Tjänstefieringens många fördelar

Övergången från att handla med produkter till att handla med tjänster, den så kallade tjänstefieringen, ökar i en rasande takt. För dig som företagare innebär tjänstefieringen att du kan frigöra resurser som du istället kan lägga på kärnverksamheten. Samtidigt får du en betydligt bättre kostnadskontroll och en helt annan flexibilitet. Skala upp eller ner, slipp stå med överflödiga resurser och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Den pågående digitaliseringen handlar numera om långt mycket mer än teknisk utveckling. Förändringarna märks i många – för att inte säga alla – delar av samhället. I dagens näringsliv får bransch efter bransch uppleva hur beprövade affärsmodeller ställs på ända när nytänkande aktörer dyker upp på spelplanen.

Övergången till att handla med tjänster i stället för produkter är en del av denna utveckling. Den kallas ofta tjänstefiering, eller ”Everything As a service” – allt kan vara en tjänst.

Det började med mjukvara och annan IT, där ”Software As a service” – SaaS, mjukvara som tjänst – är ett tidigt exempel. Det nya är alltså XaaS, där X:et står för … ja, vad som helst. Denna närmast lavinartade trend påverkar allt fler områden i vår vardag, och gäller både företag och privatpersoner.

As a service-utvecklingen förstärker potentialen i kommande lösningar med 5G- och Internet of Things-teknik, något som är grundläggande för ett hållbart samhälle.

Niklas Carlheim-Müller, General manager för XaaS inom Ericsson digital services business area.

Det ökade tjänsteinslaget är förvisso inget nytt fenomen. Det har kunnat skönjas de senaste decennierna, när företag har fokuserat alltmer på sin kärnverksamhet och lagt över andra delar till externa aktörer. Men den stora skjutsen i utvecklingen kommer nu när internetanvändningen har nått nya nivåer, uppkopplingarna har blivit allt snabbare och det har utvecklats avancerade IT-lösningar, med virtuella servrar och molnlösningar.

– För kunden går det lätt att se fördelarna med till exempel Software As a service. Till att börja med blir det en bekymmersfri IT, vilket frigör resurser som kan läggas på kärnverksamheten, säger Carl-Henrik Göth, Sales Manager på Dustin.

Bättre kostnadskontroll

Dessutom innebär förskjutningen från produkt till tjänst att den ekonomiska bilden blir en helt annan: man går från tunga engångsinvesteringar till att betala för användningen.

– Det ger en betydligt bättre kostnadskontroll, samtidigt som det blir en helt annan flexibilitet. Det går snabbt att skala upp eller ner tjänsterna, så att man inte behöver riskera att stå med överflödiga resurser i form av exempelvis programpaket med fulla licenser.

De företag som går över från produkt- till tjänsteerbjudanden möter både möjligheter och utmaningar. När kunderna kan slippa tunga investeringar och i stället teckna någon form av abonnemang eller annat tjänsteavtal, blir naturligtvis tröskeln till ett köp lägre. Det medför dock i sin tur att företaget måste skruva om sin affärsmodell, när intäkterna inte längre kommer i stora ”klumpar” utan successivt i form av löpande avgifter. För vissa företag är det en utmaning, för andra en fördel.

Niklas Carlheim-Müller, General Manager för XaaS inom Ericsson Digital Services Business Area, konstaterar att det förändrade affärslandskapet påverkar Ericsson och telekomoperatörerna.

– När det gäller telekomoperatörerna handlar det om att skifta från teknologidrift till att hantera kundupplevelser, något som möjliggörs av att Ericsson – i en As a service-modell – bygger och driftar teknologin, säger han.

Högre flexibilitet

Han lyfter fram samma kundfördelar som Carl-Henric Göth, nämligen att kunderna bara betalar för det de använder, ökad kostnadskontroll och att de får en högre flexibilitet när de köper kapacitet ”on demand”.

– Dessutom får kunderna alltid direkt tillgång till den senaste mjukvaran som vi har utvecklat. Det är en agil utveckling, med kontinuerliga förbättringar och tillägg.

Ericsson har också kunnat börja använda en allt högre grad av automation när de ska koppla på nya kunder. De korta ledtiderna gör att det går snabbt för kunden att komma i gång och dra nytta av tjänsterna.

Övergången från att kunden äger och förvaltar sina produkter, till att man får tillgång till en tjänst via uppkoppling, innebär förstås att det genereras mycket data i dessa flöden. Dataskydd och -ägande har blivit en het fråga, och Carlheim-Müller berättar att detta alltid regleras i avtalen med kunderna.

– Generellt sett kan man säga att kunderna äger all input- och outputdata som genereras när de använder tjänsterna. Vi får tillgång till systemrelaterad data, vilket specificeras tydligt i kontrakten. Men eftersom vi jobbar med business-to-business-kunder är de som regel synnerligen medvetna om att den data vi förfogar över används för att utveckla våra tjänster på ett sätt som gynnar dem, säger han.

Carlheim-Müller ser stora fördelar med utvecklingen mot ökad tjänstefiering, även på en övergripande nivå i samhället; det kan till exempel bidra till en ökad hållbarhet, menar han.

– De här nya affärsmodellerna gör att det går att förenkla processer, vilket möjliggör effektivare resursutnyttjande.

Hållbart samhälle

As a service-utvecklingen förstärker också potentialen i kommande lösningar med 5G- och Internet of Things-teknik, något som är grundläggande för ett hållbart samhälle.

Vilket för oss till världen utanför IT, där vi redan har sett olika innovativa lösningar i skiftet från produkt till tjänst. Ett enkelt exempel är att inte köpa in skrivare till kontoret, utan att i stället betala en leverantör (som placerar en skrivare på kontoret) för varje genomförd utskrift. Eller varför inte som på Amsterdams flygplats Schiphol, där man i stället för att köpa lampor och armaturer anlitar Philips för att leverera ljus som tjänst.

– Den övergripande förändringen är att användandet sätts i fokus, i stället för ägandet, säger Jörgen Ramnelöv, trendanalytiker och Head of Trends på Buzzter.

Ur ett konsumentperspektiv bygger det på en underliggande attitydförändring, menar han.

– Tidigare har ägande haft en tydlig koppling till status. Nu visar en rad undersökningar att det här luckras upp, inte minst bland yngre.

Det kan då lätt kopplas till andra tendenser i samhället, som ett ökat intresse för delningsekonomi som ett alternativ till ägande. Något som förstås ger en direkt inverkan på hållbarhet – färre produkter innebär minskad miljöpåverkan när resursutnyttjande, energianvändning vid produktionen och utsläpp under transporterna begränsas.

– Mobility As a service, alltså mobilitet eller resande som tjänst, är ett intressant parallellt fenomen i det här sammanhanget. Det pågår några projekt i Sverige där man knyter samman alla trafikslag, med alltifrån kollektivtrafik och taxi till bilpooler och hyrcyklar, så att man vid varje tillfälle kan se hur man billigast, snabbast eller mest miljövänligt tar sig från A till B.

Tidigare har ägande haft en tydlig koppling till status. Nu visar en rad undersökningar att det här luckras upp, inte minst bland yngre.

Jörgen Ramnelöv, Trendanalytiker och head of trends på Buzzter.

En annan hållbarhetsaspekt – den ekonomiska – gynnas också av den ökade tjänstefieringen. Enligt Business Sweden ökar tjänsteförsäljningen inom svensk industri snabbt, och trenden kommer att fortsätta. De menar att det ska gå att vrida upp tempot ännu mer, så att det blir en omfattande tjänstefiering av hela näringslivet, med stora inslag av automation. Detta skulle kunna göra att landets BNP-tillväxt ökar till 6 procent och att tjänsteexporten når upp till 11 procent, spår de i en rapport med beskrivningar av olika framtidsscenarier*.

Minskad kostnadströskel

Precis som inom IT-branschen kommer leverantörer inom andra områden att ha nytta av att kostnadströskeln minskar när tunga investeringar ersätts av löpande avgifter för kunden. Leverantörernas stora vinst med tjänstefieringen ligger dock, enligt Jörgen Ramnelöv, i att kunna få tillgång till data från användningen.

– Genom att analysera denna data får de otroligt värdefull information om hur deras produkter eller tjänster används – antagligen i realtid om de så vill. Det här ger fantastiska möjligheter att anpassa och utveckla erbjudandena och hela tiden göra dem mer attraktiva. Insikterna gör också att de kan se vilka kringtjänster som kunden skulle kunna ha nytta av.

Alltmer utvecklade tjänster kan bli ett viktigt konkurrensmedel när den här utvecklingen fortsätter. Men en ännu viktigare faktor är förtroende, menar han.

– Det finns ett stort mått av sårbarhet i det digitala samhället. När vi släpper alltmer av den egna kontrollen måste de vi anlitar verkligen se till att leverera tjänsterna och inte försvinna från marknaden. Det bildas lätt en form av beroende mellan kund och leverantör, speciellt om vi delar med oss av data för att leverantören ska kunna anpassa tjänsten efter just våra individuella behov. Beroende innebär att relationen blir sårbar, och därför blir varumärkesarbete en allt viktigare fråga för företag framöver.

* Tjänsterevolutionen – en global möjlighet för Sverige och svenska företag, Business Sweden.

Vill du veta mer?

Vi erbjuder IT-tjänster och lösningar som låter dig fokusera på din verksamhet. Våra specialister hjälper gärna till att hitta rätt lösning för just dig.

9 juli 2019

Hur du skapar en användarvänlig arbetsplats som samtidigt är säker?

Verksamheter digitaliseras och allt fler jobbar mobilt vilket ökar efterfrågan på säkra och användarvänliga arbetsplatser. Med Modern Workplace från Dustin får din verksamhet en komplett arbetsplatstjänst med alla nödvändiga verktyg.

1 juli 2019

Guide: På jakt efter den perfekta bildskärmen?

Voxicon har med stor sannolikhet den skärm du är på jakt efter. Oavsett vilken skärm du väljer får du riktigt mycket kvalitet för pengarna.

31 maj 2019

När är du som mest fokuserad?

Vi fokuserar alltför mycket på vad vi ska göra, och tänker för lite på när vi gör det, enligt den amerikanske författaren Daniel Pink, som själv är noga med vad han planerar in på eftermiddagarna.

28 maj 2019

Nya Dell Latitude – skapad för den moderna användaren

Dells bärbara Latitude-familj för företagsmarknaden har fått en helt ny design och flera smarta funktioner, skapade med den moderna användaren i åtanke.

27 maj 2019

Bättre konferensrum med rätt teknik

Utrusta konferensrummen med den senaste tekniken för att underlätta möten och presentationer. Med rätt prylar undviker ni teknikstrul och kan vara kreativa istället. Vi har valt ut fem innovationer som tar konferensrummet till nästa nivå.

21 maj 2019

5 bästa prylarna för dig som pendlar

Med rätt prylar blir pendlingen inte bara smidigare utan riktigt njutbar. Vi har valt ut ett antal smarta saker som gör att du kommer att längta efter transportsträckorna.

13 maj 2019