Effektiv IT-leverans

Som en av Nordens ledande IT-leverantörer gör vi över 5 000 leveranser per dag med en leveransprecision på över 97%.

We keep big businesses moving.

Kontakta oss

Dustins storkundsteam

För större kunder och leveransavtal tillsätter Dustin alltid ett kundteam för att optimera kvalitén i leverans och logistik. Tillsammans med kunden tillsätter vi dedikerade personer för varje affärsområde och på alla berörda avdelningar.

Dustins storkundsteam

För större kunder och leveransavtal tillsätter Dustin alltid ett kundteam för att optimera kvalitén i leverans och logistik. Tillsammans med kunden tillsätter vi dedikerade personer för varje affärsområde och på alla berörda avdelningar.

Så här kan ditt kundteam se ut:

 • Kundansvarig & affärsorienterad projektledare, Key Account Manager
 • Leveransavtals- & informationsansvarig
 • Inkommande order/beställningsteam, dedikerade innesäljare på en egen slinga för telefon, mail, fax, webb och online-beställningar
 • Back Office Support team, support, service, retur- & garantiärenden
 • Funktionsansvarig för webb & startsida
 • Klienttjänsteansvarig
 • Logistik-, leverans- och tjänsteteam (Dustin-lagret i Rosersberg)
 • E-sourcingansvarig
 • Kvalité-, miljö- & etikansvarig
 • Ekonomi-, faktura- & finansansvarig
 • Produktspecialistteam, dedikerade på samtliga produktområden

Några av våra kunder

Kundcase

Kunskapsbanken

Manpower Group Solutions

En smidig mobil lösning och ett steg mot ökad miljöhänsyn är några av vinsterna när Manpower Group Solutions valde att hyra telefoner av Dustin.

Kunskapsbanken

PatientSky

PatientSky är en öppen plattform som underlättar livet för vårdgivare och deras kunder, tack vare en robust infrastruktur som garanterar drift- och datasäkerhet.

Kunskapsbanken

Actic

Actic behövde en stabil och flexibel nätverkslösning till sina 182 bad- och gymanläggningar. Med Network fick de utöver det även tillgång till data som kunde bidra till affärsnyttan och var enkelt att hantera på bara fem heltidsanställda.

Våra tjänster och lösningar

De senaste åren har vi utökat vår specialistkompetens inom avancerade tjänster och lösningar för att bli en ännu bättre strategisk IT-partner.

Genom förvärv av en rad bolag i Norden och Nederländerna som är specialiserade inom nätverk, säkerhet, lagring, licenser, IT-drift, mobilitet, print och klient kan vi erbjuda helhetslösningar för såväl hårdvara som kundunika tjänster.

Idag ingår spetskompetens från DAV Partner, Core Services, Commsec, Idenet, IKT Gruppen, ITaito, JML-System, Norriq, Purity IT, Resolute, Saldab IT och Vincere Groep i Dustinfamiljen. Dustin Sverige AB har toppcertifieringar inom bl.a. Apple, Dell, Cisco, Citrix, Fortigate, HPE och Microsoft.

Fakta om Dustin

 • En av Nordens ledande IT-återförsäljare av produkter, tillhörande tjänster och lösningar, med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna.
 • Spetskompetens från Vincere Groep, ITaito, DAV Partner, Core Services, Commsec, Idenet, IKT Gruppen, JML-System, Norriq, Purity IT, Resolute och Saldab IT ingår i Dustinfamiljen.
 • 34 års erfarenhet i branschen.
 • Över 250 000 IT-produkter från över 900 tillverkare.
 • Vi skeppar ca 5 000 kollin/dag och över 95% av leveranserna kommer fram dagen efter beställning.
 • Över 60 specialister inom 20 områden, vars kompetens du nyttjar kostnadsfritt.
 • Dustin Sverige AB har ISO-certifikat 9001, 14001, OHSAS 18001 och AFS samt toppcertifieringar inom bl.a. Apple, Dell, Cisco, VMWare, Citrix, Fortigate, HP, HPE och Microsoft.

Våra hållbarhetsmål till 2030

Våra fokusområden och 2020 mål

Minskad klimatpåverkan

Vi ska minska vår klimatpåverkan med 40 procent till år 2020 jämfört med 2014/2015.

Ansvarsfull resursanvändning

Vi ska ha återtagit 140 000 sålda enheter till år 2020.

Affärsetik och anti-korruption

100 procent av våra verksamhetsområden ska genomgå en riskbedömning avseende affärsetik och anti-korruption och 100 procent av de rapporterade incidenterna ska följas upp.

Med Dustin kan du känna dig trygg med en stark etisk kod och djupt rotade hållbarhetsinitiativ.

Mångfald och jämställdhet

Vardera kön ska senast år 2020 vara representerat till minst 40 procent i hela organisationen.

Ansvarsfull tillverkning

100 procent av våra leverantörer från vilka inköpen uppgår till mer än 200 000 svenska kronor eller motsvarande per år ska uppfylla de åtaganden som finns i vår uppförandekod. Vi har utfört 80 fabriksinspektioner på plats innan 2020.

Ansvarsfull resursanvändning

Vi tror på en cirkulär framtid och strävar efter att använda naturresurser ansvarsfullt och effektivt. Det sätt på vilket vi framför allt kan minska användningen av naturresurser och klimatpåverkan är genom att förlänga produkternas livslängd genom återanvändning och genom att uppmana våra kunder att lämna tillbaka dem till oss när de inte har användning för dem längre.

Miljömärkta IT-produkter

Visste du att omkring 23 procent av vår försäljning under 2018/19 utgjordes av miljömärkta IT-produkter i sortimentet (TCO Certified, EPEAT, Svanen, Energy Star, EU Ecolabel och Blå Ängeln).

Mål och framsteg

147 828

Vår målsättning är att vi ska ha återtagit 140 000 sålda enheter till år 2020. Vi överträffade målet redan under räkenskapsåret 2018/19.

Takeback

På alla våra nordiska marknader erbjuder vi återtag av IT-produkter som är uttjänta eller inte används. Det är genom att förlänga produkternas livslängd som vi har störst möjlighet att motverka klimatförändringar.

Därför uppmanar vi våra kunder att lämna tillbaka produkter som de inte längre använder till oss. Produkter som fungerar och kan återanvändas säljs vidare som begagnade och får därmed ett andra liv som en del i den cirkulära ekonomin.

Tack vare vår återtagstjänst Takeback-as-a-Service blir det enkelt för kunderna att bidra till en minskad klimatpåverkan. Produkter som inte kan återanvändas återvinns på ett ansvarsfullt sätt.

Vill du veta mer?

Fyll i kontaktformuläret så hör en av våra specialister av sig till dig.