Säkerhet viktigaste IT-initiativet för företagsledningen

Digitaliseringen har gjort att mängden data i omlopp hos företag har ökat explosionsartat, och all denna information är kritisk för många funktioner. Stigande globala säkerhetsattacker med större mediebevakning har gjort att företagsledningar blivit medvetna om riskerna för dataintrång och drivit IT-säkerhet till en topp-prioritet.

De viktigaste IT-satsningarna för nuvarande och framtida affärsverksamhet

Procentandel av de som svarade mycket till extremt viktigt. Från Spiceworks rapport "State of IT 2016".

  • I enlighet med globala trender är säkerhet en stor satsning och kommer att förbli viktigt för företag i framtiden. Affärssidan förstår att volymen data kommer att öka och det är kritiskt att kunna lita på att all information är säkrad.
  • Externt hostade tjänster ger möjligheten att gå från CapEx till OpEx och förblir ett lockande sätt att skära kostnader och leverera fler tjänster. Vad affärssidan inte alltid förstår är att säkerhet, integration och kontroll fortfarande är ett problem för IT-chefer.
  • Mobilitet och BYOD är en annan stor trend som, med budskap om ökad produktivitet, attraherar företagsledningar världen över. För IT-avdelningen är säkerhet och kontroll av data det största hindret till implementering, men allt eftersom verktyg som DaaS (Desktop as a Service) och EMM (Enterprise Mobility Management) utvecklas, kommer allt fler företag att möjliggöra ökad mobilitet.

Läs fler artiklar inom säkerhet här

Ladda ner en guide till bättre säkerhet här

28 december 2017

Säkra känslig data i molnet

Den ökade tjänstefieringen i IT-branschen innebär att alltmer av informationen hanteras i molntjänster, något som kräver en hög medvetenhet av beställare inom verksamheter där man hanterar sekretessreglerad eller annan känslig information.

12 juli 2019

Vilka är fördelarna med molnmanagerat nätverk?

Molnmanagerat nätverk innebär massor av fördelar jämfört med traditionella lösningar. Har du bytt ut ditt gamla nätverk än?

23 maj 2019

Edge – det här behöver du tänka på för att stå rustad för framtiden

Just nu sker ett skifte för att hitta en bra balans mellan vad som bör läggas i molnet vs lokalt för att på bästa sätt stötta affärsmodeller och företagens behov.

25 april 2019

Enkla, säkra och prisvärda IT-lösningar för små och medelstora företag

Med färdigpaketerade lösningar som fungerar direkt ur lådan vill HPE, Dustin och Aruba göra det lättare att skapa en smart och säker IT-miljö.

5 april 2019

Dustin designar IT-infrastruktur för vården

PatientSky är en öppen plattform som underlättar livet för vårdgivare och deras kunder, tack vare en robust infrastruktur som garanterar drift- och datasäkerhet.

13 mars 2019

Utmaningar i den digitala skolan – och lösningen

Många företag har redan börjat se fördelarna med att flytta sin klienthantering till molnet – och nu följer skolorna efter.

1 mars 2019