Säker mobilitet för eleverna

Fredrikstads kommun har kommit igång med Skolportalen och använder Windows 8, Office 365 och OneNote Classroom Creator, vilket ger eleverna helt nya förutsättningar.

Fredrikstads kommun är en av de allra första i Norge att låta samtliga 9 000 elever använda verktyg i det molnbaserade paketet Office 365. IKT-pedagogen Sigmund Brenna från skolförvaltningen berättar att syftet är att både bygga upp elevernas digitala kompetens och att ge dem goda förutsättningar för att vara aktiva och kreativa och kommunicera med elever på andra skolor.

Vi är teknikoptimister och tror inte på att förbjuda eleverna att använda sina egna mobiler och surfplattor som de är vana vid hemifrån.

– Hög mobilitet och säkerhet är viktiga ledord för oss. OneNote Classroom Creator och Yammer är mycket bra verktyg för att studera, skapa och dela resultat mellan olika plattformar. Det stöder även vår önskan om att eleverna själva ska vara delaktiga i att skapa och utforma innehållet, säger han.

Dustin levererar en skolportal

Efter att Fredrikstads kommun skrev kontrakt med Dustin om leverans av en skolportal, som kunde integreras med Microsoftprogrammen Sharepoint, Office 2013 och Office 365, har kommunen under första året kompletterat och utvidgat beställningen med bland annat Windows 8 på alla enheter, OneNote Classroom Creator och Yammer samt flera enheter från Dell.

– Nu befinner vi oss i en fas där vi använder Dustin som samarbetspartner för att hitta bra lösningar för att skaffa pedagogiska appar som eleverna kan använda i den dagliga undervisningen. Vi vill exempelvis skapa en Company Store där vi kan friköpa appar för kommunens och skolans räkning, säger han.

Tror inte på förbud eller pekpinnar

Till sommaren avslutar kommunen ett pilotprojekt där man i samarbete med Dustin har använt sig av fyra skolor för att undersöka vilken typ av terminaler eleverna ska kunna använda för olika syften, och för att skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna använda egen utrustning.

– Vi är teknikoptimister och tror inte på att förbjuda eleverna att använda sina egna mobiler och surfplattor som de är vana vid hemifrån, säger han.

Från januari 2016 ska resultaten enligt planen implementeras och verifieras i årskurs åtta på en testskola, så att kommunen får bästa möjliga förutsättningar att implementera all relevant programvara, datorer, surfplattor och hybrider för resten av eleverna i årskurs åtta från hösten 2016.

– Under hela detta förlopp är Dustin en viktig samarbetspartner och resurs som säkerställer fullständig datasäkerhet på alla nivåer, säger han.

Sammanfattning

UTMANING

Modernisera lärplattformarna så att de stöder fildelning och andra moderna funktioner samtidigt som de är lätta att använda.

LÖSNING

Dustin skolportal integrerad med de modernaste kontorsstödsystemen från Microsoft, exempelvis OneNote, Classroom Creator och Yammer.

EFFEKT

Eleverna ökar sin digitala kompetens och får bästa möjliga förberedelse för yrkeslivet efter avslutad skolgång. Lärarna får ett enklare och mer funktionellt verktyg till sina pedagogiska uppgifter.

Tre tips för ett lyckat it-projekt:

  • Utför ett noggrant förarbete genom att definiera organisationens behov och hur lösningarna påverkar effektiviteten och arbetsflödet.
  • Välj den plattform som har högst grad av säkerhet, flexibilitet och utvidgningsmöjligheter i förhållande till era behov.
  • Välj en leverantör som kan fungera som partner och resurs och som kan tillgodose era behov av effektivitet och säkerhet.

Text: Atle Abelsen
Foto: Bård Gudim

1 mars 2015

Smidig distansundervisning med Chromebook

I Sibbo har alla grundskolelever en Chromebook i ryggsäcken. Datorn erbjuder flexibla undervisningsmetoder och sparar filerna även vid distansutbildning.

Miljön i förarsätet

13 000 anställda i Trondheims kommun kan skriva ut dokument var de vill, och man slipper papper som ligger kvar och skräpar. Kommunen sparar både miljön och kostnader på sitt effektiva skrivaravtal.

Vardagar med flyt

Skoldagarna för 10 000 elever och lärare i Grenland flyter på smidigt med enheter som är anpassade till varje enskild användares behov. Det sparar både tid, pengar och irritation.

Snabb omställning för Randstad

Anställda i Randstad och Dfind har fått en mer effektiv och flexibel arbetsdag efter övergången till Chromebooks. Med Dustin har processen gått både snabbt och smärtfritt.

Så minskade Oslo-lagret avbrottstiden med 30–40 procent

Sørensen og Balchen kämpade med föråldrad IT-infrastruktur. Avbrottstiden kostar omkring en kvarts miljon norska kronor i timme, men nu har den minskats med 30–40 procent.

Zacco fick bättre säkerhet med datorer från HP

För ett företag som har som uppgift att skydda andra företags immateriella värden är hög datasäkerhet ett måste. Idag har de fått en säkrare IT-miljö som dem kostar mindre och är lättare att underhålla.