White paper: Digitalisering, automatisering & innovation genom hyperkonvergerad infrastruktur

IT-organisationer behöver kunna hantera snabba förändringar. Vill du lära dig mer om hur du skapar utrymme för innovation? Ta del av vårt white paper ”Digitalisering, automatisering och innovation genom hyperkonvergerad infrastruktur”.

Vi ser en stor risk i den växande trenden att IT-avdelningar endast står för den traditionella driften medan transformativ IT i allt större utsträckning finansieras direkt av affärsverksamheterna.

När innovation i större utsträckning finansieras av marknad, sälj eller HR riskerar IT-organisationen att bli mindre relevant.

På Dustin tror vi att nyckeln för att lyckas som strategisk IT-beslutsfattare är att ta ägandeskap över den transformativa IT:n och behålla kontrollen. Ett smart och effektivt sätt att skapa utrymme för innovation är med hjälp av hyperkonvergerad infrastruktur.

Med hyperkonvergerat tar du bort kopplingen mellan mjukvara och hårdvara och jobbar software defined”. Intelligensen sitter i mjukvaran och den bryr sig inte om vilken specifik hårdvara som finns i botten.

Ladda ner vårt white paper och lär dig mer om:

  • Hur du stödjer innovation i verksamheten
  • Ökad digitalisering och automation
  • Utmaningar, budget och investeringsområden
  • Den hybrida modellen framåt

Andra artiklar om hyperkonvergerad infrastruktur:

Därför bör du testa en hyperkonvergerad infrastruktur
5 fördelar med en hyperkonvergerad infrastruktur

20 september 2019

Snabbare affärsutveckling med molntjänster

Moderna molntjänster öppnar upp för snabbare affärsutveckling. Rent tekniskt går det att förkorta tiden mellan utveckling och lansering eller testkörning drastiskt.

Molntjänster öppnar upp för nya affärsmöjligheter

Molntjänsterna är här för att stanna vilket är positivt. För när innovativa molnbaserade applikationer dyker upp, öppnar nya affärsmöjligheter upp sig.

Säkerhetsutmaningar i tider av digitalisering + verktyg för säkerhetsutvärdering

I takt med att digitaliseringen rotar sig djupare i samhällets alla delar blir säkerhet något som fler inte bara förväntas förstå och reflektera över utan också bidra till. Ladda ner rapporten och utvärdera din verksamhets säkerhetsarbete med hjälp av verktyget.

Hitta rätt mix av moln

Molnet kan rymma allt från lagring till att hantera tunga applikationer och analysverktyg. Det finns ingen standardlösning som passar alla. Så här hittar du den lösning som är bäst för era behov.

Moln möjliggör nya affärsmodeller

Molntjänster har gått från att vara en angelägenhet för IT-avdelningen till att bli en viktig del av företagets affärsutveckling. Så här gör du för att skapa mervärde med digitala verktyg.

Viktiga frågor på väg till molnet

Marknaden rymmer många molnleverantörer. Med det här frågebatteriet i handen blir du en smartare köpare.