Vad händer nu? Så bidrar industrin

Den cirkulära ekonomin förutsätter att tillverkare och användare delar information om hur produkter kan återvinnas och data kring själva användningen. Snart är det möjligt, med hjälp av ett nytt system.

Utvecklingen av det nya systemet sker i samarbete med 14 projektpartners från industrin – däribland Dustin – från tillverkare och återförsäljare till aktörer inom materialåtervinning.

Under hösten 2019 började förslagen till ett nytt spårbarhetssystem ta form.

Kristina Liljestrand

Kristina Liljestrand, Chalmers Industriteknik

– Vi har haft uppstartsmöten med alla parter för att konkretisera vad vi ska ta fram och hur vi ska göra det. Det känns väldigt spännande. Arbetsgrupper inom de tre prioriterade områdena – hållbar nyproduktion, återanvändning och materialåtervinning – är i full gång med att ta fram kravspecifikationer för lösningen. Det lägger grunden för vilken information som ska delas med vem, vilket är avgörande för våra utvecklare som sedan ska ta fram programvaran, säger projektledare Kristina Liljestrand vid Chalmers Industriteknik.

Design för återvinning

Natalia Lopez Casco

Natalia Lopez Casco, Corporate Responsibility Specialist

För Dustin har hållbarhet länge varit en avgörande fråga, förklarar Natalia Lopez Casco, Corporate Responsibility Specialist:

– Genom att bidra till en effektivare hushållning med begränsade resurser kan vi och våra kunder stödja skiftet från en linjär till en cirkulär ekonomi, och uppmuntra affärsmodeller där nya produkter redan från början designas och tillverkas med sikte på längre livslängd, återbruk och återvinning.

– Den cirkulära ekonomin förutsätter att tillverkare och användare delar information om hur produkterna kan återvinnas och data kring själva användningen. Eftersom Dustin är både tillverkare och återförsäljare har vi en god helhetsbild av elektronikprodukternas totala livscykel. Genom att delta i Chalmers Industritekniks projekt hoppas vi kunna identifiera nya sätt att möta våra kunders behov och hjälpa dem bidra till att minska mängden elektronikavfall och fatta beslut som stödjer en långsiktigt hållbar utveckling, säger Natalia Lopez Casco.

Återvinner värdefulla jordartsmetaller

Kristina Liljestrand framhåller att parterna från industrin är väldigt viktiga för att kunna följa hela värdekedjan och förstå hur varje del ska fungera i förhållande till varandra.

– Genom att vi är en så komplett grupp har vi en unik möjlighet att ta ett helhetsgrepp kring den här frågan. Dustin har en särskild nyckelroll som en av de utvalda producenter vi har med i projektet. Utan dem blir det svårt, eftersom producenterna står för merparten av den information som ska läggas till. Vi behöver sätta oss in i deras processer för att kunna jobba effektivt längre ner i kedjan när vi kommer till återanvändning och materialåtervinning.

Vad är det för information som ska läggas in i systemet?

– Mycket kretsar kring materialinnehåll – vilka olika ämnen och metaller som en produkt innehåller. Det är viktigt för att vid återvinning veta både vad som ska plockas bort, exempelvis för att det är farligt och måste hanteras på ett visst sätt, men också var det finns ämnen som man faktiskt vill ta till vara, till exempel jordartsmetaller som är särskilt värdefulla.

– Märkningen handlar också om social hållbarhet, att kunna visa på att det varit goda arbetsförhållanden i fabriker och produktionsanläggningar. Det är frågor som Dustin redan jobbar mycket med, men med den här lösningen kan det kommuniceras på ett lättare sätt, säger Kristina Liljestrand.

Produkter med hög miljöpåverkan

Hur ska Dustin medverka i projektet?

– Vi ska tillsammans titta på hur systemet bör läggas upp för några av deras produkter, framför allt var vi ska lägga till information och hur den ska spåras i exempelvis datorer, mobiltelefoner och plattskärmar. Det är komplexa produkter som har hög miljöpåverkan och innehåller mycket metaller och dyra ämnen som man gärna vill återvinna på ett bra sätt.

Dessutom är det produkter som i hög grad kan återanvändas, vilket vi ju också vill främja, säger Kristina Liljestrand och poängterar att möjligheterna att tillämpa ett kretsloppstänkande på elektronikprodukter är goda, till följd av den alltmer utbredda användningen av digital teknik som sensorer för spårning samt återkoppling av data kring drift och användning.

Läs också: Hur Dustin arbetar med hållbar IT?

18 februari 2020

De första stegen till mer cirkulär IT

Ditt val av IT påverkar miljön och samhället mer än du tror. Här är de viktigaste sakerna du bör fokusera på när du snabbt vill bli mer hållbar och cirkulär.

Dra nytta av en cirkulär affärsmodell

Vill du rädda miljön och springa ifrån dina konkurrenter på samma gång? Börja se ditt avfall som en resurs. Följ med till Karma, den nya sortens cirkulära företag.

Vad innebär TCO Certified?

En del IT-prylar har en mörk resa bakom sig, med inslag som konfliktmineraler, socialt ohållbar tillverkning och negativ miljöpåverkan. Så gör du för att navigera rätt.

Mångfald en global framgångsfaktor

Placerar ditt företag mångfald och inkluderingsfrågor på trivselkontot? Då är det hög tid att tänka om. Det är framför allt en fråga om lönsamhet och det finns mycket att vinna på att bredda rekryteringen.

Vad gör en produkt hållbar?

Att köpa nya produkter behöver inte vara dåligt. Däremot behöver vi fundera över vilka produkter vi köper. Så väljer du rätt.

Hur Dustin arbetar med hållbar IT?

Dustins vision är att sätta standarden för effektiv och hållbart IT. Förutom att vi hela tiden för en dialog med våra leverantörer om vilka produkter och tjänster vi vill sälja, ser vi hela tiden till att guida våra kunder mot mer hållbara val.