Vad framgångsrika CIO:er gör annorlunda

Stirra dig inte blind på kostnader, ha ett starkt samarbete med andra företagsledare och se på IT-säkerhet som en möjliggörare för tillväxt. Det är tre tips som kommer göra dig till en mer framgångsrik CIO.

Finns det gemensamma nämnare för hur framgångsrika personer med titeln CIO arbetar? I en rapport från Deloitte har man jämfört svaren från CIO:er på högpresterande amerikanska företag med resterande (globala) CIO:er och funnit att det finns fem grundläggande saker som skiljer de 1 200 medverkande åt.

Ett högpresterande företag definieras som en organisation som uppnår mycket bättre finansiella och icke-finansiella resultat än andra som verkar inom samma område, under en period på minst fem år.

1. Prioriterar prestation och tillväxt, inte kostnader

CIO:er på framgångsrika företag stirrar sig inte blind på kostnader. I stället har de fokus på ökad tillväxt och att få IT-avdelningen att prestera bättre. De prioriterar alltid intäkter före kostnader och driver vinst genom innovation, priser eller volym.

Inriktningen bekräftas av en annan flerårig studie från Deloitte som visar att framgångsrika företag fokuserar på tre regler:

  • Bättre före billigare
  • Intäkter före kostnader
  • Det finns inga andra regler

2. Relationen till CFO:n

Framgångsrika CIO:er bygger, och behåller, en god relation till andra ledare inom företaget. Och vissa relationer är extra viktiga. Ett starkt samarbete med företagets CFO kan innebära smartare IT-investeringar som stödjer strategiska tillväxtplaner förbättrar affärer och leder till effektiv riskhantering. Relationen till CFO:n kan även vara en nyckel till att bygga förtroende bland andra företagsledare, inklusive företagets VD.

3. Investerar i att utbilda och motivera kompetens

Enligt Gartners CIO Agenda anser två av tre CIO:er att bristen på kompetens inom IT-områden är krisartad. Framgångsrika CIO:er lägger därför mycket energi på att attrahera, behålla och motivera kompetens, samt utveckla ledare inom IT.

Tips för att lära upp, motivera och engagera kompetens

  • Uttryck en vision, värderingar och tydliga förväntningar
  • Ha som mål att skapa en prestationskultur
  • Försök att identifiera kompetenta medarbetare tidigt och låt dem arbeta med viktiga projekt

4. Fokuserar på kundupplevelsen

Skickliga CIO:er förstår vikten av att etablera partnerskap och implementera teknik och för att skapa lockande kundupplevelser. De bygger system och tjänster för att attrahera nya, och behålla existerande, kunder. Ett annat prioriterat område är insamling och analys av kunddata, samt att arbeta tillsammans med marknadsavdelningen för att öka antalet kundfokuserade initiativ.

Medan 66 procent av framgångsrika CIO:er fokuserar på att leverera sömlösa kundupplevelser, har endast 43 procent av resterande CIO:er samma fokus.

5. Kopplar IT-säkerhet och datasekretess till tillväxt och kunder

Hälften av alla CIO:er på högpresterande företag angav "hantera IT-säkerhet och risker" som ett prioriterat IT-initiativ. Och de ser IT-säkerhet som en tillväxtmöjlighet. En säker IT-miljö ger ett ökat förtroende från kunder och demonstrerar ett åtagande att skydda deras data. Dessutom kan man leverera pålitliga tjänster internt, vilket hjälper företaget att bli en respekterad och uppskattad affärspartner.

Enligt TRUSTe/National Security Alliance 2016 U.S. Consumer Privacy Index undviker 89 procent av de undersökta företagen att välja varumärken som inte skyddar att skydda deras data.

Läs våra 5 användbara tips för att lyckas med outsourcing

Källa: Deloitte

15 januari 2019

Återanvända istället för att återvinna, dessa är fördelarna

Vi pratar med återtagsexperterna Inrego för att ta reda på varför man bör arbeta med återtag istället för återvinning. Man har nämligen mycket att vinna på detta.

28 maj 2019

Digital innovation inom retail: ICA:s perspektiv

Marvin Liljegren, Head of Culture på ICA, var en av talarna på vårt event Digital innovation inom retail och hjälpte till att besvara eventets huvudfråga: hur skapar man relevanta kundupplevelser i butik genom digital innovation?

7 maj 2019

Så får du alla att jobba mot samma mål

Framgångsrikt företagande kräver engagerade medarbetare. Hur lyckas man med det? Här är fem sätt att öka engagemanget på arbetsplatsen.

7 maj 2019

Internet är trasigt: ”Vrede och hat får störst spridning”

Hur påverkar sociala medier egentligen demokratin? Det undersöker författarna Martin Gelin och Karin Pettersson i nya boken Internet är trasigt – Silicon Valley och demokratins kris.

24 april 2019

7 heta prylar som visades på Dustin Expo 2019

Produktnyheterna var många på årets mässa. Här har vi samlat några av dem som fick mest uppmärksamhet.

1 april 2019

Dustin Expo 2019: Insikter från scenprogrammet

Nya produkter är bara en av anledningarna till att 10 000-tals besökare vallfärdar till Dustin Expo varje år. Någonting som lockar minst lika mycket är möjligheten att träffa branschens samlade expertis och lyssna på intressanta seminarier.

1 april 2019