Ställ tuffare kemikaliekrav vid upphandling

Lagstiftning, marknadskrav och svarta listor. Att hålla koll på oönskade kemikalier i en elektronikprodukt är inte det lättaste. Därför arrangerade Dustin tidigare i år ett event med fokus på hur företag, skolor och myndigheter kan bli mer uppmärksamma på kemikaliefrågan, samt vilka krav du bör ställa vid upphandling av IT-produkter.

Det finns i dag lagstiftning på EU-nivå när det gäller kemikalier i form av REACH- och RoHS-direktiven. Problemet är att det hittills enbart funnits krav på vilka kemikalier som är svartlistade och inte får finnas i produkterna, medan ingen har frågat om egenskaperna hos ämnena som ersätter de svartlistade kemikalierna, de så kallade substituten.

– I sämsta fall byter man pest mot kolera, menar Hans Wendschlag som har europeiskt ansvar för marknadskrav och miljöfrågor på HP.

 

Ställ krav på ersättningsämnen

En metod för att undvika just detta är att använda Green Screen (TM), som utarbetats av amerikanska Naturvårdsverket, EPA. Metoden handlar kortfattat om att varje kemikalie undersöks av oberoende toxikologer utifrån 18 inneboende miljö- och hälsoegenskaper och därefter får ett betyg, 1-4, där 1 inte bör användas och 4 är att föredra. Problemet med både miljömärkning och offentlig upphandling är, enligt Hans Wendschlag, att man hittills enbart ställt krav på icke-önskvärda kemikalier. Man har inte brytt sig om vilka egenskaper de ersatta ämnena har, vilket lett till så kallad falsk substitution.

– Som kund och ansvarig för en offentlig upphandling tycker jag att man ska belöna företag som kan leverera produkter med ett dokumenterat bättre alternativ till de svartlistade kemikalierna. Sedan 2013 har samtliga underleverantörer till HP tillgång till listor från oss med bra substitut, både vad gäller flamskyddsmedel och mjukgörare. Vi har även ett antal datorer och bildskärmar som inte innehåller halogenerade flamskyddsmedel. Från och med 2015 innehåller dessa produkter inte heller fyra mjukgörare som kommer att förbjudas inom EU från 2019, säger Hans Wendschlag.

Hur ser då framtiden ut vad gäller icke önskvärda ämnen i elektronik, blir det bättre?
– När det gäller de större komponenterna i IT-produkter, som plastdelar och mönsterkort, är jag positiv. Väldigt små komponenter i kretskort och liknande är svårare att kontrollera. Där handlar det ofta om att underleverantörerna inte har tillgång till den information vi önskar, säger Hans Wendschlag.

 

Förläng produktens livscykel

Stephanie Forsblom är hållbarhetschef på Dustin. Även hon tycker att det är viktigt att företag och myndigheter väger in miljöfrågan tidigt i en upphandling. Alla bör tänka utifrån ett livscykelperspektiv när de handlar, använder och gör sig av med gamla IT-produkter.

– Våga fråga tillverkare och leverantörer hur de arbetar med kemikaliefrågan, både när det gäller kemikalierna i produkterna och de som används under tillverkningen, säger hon.

Ett alternativ för den som inte är så insatt i kemikaliefrågan är att välja miljömärkta elektronik-produkter. Dustin har i dagsläget 1 600 IT-produkter med någon av de certifierade miljömärkningarna i webbshopen och det går att filtrera din sökning utifrån en rad olika märkningar; TCO certified, EPEAT, EU Ecolabel, Blå Ängeln, Energy Star och Svanen. Stephanie Forsblom understryker att en viktig aspekt relaterad till kemikalier är att återanvända och återvinna elektronik.

– Som återförsäljare har vi ett producentansvar att se till att elektronikprodukterna återvinns på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt, men vi behöver hjälp att få produkterna tillbaka in i kretsloppet. Många gånger blir de liggande i något hörn eller låda. Med vår återtagstjänst vill vi göra det lättare för kunder att återanvända eller återvinna IT-utrustning de inte längre behöver, säger hon.

 

Hans Wendschlags råd till dig som vill ställa tuffare kemikaliekrav i en upphandling:

  1. Anbudsgivaren bör ha en publikt tillgänglig företagsstandard som beskriver vilka material och kemiska ämnen som inte får förekomma i de offererade produkterna.
  2. Be att anbudsgivaren anger vilka ämnen och material utöver gällande lagstiftning som inte förekommer i offererade produkter och strömkablar.
  3. De bör också ange vilka av de offererade produkterna som helt eller delvis innehåller ersättningskemikalier. Be att få se dokument där anbudsgivaren anger vilken metod de använder för att säkerställa att substitut som ersätter icke-önskvärda ämnen har bättre egenskaper än de ämnen de ersätter.

10 intressanta fakta om e-post

De flesta av oss använder tekniken varje dag och tar den för given. Men vad vet du egentligen om ett av våra vanligaste arbetsverktyg? Här är 10 intressanta fakta om e-post.

17 december 2018

Tekniken bakom: Så funkar videostreaming

Att kunna strömma högupplöst video till telefonen, tv:n eller datorn är idag en självklarhet. Men hur funkar det egentligen?

6 december 2018

Fantastisk inifrån och ut

Varje år släpps åtta miljoner ton plast ut i våra hav. Som ett led i Dells miljöarbete fångas en del av den plasten nu upp för att användas i förpackningen till nya Dell XPS 13.

5 december 2018

Dustin vinner stort avtal med danska staten

Nyligen vann Dustin uppdraget att leverera datorer och tillbehör till danska Staten och Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Ett avtal som beräknas vara värt cirka 500 miljoner danska kronor per år.

2 november 2018

Så blir staden smartare

Andelen människor i världen som bor i städer kommer att öka från fyra till fem miljarder fram till år 2030. Det ställer höga krav på allt från infrastruktur till hållbarhet och social omsorg. Städerna måste helt enkelt bli smartare.

11 oktober 2018

Så kommer 5G att revolutionera din vardag

Nästa generations mobilteknik, 5G, väntar alldeles runt hörnet. Den här gången blir det inte bara snabbare, mer och bättre, utan 5G har även potential att revolutionera ett antal teknikområden. Här ger vi fem exempel på hur 5G kommer att påverka vår teknikvardag.

1 oktober 2018