Guide: Vägen till rätt infrastruktur

Valet av lösningar för IT-infrastrukturen kan vara krångligt. Hur mycket och vad ska du lägga i publika molntjänster? När är det bättre att drifta saker lokalt? Hur undgår du för mycket komplexitet när du ska hantera lösningar av olika slag? Här försöker vi hjälpa dig kring några av de frågeställningar som är aktuella när du funderar över IT-infrastrukturen.

Vem kan köpa allt som molntjänst?

De allra flesta företag kan i dag ha nytta av den stora flexibilitet som det medför att köpa in IT-funktioner som tjänster i molnet. Med publika molntjänster går det att utan egentliga ledtider skala sin lösning upp eller ned, helt efter de aktuella behoven. Samtidigt innebär det alltid ett visst mått av kompromissande. Du kan inte få allting exakt enligt egna önskemål.

Jobbar du i ett relativt nystartat företag som värdesätter flexibiliteten och inte har något tekniskt arv att hantera, så kan du lugnt köpa allting i molnet. Undantaget är om du har något slags specifika krav som inte går att möta med standardiserade molntjänster.

Vem ska inte göra det?

Sitter du på ett större och mer etablerat bolag gäller det att ta hänsyn till de transitionskostnader som uppstår när du går över till en molntjänst. De kan göra att besparingarna du hoppas realisera går om intet. Det kan därför vara väl värt att noggrant gå igenom exakt i vilka delar din organisation behöver vara flexibel under de kommande tre åren och endast lägga ut dessa delar i molnet.

Det kan också finnas andra skäl att välja bort molntjänster, till exempel att du vill behålla full kontroll att bygga upp lösningar efter eget huvud för att möta specifika behov. Eller så kan det till exempel finnas lagkrav som förhindrar att du lägger vissa saker i publika moln.

Går det att få flexibilitet utan molntjänster?

Ja, med dagens hyperkonvergerade infrastrukturlösningar är lagringen helt integrerad i serverlösningen. Det gör att du kan nå en hög grad av flexibilitet och betala allteftersom behoven växer, även när du väljer att drifta lösningar i ditt eget datacenter eller serverrum. Då kan du vid behov helt enkelt lägga till en extra nod.

Hur får man ihop alla olika delar?

IT-miljöer där man blandar publika molntjänster, privata moln och lösningar som driftas i egen regi riskerar att krångla till administrationen. Ska delarna hanteras separat blir det lätt ineffektivt och tidsödande. I dag finns dock flera varianter av hybridlösningar som låter dig se och styra alla tjänster gemensamt. Oavsett om beräkningarna i respektive tjänst sker i molnet, på en hostad server någonstans eller i en server i den egna datahallen, så kan du då administrera dem från samma ställe.

De olika tillverkarna har alla sin egen variant på dessa hybridlösningar. I valet mellan de olika alternativen kan det bästa vara att ta den där din verksamhet har bäst upparbetad kompetens. Det sänker inlärningströskeln. Det finns i dag bra hybridlösningar oavsett vad du har för tekniskt arv.

8 februari 2018

Säkra känslig data i molnet

Den ökade tjänstefieringen i IT-branschen innebär att alltmer av informationen hanteras i molntjänster, något som kräver en hög medvetenhet av beställare inom verksamheter där man hanterar sekretessreglerad eller annan känslig information.

12 juli 2019

Orsakerna till ökända IT-misstag

Patientsamtal lades ut på nätet och utländska aktörer fick tillgång till viktiga styrsystem. Det är bara två av de stora säkerhetsmissar som har uppmärksammats nyligen. Bakom många av dem finns – ja just det, den mänskliga faktorn.

10 juni 2019

Vilka är fördelarna med molnmanagerat nätverk?

Molnmanagerat nätverk innebär massor av fördelar jämfört med traditionella lösningar. Har du bytt ut ditt gamla nätverk än?

23 maj 2019

Edge – det här behöver du tänka på för att stå rustad för framtiden

Just nu sker ett skifte för att hitta en bra balans mellan vad som bör läggas i molnet vs lokalt för att på bästa sätt stötta affärsmodeller och företagens behov.

25 april 2019

Cyberbrott kostar mer än naturkatastrofer

Den kraftigt ökande cyberbrottsligheten kostar individer, organisationer och samhället enorma belopp varje år. Undersökningar visar att nordiska företag ofta saknar grundläggande försvar mot dessa attacker.

14 april 2019

Enkla, säkra och prisvärda IT-lösningar för små och medelstora företag

Med färdigpaketerade lösningar som fungerar direkt ur lådan vill HPE, Dustin och Aruba göra det lättare att skapa en smart och säker IT-miljö.

5 april 2019