Ställ tuffare kemikaliekrav vid upphandling

Lagstiftning, marknadskrav och svarta listor. Att hålla koll på oönskade kemikalier i en elektronikprodukt är inte det lättaste. Därför arrangerade Dustin tidigare i år ett event med fokus på hur företag, skolor och myndigheter kan bli mer uppmärksamma på kemikaliefrågan, samt vilka krav du bör ställa vid upphandling av IT-produkter.

Det finns i dag lagstiftning på EU-nivå när det gäller kemikalier i form av REACH- och RoHS-direktiven. Problemet är att det hittills enbart funnits krav på vilka kemikalier som är svartlistade och inte får finnas i produkterna, medan ingen har frågat om egenskaperna hos ämnena som ersätter de svartlistade kemikalierna, de så kallade substituten.

– I sämsta fall byter man pest mot kolera, menar Hans Wendschlag som har europeiskt ansvar för marknadskrav och miljöfrågor på HP.

 

Ställ krav på ersättningsämnen

En metod för att undvika just detta är att använda Green Screen (TM), som utarbetats av amerikanska Naturvårdsverket, EPA. Metoden handlar kortfattat om att varje kemikalie undersöks av oberoende toxikologer utifrån 18 inneboende miljö- och hälsoegenskaper och därefter får ett betyg, 1-4, där 1 inte bör användas och 4 är att föredra. Problemet med både miljömärkning och offentlig upphandling är, enligt Hans Wendschlag, att man hittills enbart ställt krav på icke-önskvärda kemikalier. Man har inte brytt sig om vilka egenskaper de ersatta ämnena har, vilket lett till så kallad falsk substitution.

– Som kund och ansvarig för en offentlig upphandling tycker jag att man ska belöna företag som kan leverera produkter med ett dokumenterat bättre alternativ till de svartlistade kemikalierna. Sedan 2013 har samtliga underleverantörer till HP tillgång till listor från oss med bra substitut, både vad gäller flamskyddsmedel och mjukgörare. Vi har även ett antal datorer och bildskärmar som inte innehåller halogenerade flamskyddsmedel. Från och med 2015 innehåller dessa produkter inte heller fyra mjukgörare som kommer att förbjudas inom EU från 2019, säger Hans Wendschlag.

Hur ser då framtiden ut vad gäller icke önskvärda ämnen i elektronik, blir det bättre?
– När det gäller de större komponenterna i IT-produkter, som plastdelar och mönsterkort, är jag positiv. Väldigt små komponenter i kretskort och liknande är svårare att kontrollera. Där handlar det ofta om att underleverantörerna inte har tillgång till den information vi önskar, säger Hans Wendschlag.

 

Förläng produktens livscykel

Stephanie Forsblom är hållbarhetschef på Dustin. Även hon tycker att det är viktigt att företag och myndigheter väger in miljöfrågan tidigt i en upphandling. Alla bör tänka utifrån ett livscykelperspektiv när de handlar, använder och gör sig av med gamla IT-produkter.

– Våga fråga tillverkare och leverantörer hur de arbetar med kemikaliefrågan, både när det gäller kemikalierna i produkterna och de som används under tillverkningen, säger hon.

Ett alternativ för den som inte är så insatt i kemikaliefrågan är att välja miljömärkta elektronik-produkter. Dustin har i dagsläget 1 600 IT-produkter med någon av de certifierade miljömärkningarna i webbshopen och det går att filtrera din sökning utifrån en rad olika märkningar; TCO certified, EPEAT, EU Ecolabel, Blå Ängeln, Energy Star och Svanen. Stephanie Forsblom understryker att en viktig aspekt relaterad till kemikalier är att återanvända och återvinna elektronik.

– Som återförsäljare har vi ett producentansvar att se till att elektronikprodukterna återvinns på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt, men vi behöver hjälp att få produkterna tillbaka in i kretsloppet. Många gånger blir de liggande i något hörn eller låda. Med vår återtagstjänst vill vi göra det lättare för kunder att återanvända eller återvinna IT-utrustning de inte längre behöver, säger hon.

 

Hans Wendschlags råd till dig som vill ställa tuffare kemikaliekrav i en upphandling:

  1. Anbudsgivaren bör ha en publikt tillgänglig företagsstandard som beskriver vilka material och kemiska ämnen som inte får förekomma i de offererade produkterna.
  2. Be att anbudsgivaren anger vilka ämnen och material utöver gällande lagstiftning som inte förekommer i offererade produkter och strömkablar.
  3. De bör också ange vilka av de offererade produkterna som helt eller delvis innehåller ersättningskemikalier. Be att få se dokument där anbudsgivaren anger vilken metod de använder för att säkerställa att substitut som ersätter icke-önskvärda ämnen har bättre egenskaper än de ämnen de ersätter.

5 juni 2017

7 heta prylar som visades på Dustin Expo 2019

Produktnyheterna var många på årets mässa. Här har vi samlat några av dem som fick mest uppmärksamhet.

1 april 2019

Dustin Expo 2019: Insikter från scenprogrammet

Nya produkter är bara en av anledningarna till att 10 000-tals besökare vallfärdar till Dustin Expo varje år. Någonting som lockar minst lika mycket är möjligheten att träffa branschens samlade expertis och lyssna på intressanta seminarier.

1 april 2019

Tre experter – många smarta tips

Under Dustin Expo så satte vi oss ned med flera intressanta personer för att ta del av deras insikter inom olika områden. Här är tre höjdpunkter om hållbarhet, säkerhet och framtidens digitala mötesrum.

1 april 2019

Dustin Expo 2019: De hetaste snackisarna

Dustin Expo har slagit igen portarna för den här gången. För dig som inte kunde vara med den här gången har vi samlat de hetaste snackisarna.

25 mars 2019

Norden i spetsen för global finansiell innovation

Mer fokus på individen, massor av ny teknik och ett Norden som ligger i absolut framkant. Det är några av de viktiga trenderna inom bank- och finansbranschen just nu.

22 mars 2019

5 militära innovationer som förändrat den civila världen

Här är några tekniska innovationer som först såg dagens ljus inom det militära – innan de gjorde succé hos den breda allmänheten.

21 mars 2019