IT-säkerhet

Trender inom IT-säkerhet

Den ökande användningen av moln- och mobilitetslösningar men även önskemål från anställda, kunder och partners att använda sina egna enheter i företagets nätverk, utsätter många företag för nya och mer komplexa säkerhetsrisker. Enligt IDC innebär detta att traditionella synsätt på hur IT-säkerhetshot ska adresseras inte längre gäller.

Titta på vår video:"IT security breaches become still more prevalent in Nordic countries and organizations and the impact on their business is significant. Anders Elbak, Research Manager at IDC, describes how traditional approaches to IT-security are no longer viable."

17 april 2017

Taggar