Säkerhet och molntjänster

Säkerhet målas ofta upp som ett av de största hindren för tillväxten av molntjänster och även generellt vad gäller extern IT-drift. Radars data visar dock att det inte är säkerheten som är problemet, det är IT-organisationens mognad är avgörande. Ska man vara krass handlar det till stor del om att man inte har nått så långt i sitt grundläggande arbete att man vet vilken information som är viktig eller känslig och därmed hur den kan hanteras.

Inte en fråga om molntjänst eller inte

En av molntjänsters fundamentala styrkor är möjligheten att kunna optimera för de funktioner som kräver skalbarhet och flexibilitet. För de flesta verksamheter är det inte en fråga om molntjänst eller inte molntjänst utan om att hitta den rätta balansen mellan publika molntjänster och existerande intern produktion. Allt för att kunna balansera IT-leverans i takt med att verksamhetens krav förändras.

Trots tydliga fördelar som skalbarhet och flexibilitet, upplever 11 procent av nordiska verksamheter säkerhet som en barriär som gör att molntjänster inte kan användas. Radars data visar däremot att det snarare är en mognadsfråga än en säkerhetsfråga. Mogna verksamheter väljer produktions- och leveransform till allt högre grad baserat på strategiska principer.

Säkerhet blir ett problem för dessa verksamheter vid ytterligare molntjänster och inte beroende på molntjänster i sig. Förklaringen ligger i att de tjänster som är lämpliga för att levereras i eller genom molnet är för dessa verksamheter redan i bruk. Att därför tillskriva säkerhet som den största barriären är möjligtvis teoretiskt korrekt men utan bakomliggande orsak väldigt missvisande.

Avsaknad av strategi för molntjänster

Har man som verksamhet inte redan gjort sitt interna arbete med informationsklassificering så vet man ej heller hur informationen i tjänsterna får och kan hanteras. Att det i dagens läge är den här typen av tjänster man vänder sig till är ett naturligt resultat av hela IT-landskapets industrialisering och säkerhetsproblematiken hade varit densamma oavsett outsourcing, molntjänst eller annan externifiering av IT. Säkerhet är inte per definition en molntjänst men drabbas i hög grad av den egna organisationens brist på regelverk och efterlevnad. Hela 41 procent av alla svenska verksamheter saknar en strategi som tar hänsyn till molntjänster.

Liknande läsning:

Säkerhet i offentlig sektor
Säkerhet i en våg av digitalisering

27 maj 2020

Säkerhet i offentlig sektor

Arbetet med säkerhetsfrågor i offentlig sektor har under senaste år genomgått en positiv utveckling. Säkerhetsperspektivet ges ett större utrymme i samband med strategiska IT-projekt och vid implementeringar av ny teknik, samtidigt som kommunikation och stöd till samhälle och näringsliv både förtydligats och vidgats.

Säkerhet i en våg av digitalisering

IT behöver definiera, förankra och säkerställa säkerhetsnivåer, både vad gäller infrastruktur och applikationer. Insatser som stärker lämpliga och nödvändiga beteendeförändringar hos alla IT-användare i verksamheten är viktigt.

Bli en digital vinnare

Hur växlar man över till Industri 4.0 på riktigt? Experten identifierar de digitala vinnarna och ger råd om hur nordiska företag kan vässa sin verksamhet för att nå toppskiktet.

Digital novis eller vinnare?

Med hjälp av tre frågor kan du ta tempen på var ditt företag ligger på den skalan och samtidigt få en känsla för vägen framåt.

7 tips: Så blir din organisation snabbare och mer anpassningsbar

I en värld där den tekniska utvecklingen går fortare för varje år ser vi traditionella affärsmodeller falla och nya uppstå. Världen blir snabbare och det måste du också bli. Här är sju tips att ha med dig på resan.

Så ska Dustin ta tillvara på sin egen innovationsförmåga

Så hur ser man till att inte tappa bort sig i interna projekt utan istället ha fortsatt kundfokus och innovationsförmåga? Vi frågade Jenny Litborn, ansvarig för Service Product Management på Dustin, som bland annat leder bolagets strukturerade innovationsarbete.