Se riskerna – innan de dyker upp

Nu vet vi vid varje given tidpunkt hur våra system fungerar.

För värdepappersbolaget Aktiv Finans är säkerhet a och o. Med Dustin som samarbetspartner har företaget fått en trygg och effektiv IT-lösning.

Aktiv Finans hanterar på daglig basis känsliga personuppgifter. Företaget arbetar med 50 000 kunder. Med en tillståndspliktig verksamhet ställer Finansinspektionen stora krav på företaget, inte minst gällande IT-frågor.

– Våra fem kontor är helt beroende av en smidig helhetslösning i IT-frågan. Vi har inte möjlighet att ha en egen IT-avdelning, så Dustin har tagit rollen som en personlig partner som vet exakt vad vi behöver, säger grundaren Walter Glavich.

Dustin hjälpte Aktiv Finans med att göra en nulägesanalys. Utifrån den gav Dustin ett förslag på hur en lösning skulle kunna se ut.

– Tidigare jobbade vi mot vår egen server, med prestandaproblem och en krångligare arbetsprocess som följd. Nu använder vi oss av Server as a Service, Client as a Service och Office 365. Det har förenklat och effektiviserat vår vardag något enormt.

Allt finns i molnet

Walter Glavich talar sig varm för tjänsten Infrastructure as a Service. Genom att ha arkivet i molnet i stället för på en lokal server har det underlättat att komma åt dokument från samtliga kontor, säger han.

– Dustin har hjälpt oss med vår egen server under en övergångsperiod. Men nu ska vi gå över helt till Infrastructure as a Service, vilket gör att vi slipper krånglet med VPN-tunnlar till servern i källaren.

System som effektiviserar

Office 365 har effektiviserat arbetet för de anställda och de ytterligare fem externa konsulterna som nyttjar Aktiv Finans licenser på olika ställen i landet.

– Det är smidigt att ha allt i ett system. Vi har koll på varandras kalendrar och får en bättre överblick mot vad vi hade tidigare.

Bättre översyn med Client as a Service

Genom tjänsten Client as a Service, som innebär en övervakning av datorparken, har Walter Glavich och kollegerna enligt honom också fått en bättre översyn över sina datorer och programmen de använder.

‒ Nu vet vi vid varje given tidpunkt hur våra system fungerar. Genom denna tjänst får vi exempelvis information när en dator börjar få ont om minneskapacitet. Det gör att vi kan förebygga problem.

Aktiv Finans har nu en säker grund att stå på i en känslig och utsatt bransch, säger Walter Glavich.

– Som företagsledare och ägare till en firma som sitter på massvis av känslig information känns det tryggt att kunna hålla Dustin i handen. Jag kan lägga min energi på annat i förvissning om att Dustin löser eventuellt IT-krångel.

Vill du veta mer?

Gå in på dustin.se/solutions eller kontakta oss här.

Aktiv finans

Aktiv Finans arbetar med finansiell rådgivning gällande investeringar och kapitalförvaltning. Företaget arbetar också med försäkringsförmedling, tjänstepensioner, liv-, sjuk- och olycksfalls¬försäkringar. Företaget omsatte cirka 16,5 miljoner kronor under 2017.

Så blev det möjligt

UTMANING

Hitta säkra och effektiva lösningar att dela dokument mellan de fem lokalkontoren i Sverige. Som värdepappersbolag är säkerheten väldigt viktig.

LÖSNING

Server as a Service, med bättre prestanda och enklare process som följd. Client as a Service, som bidrar till bättre översyn av datorparken. Office 365, som underlättar arbetet med licenser och mjukvarumigration.

EFFEKT

Effektivare samarbeten mellan kontoren. Säkra lösningar som följer de krav som Finansinspektionen ställer.

Text: Nina Schmieder
Foto: Satu Knape

5 bärbara datorer för alla ändamål

Dustin,

Vare sig du prioriterar högsta prestanda, lägsta vikt eller en stryktålig laptop för alla väder så finns en dator för dig. Vi har valt ut fem olika bärbara datorer som täcker in de flesta tänkbara behov.

16 oktober 2018

En värld av möjligheter

Dustin,

Vidga dina vyer med en Skype-lektion från andra sidan jordklotet, dela undervisningsmaterial med andra lärare och inkludera fler sinnen i undervisningen. Microsofts skolplattform öppnar upp för ett helt nytt sätt att arbeta och samarbeta, både i och utanför klassrummet.

25 juni 2018

GUIDE: Så skapas en bra möteskultur

Dustin,

Möten kan vara enormt inspirerande eller slöseri med tid och energi. Allt beroende på hur deltagarna samverkar. Så här kan du tänka för att förbättra dina möten.

19 juni 2018

TIPS: Vett och etikett för videomötet

Dustin,

Videosamtal sparar både tid och miljöresurser. Men de medför också vissa utmaningar. Här är expertens bästa tips för ett smidigt digitalt sammanträde.

11 juni 2018

Perfekt ljud på jobbet

Dustin,

Musik livar upp den tristaste uppgift och ger energi åt arbetsdagen. Med ett par brusreducerande lurar kan du dessutom stänga ute omgivningens sorl för att verkligen fokusera. Och på fredagen åker den trådlösa högtalaren fram för den rätta helgkänslan. Här är 6 tekniktips som kan ge dig riktigt bra ljud på jobbet.

21 maj 2018

Molnbaserad IT-tjänst har förenklat vår vardag

Dustin,

Norska bemanningsföretaget Veksthuset har fått en smidigare vardag med Dustin. Nu kan företaget lägga mer tid på dess kärnverksamhet.

18 maj 2018