följer våra rekommendationer och krav, både vad gäller kemikalier och arbetsförhållanden på fabrikerna. Kanske ännu viktigare är att erbjuda utbildning i hållbarhetsarbete så att underleverantörerna ser fördelar och blir inspirerade till förändring säger hon.

IT för alla

Utöver att se till innehåll, användning och återanvändning är en viktig dimension av HP:s hållbarhetsarbete att göra IT mer tillgänglig.

– Till exempel har vi bidragit med utrustning för utbildning av flyktingar i Jordanien, som en del av det globala målet att underlätta utbildning för 100 miljoner människor till år 2025. En annan del av den satsningen är HP Education Studios som finns i Norden i Sverige, Norge och Finland.

Rensa skåpen

Det är många av oss som har gammal IT-utrustning i skåp och lådor, både privat och på företaget. Det är ur miljösynpunkt inte hållbart.

– En avlagd IT-produkt är en materialresurs som skulle kunna ingå i en ny produkt. Nu gäller det att börja återanvända och återvinna det vi har producerat i större utsträckning. Produkterna i sig måste också bli mer energieffektiva och lätta samt ha inbyggd mjukvara som underlättar ett mer klimatsmart arbetssätt, säger Madeleine Bergrahm.

Cirkulära tjänster

En stor utmaning för HP, och branschen i stort, ligger i att röra sig från att enbart sälja produkter till att utforma och erbjuda tjänster.

– Vi måste tänka längre, från hur vi tillverkar produkter till en mer tjänstebaserad affärsmodell och sist men inte minst skapa ny, mer effektiv, teknik för digitalisering. I framtiden kommer även 3D-tillverkning ge fantastiska möjligheter till en mer hållbar produktion.

Madeleine Bergrahm
Nordisk hållbarhetschef, HP

Läs mer om Dustins hållbarhetsarbete »