Fokus

Utrustningen utvecklas med arbetsmetoderna.

HP:s Premium-produkter är en investering för framtiden.

Kontakta en rådgivare

Utrustningen utvecklas med arbetsmetoderna

Världen förändras med våldsam fart. Förändringen drivs av megatrender som urbanisering, förändrad befolkningsstruktur, hyperglobalisering och nya innovationer. Framtidens arbete är inte bundet till tid och rum, geografisk plats eller tidszon.

Megatrenderna förändrar vårt sätt att arbeta. Det framtida kontoret är allt annat än ett vanligt kontor, snarare en uppsättning lokaler för olika ändamål och situationer. Där vi tidigare anpassade arbetet till omgivningen, anpassar vi nu omgivningen till arbetet. Kontoret är inte längre en plats för arbete utan en mötesplats. Där finns olika slags lokaler för olika ändamål.

”Företagen fokuserar mindre på utrustning och mer på arbetslokalernas funktion, framför allt teamarbete. För arbetsgivaren betyder det att fokus flyttas från kapitalkostnader till driftskostnader. Alla resurser måste utnyttjas effektivt”, säger Mikko Livola på HP.

Arbetstrivseln är viktigast

På dagens arbetsplats är det viktigt med arbetstrivsel, användarvänlighet och för arbetsgivarens del att hantera utrustningens livscykel. Nya generationer, som millennials som föddes på 90-talet, har kommit in i arbetslivet och förändrar det. Redan nu är millennials den största enskilda gruppen bland alla yrkesverksamma, och år 2020 kommer de att utgöra nästan hälften av arbetskraften. Millenniegenerationen ställer helt nya krav på arbetsmiljön, arbetets innehåll och arbetsredskapen. Det räcker inte med bara prestanda, utan utrustningens design och användarvänlighet måste också vara av högsta klass.

Mer samarbete och virtuella arbetsplatser gör arbetet effektivare. Större delen av arbetstagarna tycker att samarbete är viktigt. Det blir färre onödiga resor mellan olika platser och man sparar tid för de tillfällen där det fysiska mötet verkligen ger mervärde. Mervärdet ökar också på grund av att man kan spela in mötena.

Tillfredsställande användarupplevelse

I modern datautrustning är både användbarhet och användarupplevelse viktiga. På virtuella möten krävs det en hög nivå av användarvänlighet och upplevelsen måste vara immersiv. Den vanligaste terminalenheten vid virtuella möten är bärbara datorer, vilket ställer höga krav på deras användbarhet. Drygt hälften av millennials säger att utrustningens design är viktig när de väljer arbetsredskap.

HP har satsat mycket på Office of the Future-teknologin, som gör att man kan arbeta på ett nytt sätt. I HP:s Premiumdatorer har vi till exempel satsat på B&O-högtalare med förstklassig ljudåtergivning, och ljudstyrkan är tillräcklig för alla situationer. I vissa datorer finns även Sound Mode, som reglerar och utjämnar ljudstyrkan efter det innehåll som visas, antingen det är tal eller musik. Användarvänligheten i utrustningen har också förbättrats genom inbyggd filtrering av störande ljud och bakgrundsbuller. Den egenskapen förbättrar betydligt ljudkvaliteten vid videoförhandlingar. I all utrustning finns Skype-certifierade kameror och mikrofoner för att maximera ljudkvaliteten.

Andra centrala krav på arbetsverktygen är tydliga skärmar, med vars hjälp man kan arbeta var som helst, även utomlands. Det är en fördel om utrustningen har antenner, så att trådlösa nät fungerar även vid svagare mottagning. Meetings & Collaboration-sättet att arbeta gör att man kommer bort från den säkra kontorsmiljön och riskerna ökar. Ett av HP:s bärande ben är säkerhet och tillhörande innovationer. Ett exempel är HP Sureview som vi utvecklat tillsammans med 3M, och som är det första och än så länge det enda elektroniska skärmskyddet.

Vid investeringar lönar det sig att fundera över utrustningens livscykelkostnader och även viken nytta och arbetstillfredsställelse den ger. HP:s Premium-produkter är en investering för framtiden.

”För mötesbruk har HP även skrivbordsskärmar med integrerad kamera eller moduluppbyggda datorlösningar som HP Elite Slice. Det är en liten och snygg dator som kan byggas ut med tilläggsmoduler som audioelement eller en optisk station. I HP:s utbud finns även tangentbord som stödjer videosamtal och en trådlös bygelhörlur med mikrofon som vi utvecklat tillsammans med Jabra”, tillägger Livola.