Se till helheten när du ska välja hållbart

Många strävar efter att göra hållbara val vid IT-upphandlingar. Vi frågade HP:s och Dustins hållbarhetschefer vad som är viktigt att tänka på för att välja rätt.

Stephanie Forsblom, hållbarhetschef på Dustin, inleder med att konstatera att det finns betydande skillnader mellan olika tillverkare inom IT-branschen.

– Företag har kommit olika långt och har olika ambitionsnivå. HP är en tillverkare som har jobbat länge och gediget med dessa frågor, säger hon.

– Vi har ett starkt eget driv. Till exempel började vi att motarbeta konfliktmineraler redan för över tio år sedan. Vi var också först ut i branschen att göra beräkningar av vårt totala klimatavtryck, inklusive leverantörsledet och hur våra produkter används, säger Madeleine Bergrahm, nordisk hållbarhetschef på HP.

HP uppmanar även kunderna att väga in hållbarhetsaspekter vid sina upphandlingar.

– Det kan vara svårt i och med att området är så brett. Därför hjälper vi till genom att bland annat ta fram förslag på hållbarhetskrav som kunder kan ställa, fortsätter Madeleine Bergrahm.

Stephanie Forsblom, Hållbarhetschef på Dustin.

Madeleine Bergrahm, Nordisk Hållbarhetschef på HP.

Märkning enkel väg

För mindre organisationer som inte har så bra koll själva är Stephanie Forsbloms grundtips att välja produkter med en hållbarhetsmärkning som TCO Certified.

– Just denna märkning innebär att produkten lever upp till krav inte bara på miljöområdet, utan även vad gäller sociala kriterier och ansvarsfull tillverkning. På vår webbsida Hållbart val hittar du fler tips på vad du ska tänka på inför ett köp, säger hon.

Man bör anlägga ett livscykelperspektiv och titta såväl på hur produkter tillverkas, som hur de används och vad som händer när det är dags att byta ut dem.

– Något som kallas miljötoner till skrivare kanske i själva verket inte alls är så hållbart. Sämre kvalitet gör att man använder mer papper, vilket är det som tär på miljön mest. Dessutom kan emissionen av partiklar och lättflyktiga organiska ämnen bli högre än med originalprodukter, säger Madeleine Bergrahm.

Man ska även ta hänsyn till energiåtgången vid både tillverkning och användning.

– En trygghet för kunden är också att Dustin har en uppförandekod som våra tillverkare ska följa. Vi vill bland annat ha inspektioner av att krav efterlevs vad gäller saker som kemikalieanvändning, konfliktmineraler och arbetsförhållanden, säger Stephanie Forsblom.

Återtag förlänger produktlivet

Med Dustins återtagstjänster går det dessutom att se till att gamla produkter i möjligaste mån återanvänds på andrahandsmarknaden. Då minskas koldioxidavtrycket avsevärt jämfört med återvinning.

– Även inom återvinning går det att göra mycket. På HP arbetar vi till exempel med att återanvända plast från gamla skrivare till nya i strävan att bli mer cirkulära. Vi skulle också vilja se att fler kunder är öppna för att köpa en tjänst istället för en produkt, så kan tjänsteleveratören lättare optimera produktens miljöpåverkan, säger Madeleine Bergrahm.

En stor källa till koldioxidutsläpp är transporter. Här har HP utvecklat ett särskilt transportupplägg för den som kan ha lite framförhållning i sina beställningar. Då går leveransen från Asien med tåg som har mycket lägre klimatpåverkan än flyget.

Slutligen rekommenderar de två också att man gör ordentliga uppföljningar av sina hållbara upphandlingar.

– Det är något vi har gjort tillsammans med Dustin för vissa kunder. Jag tycker att det kan vara en nog så viktig del av hållbarhetsarbetet att följa upp att leverantörerna lever upp till ställda förväntningar, avslutar Madeleine Bergrahm.

Läs mer om hur du gör ett hållbart val på vår hållbarhetssida.

vindkraftverk som symboliserar hållbar energi

12 december 2018

Alektum Group tryggar IT-leveransen

Inköpsöversikt, snabbare leveranser och vassare supportavtal. Det är några vinster snabbväxande Alektum Group uppnått genom ett tajt samarbete med Dustin.

19 mars 2018

Förenkla inköpen med EDI

I dag finns egentligen ingen anledning att hantera fakturor och orderinformation i pappersformat eller via e-post. Låt inköpssystemet kommunicera direkt med Dustins system så får ni enklare och billigare order- och fakturahantering.

10 oktober 2017

I Täby får lärarna digital makt

Hösten 2016 införde Täbys 19 kommunala grundskolor Chromebooks och iPads för eleverna. Lärarna kan nu lättare utnyttja digitala verktyg, samtidigt som de själva får bestämma mer över användandet.

5 juni 2017

Ny IT-plattform vässar skolarbetet

Med en dator per elev och ny samarbetsplattform i form av Office 365 har Vänersborgs högstadieklasser fått ett helt nytt sätt att använda IT i undervisningen. I dag är datorerna en naturlig del av skoldagen och samarbetet mellan elever och lärare fungerar bättre än någonsin.

5 juni 2017

Mer än bara prylar

Många som handlar från dustin.se tror att utbudet stannar vid datorer, mobiler och andra digitala varor.

30 maj 2016

Fullt fokus på kampanjer

Nu jobbar Campadres medarbetare effektivt med nya datorer i stället för att ödsla tid på trilskande IT-utrustning.

1 oktober 2015