Infrastruktur

Rapport & verktyg: Säkerhetsutmaningar i tider av digitalisering

I takt med att digitaliseringen rotar sig djupare i samhällets alla delar blir säkerhet något som fler inte bara förväntas förstå och reflektera över utan också bidra till. Ladda ner rapporten och utvärdera din verksamhets säkerhetsarbete med hjälp av verktyget.

Ladda ner rapporten och säkerhetsverktyget

Med hjälp av säkerhetsutvärderingsverktyget kan du snabbt:

  • Utvärdera din organisations säkerhetsmognad genom hela kedjan (Vulnerability Management, Threat Intelligence, Security Operations & Incident Response)
  • Jämföra ditt resultat med Info Tech:s fördefinierade standarder
  • Skapa ett underlag för att fortsätta utveckla IT-säkerheten

Andra artiklar om säkerhet:

Säkerhet i en våg av digitalisering
Säkerhet och molntjänster
Säkerhet i offentlig sektor