Utmaningar i den digitala skolan – och lösningen

I den moderna skolan, där varje elev och lärare har en egen dator eller surfplatta, måste tekniken fungera felfritt. Många företag har redan börjat se fördelarna med att flytta sin klienthantering till molnet – och nu följer skolorna efter.

De senaste åren har datorn och surfplattan blivit allt viktigare verktyg i elevernas vardag. Fördelarna är uppenbara – men digitaliseringen har också fått en del följdeffekter. När en stor del av undervisningen bygger på att varje elev har en fungerande dator blir det till exempel problem när en dator inte fungerar, och i värsta fall kan det leda till bortfall av värdefull lektionstid.

När det kommer till infrastrukturen är dagens skola som vilken arbetsplats som helst. Det handlar alltså inte bara om att dela ut datorer till eleverna vid terminens början. Program och appar ska paketeras, enheter ska installeras och användarprofiler ska sättas upp. Det är inget lätt jobb för en begränsad IT-avdelning eller en ensam IT-ansvarig.

Molnbaserad klienthantering

Trenden går mot att allt mer av den lokala infrastrukturen lyfts ut till molnet. Molnbaserad klienthantering innebär i praktiken att eleven eller läraren kan logga in med sin e-postadress och få en färdigkonfigurerad klient med den säkerhet, de inställningar och de appar som den behöver. Detta utan att datorn behöver passera skolans IT-avdelning. Istället för att betala för lokal infrastruktur, licenser och enheter kan skolan betala en fast månadskostnad per användare och på så vis få en förutsägbar och skalbar kostnad.

Idag erbjuder Dustin tjänsten Modern Workplace, som kan anpassas för skolan med ett skräddarsytt upplägg och rätt licenser. Antingen kan Dustin ta ansvar för hela kedjan och vara skolans IT-avdelning, eller så kan tjänsten anpassas så att Dustin istället sköter vissa utvalda delar.

Bygger på Microsoft 365

Tjänsten Modern Workplace bygger på Microsoft 365 och inkluderar en ständigt uppdaterad version av Office-paketet och Windows 10. Det innebär att eleverna kan kommunicera med varandra i Teams, spara sina dokument i Onedrive och föra anteckningar i Onenote. För skolor som använder flera olika enheter i sin verksamhet kan pc, Mac, smarttelefon och surfplatta hanteras via samma tjänst.

Om skolan har sina datorer på finansiering har Dustin möjlighet att hantera hårdvaran i hela dess livscykel – från utrullning av enheter till återtag. Samtidigt får skolan tillgång till användarsupport som kan avlasta den egna IT-avdelningen. Istället för att lösa problem, återställa datorer och bedriva uppgraderingsprojekt kan skolans lärare ägna sig åt det de ska ägna sig åt - att undervisa.

Detta ingår i Modern Workplace:

  • En problemfri och säker klientmiljö
  • Proaktiv övervakning
  • Tillgänglig servicedesk och användarsupport
  • Drift av klientmiljön och mjukvaruuppdateringar
  • Verktyg för säkerhet, samarbete och efterlevnad av regelverkskrav
  • Modern konfiguration med Zero Touch-installation
  • Flexibel licenshantering Möjlighet till användarsupport 24/7

Vill du veta mer?

Gå in på dustin.se/modern-workplace eller läs mer om vad vi kan erbjuda offentlig sektor.

Läs mer: Björknässkolan flyttade sin klienthantering till molnet

1 mars 2019

Edge – det här behöver du tänka på för att stå rustad för framtiden

Just nu sker ett skifte för att hitta en bra balans mellan vad som bör läggas i molnet vs lokalt för att på bästa sätt stötta affärsmodeller och företagens behov.

25 april 2019

Cyberbrott kostar mer än naturkatastrofer

Den kraftigt ökande cyberbrottsligheten kostar individer, organisationer och samhället enorma belopp varje år. Undersökningar visar att nordiska företag ofta saknar grundläggande försvar mot dessa attacker.

14 april 2019

Enkla, säkra och prisvärda IT-lösningar för små och medelstora företag

Med färdigpaketerade lösningar som fungerar direkt ur lådan vill HPE, Dustin och Aruba göra det lättare att skapa en smart och säker IT-miljö.

5 april 2019

Dustin designar IT-infrastruktur för vården

PatientSky är en öppen plattform som underlättar livet för vårdgivare och deras kunder, tack vare en robust infrastruktur som garanterar drift- och datasäkerhet.

13 mars 2019

GUIDE: Molntjänster – så funkar de

Att använda molntjänster är inget nytt, utan något som på sätt och vis kan sägas ha funnits med sedan internet slog igenom. Men det är på senare år som det har vuxit sig starkt och blivit en lösning som både privatpersoner och företag har stor nytta av.

21 februari 2019

Digitaliseringsstrategi: 5 tips för att lyckas

Oavsett om du vill utveckla applikationer för att skapa högre engagemang med kunder eller modernisera IT-infrastrukturen för högre flexibilitet, finns det vissa saker du bör ha i åtanke för att lyckas med din digitaliseringsstrategi.

28 januari 2019