Så ska Dustin ta tillvara på sin egen innovationsförmåga

Nu när Saldab har blivit en del av Dustin innebär det att en mängd olika specialister och aktörer ska verka tillsammans under ett och samma tak. Detta betyder att tjänsteerbjudanden måste konvergeras och att behovet av pragmatiska processer ökar. Så hur ser man till att inte tappa bort sig i interna projekt utan istället ha fortsatt kundfokus och innovationsförmåga? Vi frågade Jenny Litborn, ansvarig för Service Product Management på Dustin, som bland annat leder bolagets strukturerade innovationsarbete.

– Vi har en oerhört stark innovationskraft inom Dustin och i våra bolag, och det behöver vi rätt verktyg och rätt processer för att ta tillvara på, säger Jenny.

– Ska vi fortsätta vara relevanta i en föränderlig omvärld måste vi våga vara radikala.

Inom innovationsforskningen brukar man skilja på inkrementell och radikal innovation, där den senare syftar på utveckling som förändrar beteenden i grunden och ofta gör föregående tekniker och kunskaper värdelösa.

– Radikal innovation handlar om att utforska idéer där vi inte vet slutmålet. Vi klustrar, sätter upp hypoteser, testar, analyserar utfall, och testar på nytt. Och så håller vi på. Det säger sig självt att vi i de här processerna inte kan använda oss av traditionella projektmetoder.

Ska vi fortsätta vara relevanta i en föränderlig omvärld måste vi våga vara radikala.

Dustins innovationsmodell har utvecklats i samarbete med Ideation360 som leds av Sofie Lindblom, tidigare global innovationschef på Spotify. I denna ingår också en digital plattform där medarbetare kan lägga upp och interagera med idéer.

– Det fina med vår app är att allting är inbyggt i den. Alla hypoteser, tester och utfall loggas i den och inget annat, och det är också därifrån vi lyfter ut beslutsunderlag. Det är inte så att den som gör den snyggaste powerpointen får fram just sin idé, säger Jenny.

Till stöd för de här processerna har Dustin inrättat en särskild innovationsgrupp som helt enkelt jobbar för att få saker och ting att röra på sig. Det kan handla om att formulera fokusområden eller hypoteser, eller sammanföra idéer, utföra tester och värdera utfall.

– Den här gruppen är hämtad från olika delar av vår organisation. Det handlar om personer med mindset och engagemang för att kunna driva dessa processer framåt.

Jenny Litborn

Jenny Litborn, ansvarig för Service Product Management på Dustin.

Jenny är noga med betona att ingen jobbar heltid med detta. Det finns inga sådana särskilda befattningar eller innovationsavdelningar inom Dustin.

– Ska vi innovera verksamheten måste vi kunna engagera alla våra medarbetare i det, och i förlängningen också våra kunder. Nu har vi väldigt bra processer på plats för att kunna ta tillvara på de kunskaper och möjligheter vi redan har och de vi kontinuerligt får in genom nya förvärv, avslutar Jenny.

Läs också: Utvecklas eller dö – så skapas innovation

7 oktober 2019

Säkerhet i offentlig sektor

Arbetet med säkerhetsfrågor i offentlig sektor har under senaste år genomgått en positiv utveckling. Säkerhetsperspektivet ges ett större utrymme i samband med strategiska IT-projekt och vid implementeringar av ny teknik, samtidigt som kommunikation och stöd till samhälle och näringsliv både förtydligats och vidgats.

Säkerhet och molntjänster

Säkerhet målas ofta upp som ett av de största hindren för tillväxten av molntjänster och även generellt vad gäller extern IT-drift. Radars data visar dock att det inte är säkerheten som är problemet, det är IT-organisationens mognad är avgörande.

Säkerhet i en våg av digitalisering

IT behöver definiera, förankra och säkerställa säkerhetsnivåer, både vad gäller infrastruktur och applikationer. Insatser som stärker lämpliga och nödvändiga beteendeförändringar hos alla IT-användare i verksamheten är viktigt.

Bli en digital vinnare

Hur växlar man över till Industri 4.0 på riktigt? Experten identifierar de digitala vinnarna och ger råd om hur nordiska företag kan vässa sin verksamhet för att nå toppskiktet.

Digital novis eller vinnare?

Med hjälp av tre frågor kan du ta tempen på var ditt företag ligger på den skalan och samtidigt få en känsla för vägen framåt.

7 tips: Så blir din organisation snabbare och mer anpassningsbar

I en värld där den tekniska utvecklingen går fortare för varje år ser vi traditionella affärsmodeller falla och nya uppstå. Världen blir snabbare och det måste du också bli. Här är sju tips att ha med dig på resan.