Guide: Vägen till rätt infrastruktur

Valet av lösningar för IT-infrastrukturen kan vara krångligt. Hur mycket och vad ska du lägga i publika molntjänster? När är det bättre att drifta saker lokalt? Hur undgår du för mycket komplexitet när du ska hantera lösningar av olika slag? Här försöker vi hjälpa dig kring några av de frågeställningar som är aktuella när du funderar över IT-infrastrukturen.

Vem kan köpa allt som molntjänst?

De allra flesta företag kan i dag ha nytta av den stora flexibilitet som det medför att köpa in IT-funktioner som tjänster i molnet. Med publika molntjänster går det att utan egentliga ledtider skala sin lösning upp eller ned, helt efter de aktuella behoven. Samtidigt innebär det alltid ett visst mått av kompromissande. Du kan inte få allting exakt enligt egna önskemål.

Jobbar du i ett relativt nystartat företag som värdesätter flexibiliteten och inte har något tekniskt arv att hantera, så kan du lugnt köpa allting i molnet. Undantaget är om du har något slags specifika krav som inte går att möta med standardiserade molntjänster.

Vem ska inte göra det?

Sitter du på ett större och mer etablerat bolag gäller det att ta hänsyn till de transitionskostnader som uppstår när du går över till en molntjänst. De kan göra att besparingarna du hoppas realisera går om intet. Det kan därför vara väl värt att noggrant gå igenom exakt i vilka delar din organisation behöver vara flexibel under de kommande tre åren och endast lägga ut dessa delar i molnet.

Det kan också finnas andra skäl att välja bort molntjänster, till exempel att du vill behålla full kontroll att bygga upp lösningar efter eget huvud för att möta specifika behov. Eller så kan det till exempel finnas lagkrav som förhindrar att du lägger vissa saker i publika moln.

Går det att få flexibilitet utan molntjänster?

Ja, med dagens hyperkonvergerade infrastrukturlösningar är lagringen helt integrerad i serverlösningen. Det gör att du kan nå en hög grad av flexibilitet och betala allteftersom behoven växer, även när du väljer att drifta lösningar i ditt eget datacenter eller serverrum. Då kan du vid behov helt enkelt lägga till en extra nod.

Hur får man ihop alla olika delar?

IT-miljöer där man blandar publika molntjänster, privata moln och lösningar som driftas i egen regi riskerar att krångla till administrationen. Ska delarna hanteras separat blir det lätt ineffektivt och tidsödande. I dag finns dock flera varianter av hybridlösningar som låter dig se och styra alla tjänster gemensamt. Oavsett om beräkningarna i respektive tjänst sker i molnet, på en hostad server någonstans eller i en server i den egna datahallen, så kan du då administrera dem från samma ställe.

De olika tillverkarna har alla sin egen variant på dessa hybridlösningar. I valet mellan de olika alternativen kan det bästa vara att ta den där din verksamhet har bäst upparbetad kompetens. Det sänker inlärningströskeln. Det finns i dag bra hybridlösningar oavsett vad du har för tekniskt arv.

8 februari 2018

Dustin designar IT-infrastruktur för vården

PatientSky är en öppen plattform som underlättar livet för vårdgivare och deras kunder, tack vare en robust infrastruktur som garanterar drift- och datasäkerhet.

13 mars 2019

Utmaningar i den digitala skolan – och lösningen

Många företag har redan börjat se fördelarna med att flytta sin klienthantering till molnet – och nu följer skolorna efter.

1 mars 2019

GUIDE: Molntjänster – så funkar de

Att använda molntjänster är inget nytt, utan något som på sätt och vis kan sägas ha funnits med sedan internet slog igenom. Men det är på senare år som det har vuxit sig starkt och blivit en lösning som både privatpersoner och företag har stor nytta av.

21 februari 2019

Digitaliseringsstrategi: 5 tips för att lyckas

Oavsett om du vill utveckla applikationer för att skapa högre engagemang med kunder eller modernisera IT-infrastrukturen för högre flexibilitet, finns det vissa saker du bör ha i åtanke för att lyckas med din digitaliseringsstrategi.

28 januari 2019

Så mycket kostar ett dataintrång

30 miljoner kronor. Så mycket kostar det genomsnittliga dataintrånget enligt den senaste studien från Ponemon Institute. Risken att drabbas är större än någonsin men med rätt skydd kan du minimera den avsevärt.

27 januari 2019

Outsourcing av IT-drift: 5 steg för att lyckas

När du ska outsourca IT-drift finns ingen plats för misstag - men mycket kan gå fel. Det gäller att planera långsiktigt, fokusera på rätt saker och inte missa viktiga detaljer.

17 januari 2019