Guide: Vägen till rätt infrastruktur

Valet av lösningar för IT-infrastrukturen kan vara krångligt. Hur mycket och vad ska du lägga i publika molntjänster? När är det bättre att drifta saker lokalt? Hur undgår du för mycket komplexitet när du ska hantera lösningar av olika slag? Här försöker vi hjälpa dig kring några av de frågeställningar som är aktuella när du funderar över IT-infrastrukturen.

Vem kan köpa allt som molntjänst?

De allra flesta företag kan i dag ha nytta av den stora flexibilitet som det medför att köpa in IT-funktioner som tjänster i molnet. Med publika molntjänster går det att utan egentliga ledtider skala sin lösning upp eller ned, helt efter de aktuella behoven. Samtidigt innebär det alltid ett visst mått av kompromissande. Du kan inte få allting exakt enligt egna önskemål.

Jobbar du i ett relativt nystartat företag som värdesätter flexibiliteten och inte har något tekniskt arv att hantera, så kan du lugnt köpa allting i molnet. Undantaget är om du har något slags specifika krav som inte går att möta med standardiserade molntjänster.

Vem ska inte göra det?

Sitter du på ett större och mer etablerat bolag gäller det att ta hänsyn till de transitionskostnader som uppstår när du går över till en molntjänst. De kan göra att besparingarna du hoppas realisera går om intet. Det kan därför vara väl värt att noggrant gå igenom exakt i vilka delar din organisation behöver vara flexibel under de kommande tre åren och endast lägga ut dessa delar i molnet.

Det kan också finnas andra skäl att välja bort molntjänster, till exempel att du vill behålla full kontroll att bygga upp lösningar efter eget huvud för att möta specifika behov. Eller så kan det till exempel finnas lagkrav som förhindrar att du lägger vissa saker i publika moln.

Går det att få flexibilitet utan molntjänster?

Ja, med dagens hyperkonvergerade infrastrukturlösningar är lagringen helt integrerad i serverlösningen. Det gör att du kan nå en hög grad av flexibilitet och betala allteftersom behoven växer, även när du väljer att drifta lösningar i ditt eget datacenter eller serverrum. Då kan du vid behov helt enkelt lägga till en extra nod.

Hur får man ihop alla olika delar?

IT-miljöer där man blandar publika molntjänster, privata moln och lösningar som driftas i egen regi riskerar att krångla till administrationen. Ska delarna hanteras separat blir det lätt ineffektivt och tidsödande. I dag finns dock flera varianter av hybridlösningar som låter dig se och styra alla tjänster gemensamt. Oavsett om beräkningarna i respektive tjänst sker i molnet, på en hostad server någonstans eller i en server i den egna datahallen, så kan du då administrera dem från samma ställe.

De olika tillverkarna har alla sin egen variant på dessa hybridlösningar. I valet mellan de olika alternativen kan det bästa vara att ta den där din verksamhet har bäst upparbetad kompetens. Det sänker inlärningströskeln. Det finns i dag bra hybridlösningar oavsett vad du har för tekniskt arv.

10 fördelar med tjänster i molnet

Allt fler företag väljer att prenumerera på molnbaserade digitala verktyg istället för att köpa och installera program hemmavid. Molnbaserade tjänster har blivit lättillgängliga och kostnaderna är betydligt lägre än för bara ett par år sedan.

25 oktober 2018

Molnbaserade samarbetsverktyg ökar inom svenska företag

Effektivare samarbeten, bättre och snabbare beslut och minskade e-postmängder är några av fördelarna med digitala samarbetsverktyg.

24 oktober 2018

Därför satsar företagen på hyperkonvergerat

Hyperkonvergerad infrastruktur har gått från hype till förstahandsval för många större företag och myndigheter. Nu är det dags även för mindre företag att testa framtidens datacenter som ger minskat underhåll och ökad skalbarhet.

20 augusti 2018

Shadow Cloud – vad är det och hur går det till?

Vad är Shadow Cloud? Är du tveksam till att lägga ditt företags data i molnet? Hela 90 % av företagen har idag medvetet valt att använda någon form av molntjänst. Web hosting, CRM-system och inte minst backup och Disaster Recovery är bland de populäraste molntjänsterna som företag använder sig av.

29 juni 2018

Hyperkonvergens: Lösningen på alla problem, eller alla äggen i en korg?

Vad menas med hyperkonvergens? Hyperkonvergens är en teknologi där infrastrukturen i datarummet har samlats i ett system.

29 juni 2018

Fokus på verksamheten

GDL är ett transport- och logistikföretag under snabb tillväxt. När GDL:s moderbolag beslutade att decentralisera IT till dotterbolagen i Sverige och Danmark rekryterades IT-chefen Carl Terneus. Han hittade sin IT-partner i Saldab, en del av Dustin Group.

28 juni 2018