Lösningar att växa med
Ge dina medarbetare rätt verktyg i en digital värld som hela tiden förändras

Lösningar att växa med
Ge dina medarbetare rätt verktyg i en digital värld som hela tiden förändras

Kan du växa med din IT?

På jakt efter en snabb, effektiv och följsam IT som anpassar sig efter verksamhetens behov? En IT som kan skalas upp i tillväxtfaser och skalas ner när verksamheten behöver effektiviseras?

Få den flexibilitet du behöver och betala bara för det du använder. Dessutom hjälper vi dig att återanvända och återvinna den utrustning du inte längre har behov av.

Hälften av CIO:er anser att molnet är en möjliggörare som gör verksamheten snabbrörlig.

Källa: IDG

50%

Climat80-Gruppen växer med Dustin som IT-partner

När bolag växer och förändras snabbt är det oundvikligt med en viss eftersläpning inom IT. Climat80-Gruppen har genom sitt samarbete med Dustin fått rätt förutsättningar för att jobba proaktivt och pusha verksamheten framåt.

Så här arbetar Climat80-gruppen med sin IT

Tjänster att växa med

Modern Workplace

En effektiv och säker digital arbetsplats i molnet

Network

En stabil och säker nätverkslösning med brandvägg, LAN och WiFi

Private Cloud

En egen molnmiljö med garanterad tillgänglighet, flexibilitet och kostnadskontroll

Vill du lägga mer tid på att utveckla verksamheten?