Se riskerna – innan de dyker upp

Nu vet vi vid varje given tidpunkt hur våra system fungerar.

För värdepappersbolaget Aktiv Finans är säkerhet a och o. Med Dustin som samarbetspartner har företaget fått en trygg och effektiv IT-lösning.

Aktiv Finans hanterar på daglig basis känsliga personuppgifter. Företaget arbetar med 50 000 kunder. Med en tillståndspliktig verksamhet ställer Finansinspektionen stora krav på företaget, inte minst gällande IT-frågor.

– Våra fem kontor är helt beroende av en smidig helhetslösning i IT-frågan. Vi har inte möjlighet att ha en egen IT-avdelning, så Dustin har tagit rollen som en personlig partner som vet exakt vad vi behöver, säger grundaren Walter Glavich.

Dustin hjälpte Aktiv Finans med att göra en nulägesanalys. Utifrån den gav Dustin ett förslag på hur en lösning skulle kunna se ut.

– Tidigare jobbade vi mot vår egen server, med prestandaproblem och en krångligare arbetsprocess som följd. Nu använder vi oss av Server as a Service, Client as a Service och Office 365. Det har förenklat och effektiviserat vår vardag något enormt.

Allt finns i molnet

Walter Glavich talar sig varm för tjänsten Infrastructure as a Service. Genom att ha arkivet i molnet i stället för på en lokal server har det underlättat att komma åt dokument från samtliga kontor, säger han.

– Dustin har hjälpt oss med vår egen server under en övergångsperiod. Men nu ska vi gå över helt till Infrastructure as a Service, vilket gör att vi slipper krånglet med VPN-tunnlar till servern i källaren.

System som effektiviserar

Office 365 har effektiviserat arbetet för de anställda och de ytterligare fem externa konsulterna som nyttjar Aktiv Finans licenser på olika ställen i landet.

– Det är smidigt att ha allt i ett system. Vi har koll på varandras kalendrar och får en bättre överblick mot vad vi hade tidigare.

Bättre översyn med Client as a Service

Genom tjänsten Client as a Service, som innebär en övervakning av datorparken, har Walter Glavich och kollegerna enligt honom också fått en bättre översyn över sina datorer och programmen de använder.

‒ Nu vet vi vid varje given tidpunkt hur våra system fungerar. Genom denna tjänst får vi exempelvis information när en dator börjar få ont om minneskapacitet. Det gör att vi kan förebygga problem.

Aktiv Finans har nu en säker grund att stå på i en känslig och utsatt bransch, säger Walter Glavich.

– Som företagsledare och ägare till en firma som sitter på massvis av känslig information känns det tryggt att kunna hålla Dustin i handen. Jag kan lägga min energi på annat i förvissning om att Dustin löser eventuellt IT-krångel.

Vill du veta mer?

Gå in på dustin.se/solutions eller kontakta oss här.

Aktiv finans

Aktiv Finans arbetar med finansiell rådgivning gällande investeringar och kapitalförvaltning. Företaget arbetar också med försäkringsförmedling, tjänstepensioner, liv-, sjuk- och olycksfalls¬försäkringar. Företaget omsatte cirka 16,5 miljoner kronor under 2017.

Så blev det möjligt

UTMANING

Hitta säkra och effektiva lösningar att dela dokument mellan de fem lokalkontoren i Sverige. Som värdepappersbolag är säkerheten väldigt viktig.

LÖSNING

Server as a Service, med bättre prestanda och enklare process som följd. Client as a Service, som bidrar till bättre översyn av datorparken. Office 365, som underlättar arbetet med licenser och mjukvarumigration.

EFFEKT

Effektivare samarbeten mellan kontoren. Säkra lösningar som följer de krav som Finansinspektionen ställer.

Text: Nina Schmieder
Foto: Satu Knape

18 maj 2018

Öka din effektivitet

Dina arbetsdagar rymmer säkerligen många timmars framför datorn, och då är det förstås ytterst viktigt att du kan ha en bra arbetsställning. En centrerad mus är ett tillbehör som gör arbetet vid datorn mindre krävande och mer effektivt.

18 december 2018

Det helt virtuella kontoret – så funkar det

Arbeta utan arbetsplats? Javisst, i dag finns det många företag som skippar kontor och konferensrum. Istället samarbetar de via nätet och smarta digitala tjänster. Så här jobbar de.

11 december 2018

Klienthantering för det moderna kontoret

Trenden är tydlig. Under de senaste åren har mer och mer av den lokala infrastrukturen lyfts ut i till molnet. Näst på tur är att själva klienthanteringen.

10 december 2018

Pålitliga utskrifter när du behöver dem

Slut ögonen och föreställ dig en arbetsplats där skrivaren bara fungerar och där du inte ens behöver tänka på förbrukningsmaterial. Med HP:s användarvänliga multifunktionsskrivare och ett serviceavtal kan den drömmen bli verklighet.

10 december 2018

Redo för det nya arbetslivet

I ett arbetsliv kännetecknat av flexibilitet och rörlighet behöver vi nya verktyg för arbete och samarbete. Microsoft Office 365 är byggt från grunden med det nya arbetslivet i åtanke.

10 december 2018

Det bästa från två världar

Med Meraki Go vill Cisco Meraki ge småföretagare en enkel och lättanvänd nätverkslösning utan att kompromissa med säkerheten.

10 december 2018