Takeback

Miljövänlig återanvändning som ger din teknik en andra chans

Take back icon

Takeback är en återtagstjänst för återanvändning av gamla IT-produkter. Vi gör det enkelt för dig att bidra till en mer cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan. Samtidigt kan du få ersättning för produkter du inte längre har nytta av eller välja att skänka din ersättning till välgörenhet. Om produkterna inte går att återanvända säkerställer vi en ansvarsfull återvinning.

Takeback är en återtagstjänst för återanvändning av gamla IT-produkter. Vi gör det enkelt för dig att bidra till en mer cirkulär ekonomi och minskad klimatpåverkan. Samtidigt kan du få ersättning för produkter du inte längre har nytta av eller välja att skänka din ersättning till välgörenhet. Om produkterna inte går att återanvända säkerställer vi en ansvarsfull återvinning.

Så här går det till

delivery

Leverans av säkerhetsskåp och packlådor.

transportation

Transport av produkterna till vår samarbetspartner.

identification

Avidentifiering, dataradering och uppgradering av produkterna.

schools

Försäljning av återanvändbara produkter till skolor och företag.

reuse

Destruering och materialåtervinning av resterande produkter.

flexibility

Ersättning och raderingscertifikat skickas till dig.

Beställ Takeback

Börja med att fylla i vårt formulär för att få en kostnadsfri värdering av dina IT-produkter.

De produkter som går att återanvända hämtas upp och transporteras till vår samarbetspartner. Där avidentifieras produkterna, raderas på data och uppgraderas. Produkterna säljs sedan vidare till skolor och företag. De produkter som inte kan säljas vidare återvinns.

Du väljer sedan att få pengarna på kontot eller att skänka pengarna till välgörenhet – resten tar vi hand om.

En andra chans

Det finns många fördelar med att ge din gamla IT-utrustning en andra chans. Till exempel finns en stor efterfrågan på begagnade produkter bland skolor. Genom att lämna in din gamla elektronik bidrar du också till en minskad klimatpåverkan.

163 988

Antalet återtag sedan 2014

3 631 000

Ton CO2e besparningar sedan 2014

En andra chans

Det finns många fördelar med att ge din gamla IT-utrustning en andra chans. Till exempel finns en stor efterfrågan på begagnade produkter bland skolor. Genom att lämna in din gamla elektronik bidrar du också till en minskad klimatpåverkan.

Säkerhet och dataradering

Alla dina produkter hanteras på ett säkert sätt hos vår samarbetspartner som är certifierad inom informationssäkerhet (ISO 27000) och lever upp till kraven i EU:s nya dataskyddslag GDPR. Du får full spårbarhet på serienummernivå och bevis på att informationen är raderad.

Produkterna avidentifieras och hårddiskar samt andra lagringsmedia i datorer, servrar, smarta mobiler och andra IT-produkter raderas på information på ett säkert sätt med programvara från Blancco. Blanccos programvaror är certifierade av oberoende test- och utvärderingsinstitut och uppfyller kraven från ledande raderingsstandarder på marknaden. Efter dataraderingen utfärdas ett certifikat som bekräftar att radering har genomförts.

Informationsbärande enheter som inte kan raderas med programvaror förstörs mekaniskt hos vår samarbetspartner med Degauser-utrustning och transporteras sedan till återvinningspartner för destruktion.

Hur mycket är mina produkter värda?

Värdering

Här får du ett estimat på värdet av dina IT-produkter. Det slutliga priset beror på faktorer såsom skick, modell och ålder. För att säkerställa en informationssäker hantering av utrustningen raderas hårddiskar och lagringsmedia med certifierad mjukvara och en kostnad för det tillkommer. Om ni även önskar hjälp med transport så hjälper vi gärna till. Kostnaden baseras på antal produkter och produkttyper.

Välgörande ändamål

Vi hjälper gärna till om du vill sänka restvärdet av dina produkter till Världsnaturfonden WWF och deras klimatarbete.

Samarbetspartner

För våra tjänster kring återanvändning har vi valt Inrego som vår samarbetspartner.

Inrego ansvarar för att hantera utrustningen på ett säkert sätt och säkerställer att produkterna avidentifieras samt att hårddiskar och andra lagringsmedia raderas på information. De testar och rekonditionerar produkterna med målsättning att förlänga deras livslängd och ge fler möjlighet att få tillgång till IT-verktyg. Inrego är specialiserat på återanvändning av datorer, mobiler och andra IT-produkter och hjälper organisationer över hela Europa att stärka sitt hållbarhetsarbete. Inrego är certifierat genom kvalitet ISO-9001, miljö ISO-14001, arbetsmiljö OHSAS 18001 samt informationssäkerhet ISO 27001.

Läs mer på inrego.se

Vanliga frågor

Vi tar emot alla slags IT-produkter, till exempel datorer, mobiler, skärmar, plattor, servrar med mera. IT-produkterna behöver inte vara köpta hos för att utnyttja vår återtagstjänst.

Vi utbetalar värdet på utrustningen inom 30 dagar.

Värderingen grundas på marknadspriserna på andrahandsmarknaden för begagnad IT.

De datorer, mobiler och andra IT-produkter som kan återanvändas säljs vidare till företag, skolor och privatpersoner. Skolor i Norden och Europa är t ex en av de största köpargrupperna av begagnade datorer. 90,3 procent av produkterna som hanteras av Inrego säljs vidare i Sverige och övriga Europa och resterande tio procent till andra världsdelar. Genom Inregos program Ansvarsfull hantering säkerställer vi att all vidareförsäljning genomförs på ett ansvarsfullt sätt. Programmet innebär bland annat att vi endast säljer produkter med lång kvarvarande livslängd för att motverka export av e-skrot. Vi dokumenterar spårbarhet för alla produkter via serienummer. Vidare ställer vi krav på återförsäljare och partners att de följer våra riktlinjer vilket också följs upp regelbundet.

Produkterna säljs inte vidare till länder kända som e-waste hotspots eller är belagda med handelsrestriktioner, t ex i nuläget Kuba, Iran, Nordkorea, Libyen, Sudan, Syrien, Ghana, Nigeria, Indien, Pakistan, Filippinerna. Listan ses över och uppdateras regelbundet varje månad. I övrigt följs tillämpliga lagar och förordningar vid export av produkter.

All IT-utrustning transporteras till Inregos produktionsanläggning i Täby utanför Stockholm där produkterna dataraderas, testas, repareras och sedan säljs vidare. 

Defekta produkter som inte kan repareras skickas till elektronikåtervinning.

Det enda som kostar är radering av information på hårddiskar/lagringsmedia samt logistik/transport om ni önskar hjälp med det.

Har du fler frågor eller funderingar? Kontakta oss på [email protected]