Dell Future Ready Workforce.

Vill du bli kontaktad?

eller ring

08 - 509 233 00

Dell Future Ready Workforce

IT-lösningar inom mobilitet. Skapade utifrån hur användare faktiskt arbetar och vill arbeta. Klicka på vår videolänk och lär dig mer om Dell Future Ready Workforce på under 60 sekunder.

Läsvärt från vår kunskapsbank och aktuella produkter

Läs mer om trender inom mobilitet och säkerhet och hitta produkter från Dell som kan göra ditt företag mer mobilt.

Dell Future Ready Workforce

The future workforce will be more mobile and supported by an array of digital technologies. Most global employees believe that smart offices will arrive within the next five years, and will include high-tech perks like AR/VR capabilities. However, different audiences are leading in different markets, with Millennials taking the global reins on the introduction and adoption of new technology.

The result will be a future workforce that is:

More Mobile

Employees’ in-person interactions will decrease yet collaboration will increase.

More Productivity

Better, faster technology, combined with more digitally-connected employees, will encourage increased productivity.

More Capable

Employees will understand how to use technology, such as artificial intelligence, to better accomplish workplace goals.

Är ditt företag redo för framtiden?

Future Ready Workforce handlar om möjliggörande teknik baserat på människors arbetsstilar, preferenser och sätt att vara mest produktiv.

Läs mer här.