Ställ tuffare kemikaliekrav vid upphandling

Lagstiftning, marknadskrav och svarta listor. Att hålla koll på oönskade kemikalier i en elektronikprodukt är inte det lättaste. Därför arrangerade Dustin tidigare i år ett event med fokus på hur företag, skolor och myndigheter kan bli mer uppmärksamma på kemikaliefrågan, samt vilka krav du bör ställa vid upphandling av IT-produkter.

Det finns i dag lagstiftning på EU-nivå när det gäller kemikalier i form av REACH- och RoHS-direktiven. Problemet är att det hittills enbart funnits krav på vilka kemikalier som är svartlistade och inte får finnas i produkterna, medan ingen har frågat om egenskaperna hos ämnena som ersätter de svartlistade kemikalierna, de så kallade substituten.

– I sämsta fall byter man pest mot kolera, menar Hans Wendschlag som har europeiskt ansvar för marknadskrav och miljöfrågor på HP.

 

Ställ krav på ersättningsämnen

En metod för att undvika just detta är att använda Green Screen (TM), som utarbetats av amerikanska Naturvårdsverket, EPA. Metoden handlar kortfattat om att varje kemikalie undersöks av oberoende toxikologer utifrån 18 inneboende miljö- och hälsoegenskaper och därefter får ett betyg, 1-4, där 1 inte bör användas och 4 är att föredra. Problemet med både miljömärkning och offentlig upphandling är, enligt Hans Wendschlag, att man hittills enbart ställt krav på icke-önskvärda kemikalier. Man har inte brytt sig om vilka egenskaper de ersatta ämnena har, vilket lett till så kallad falsk substitution.

– Som kund och ansvarig för en offentlig upphandling tycker jag att man ska belöna företag som kan leverera produkter med ett dokumenterat bättre alternativ till de svartlistade kemikalierna. Sedan 2013 har samtliga underleverantörer till HP tillgång till listor från oss med bra substitut, både vad gäller flamskyddsmedel och mjukgörare. Vi har även ett antal datorer och bildskärmar som inte innehåller halogenerade flamskyddsmedel. Från och med 2015 innehåller dessa produkter inte heller fyra mjukgörare som kommer att förbjudas inom EU från 2019, säger Hans Wendschlag.

Hur ser då framtiden ut vad gäller icke önskvärda ämnen i elektronik, blir det bättre?
– När det gäller de större komponenterna i IT-produkter, som plastdelar och mönsterkort, är jag positiv. Väldigt små komponenter i kretskort och liknande är svårare att kontrollera. Där handlar det ofta om att underleverantörerna inte har tillgång till den information vi önskar, säger Hans Wendschlag.

 

Förläng produktens livscykel

Stephanie Forsblom är hållbarhetschef på Dustin. Även hon tycker att det är viktigt att företag och myndigheter väger in miljöfrågan tidigt i en upphandling. Alla bör tänka utifrån ett livscykelperspektiv när de handlar, använder och gör sig av med gamla IT-produkter.

– Våga fråga tillverkare och leverantörer hur de arbetar med kemikaliefrågan, både när det gäller kemikalierna i produkterna och de som används under tillverkningen, säger hon.

Ett alternativ för den som inte är så insatt i kemikaliefrågan är att välja miljömärkta elektronik-produkter. Dustin har i dagsläget 1 600 IT-produkter med någon av de certifierade miljömärkningarna i webbshopen och det går att filtrera din sökning utifrån en rad olika märkningar; TCO certified, EPEAT, EU Ecolabel, Blå Ängeln, Energy Star och Svanen. Stephanie Forsblom understryker att en viktig aspekt relaterad till kemikalier är att återanvända och återvinna elektronik.

– Som återförsäljare har vi ett producentansvar att se till att elektronikprodukterna återvinns på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt, men vi behöver hjälp att få produkterna tillbaka in i kretsloppet. Många gånger blir de liggande i något hörn eller låda. Med vår återtagstjänst vill vi göra det lättare för kunder att återanvända eller återvinna IT-utrustning de inte längre behöver, säger hon.

 

Hans Wendschlags råd till dig som vill ställa tuffare kemikaliekrav i en upphandling:

  1. Anbudsgivaren bör ha en publikt tillgänglig företagsstandard som beskriver vilka material och kemiska ämnen som inte får förekomma i de offererade produkterna.
  2. Be att anbudsgivaren anger vilka ämnen och material utöver gällande lagstiftning som inte förekommer i offererade produkter och strömkablar.
  3. De bör också ange vilka av de offererade produkterna som helt eller delvis innehåller ersättningskemikalier. Be att få se dokument där anbudsgivaren anger vilken metod de använder för att säkerställa att substitut som ersätter icke-önskvärda ämnen har bättre egenskaper än de ämnen de ersätter.

5 juni 2017

Återanvända istället för att återvinna, dessa är fördelarna

Vi pratar med återtagsexperterna Inrego för att ta reda på varför man bör arbeta med återtag istället för återvinning. Man har nämligen mycket att vinna på detta.

28 maj 2019

Digital innovation inom retail: ICA:s perspektiv

Marvin Liljegren, Head of Culture på ICA, var en av talarna på vårt event Digital innovation inom retail och hjälpte till att besvara eventets huvudfråga: hur skapar man relevanta kundupplevelser i butik genom digital innovation?

7 maj 2019

Så får du alla att jobba mot samma mål

Framgångsrikt företagande kräver engagerade medarbetare. Hur lyckas man med det? Här är fem sätt att öka engagemanget på arbetsplatsen.

7 maj 2019

Internet är trasigt: ”Vrede och hat får störst spridning”

Hur påverkar sociala medier egentligen demokratin? Det undersöker författarna Martin Gelin och Karin Pettersson i nya boken Internet är trasigt – Silicon Valley och demokratins kris.

24 april 2019

7 heta prylar som visades på Dustin Expo 2019

Produktnyheterna var många på årets mässa. Här har vi samlat några av dem som fick mest uppmärksamhet.

1 april 2019

Dustin Expo 2019: Insikter från scenprogrammet

Nya produkter är bara en av anledningarna till att 10 000-tals besökare vallfärdar till Dustin Expo varje år. Någonting som lockar minst lika mycket är möjligheten att träffa branschens samlade expertis och lyssna på intressanta seminarier.

1 april 2019