Så påverkas skolan av digitaliseringen

När digitaliseringen förändrar samhället måste skolan förändras i samma takt. Så här påverkar utvecklingen det svenska skolväsendet.

Datorer, mobiler och pekplattor är en integrerad del av vår vardag. Vi läser våra nyheter, kommunicerar med våra familjer och vänner, blir underhållna och underhåller digitalt. Så hur jobbar skolan med att dra nytta av tekniken, för att stärka lärandet och göra eleverna redo för att verka i samhället?

Skolverket har haft som uppgift att främja användandet av IT sedan 1992. Mycket har hänt sedan dess. Då var förutsättningarna helt annorlunda. Styrdokument saknades, lärarna saknade kompetens och datorer fanns på sin höjd i en datorsal där man fick boka tid.

– De senaste åren har det skett en kvalitativ förändring som delvis är relaterad till teknikutvecklingen. I takt med att produkterna blivit lättare, bärbara och billigare har det också blivit enklare för skolor att införliva tekniken i undervisningen, säger Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket.

Han arbetar sedan 2001 med projektet IT i skolan. Han anser att det är viktigt att veta när och till vad man ska använda digitaliseringen. Undervisningen bör bedrivas så att tekniken blir ett meningsfullt inslag, säger han.

– Vi ser gott om goda exempel på hur man kan använda digitaliseringen till att få elever att bli mer motiverade och delaktiga. Ett exempel på det är autentiskt skrivande. Det kan till exempel handla om att eleven får publicera sin text på en blogg eller gå in och redigera en artikel på Wikipedia där andra kan läsa och kommentera. Skoluppgiften blir på riktigt, så att säga.

Digitala prov

I den nya läroplanen som börjad gälla den 1 juli 2018 har skrivningarna kring digital kompetens skärpts. Man har också utvidgat begreppet så att programmering numera är en naturlig del. Elever måste lära sig hur den digitala tekniken fungerar, kommenterar Peter Karlberg.

Regeringen har också fattat beslut om att de nationella proven ska bli digitala. Redan nästa läsår ska de skriftliga delarna i svenska, svenska som andraspråk och engelska utföras på en digital enhet.

– Det här är en viktig drivkraft för skolorna att se till att undervisningen och verktygen man använder sig av är digitala. Alla skolor vill ju visa på bra resultat i de nationella proven.

Teresa Cerratto-Pargman är docent inom området människa-dator-interaktion på Stockholms universitet och har under flera år forskat kring arbetet med surfplattor i grundskolor.

– Skolorna som jag har studerat gör ett fantastiskt arbete med att integrera pekplattor i undervisningen. Lärarna lockar eleverna att producera mycket material. Eleverna gör interaktiva presentationer, och tar mer plats, säger hon.

Lärare som Teresa Cerratta-Pargman mött i sin forskning ser tekniken som ett hjälpmedel som effektiviserar och ger variation. Den underlättar för lärare att hjälpa fler i klassrummen – men kräver också mer tid för att lärarna själva ska lära sig verktygen.

Organisatorisk utmaning

De stora utmaningarna med den nya tekniken handlar inte om den grundläggande pedagogiken utan om organisation och kompetens. Lärarna behöver organisera sig på nya sätt för att hantera tekniken och skolledningen måste se till att ge lärarna rätt kompetens.

– Det går inte bara att ge barnen pekplattor, man måste ha en infrastruktur kring användandet av tekniken. Det är något som politiker ofta glömmer, säger hon.

Hon pekar också på att digital teknik i skolan inte är ett självändamål utan måste vara ett sätt stärka undervisningen.

– Många tror kanske att man kan injicera tekniken som en färdig produkt, och få bättre resultat i Pisa-undersökningarna, men vi måste lyfta blicken. Hur använder vi tekniken för att förstärka undervisningen?

3 områden där tekniken förändrar skolan

1. Utökat socialt ansvar på den digitala arenan

– Skolan måste ta ett utökat ansvar för den socialisering som sker på den digitala arenan. Att lära våra barn att vara på nätet; att veta vad som är okej att dela och inte; att lära barnen källkritik och att kunna förklara hur informationen som de tar del av på nätet redan kan vara behandlad av andra program. Det ingår i uppgifterna för en modern skola, säger Teresa Cerratto-Pargman, forskare på Stockholms universitet.

2. Nya arbetssätt

– Att införa teknik i skolan innebär en stor förändring, det är ett helt arbetssätt som förändras. Detta innebär också stora möjligheter för skolan att se över och reflektera över sin pedagogik och arbetssätt.

3. Effektivare administration

– Genom användningen av LMS, Learning Management Systems, kan skolan effektivisera de administrativa uppgifterna som till exempel dokumentation, individuella bedömningar, betyg, samt kommunikation med elever och föräldrar.

Läs mer: En digital verktygslåda för skolan

26 juni 2018

Återanvända istället för att återvinna, dessa är fördelarna

Vi pratar med återtagsexperterna Inrego för att ta reda på varför man bör arbeta med återtag istället för återvinning. Man har nämligen mycket att vinna på detta.

28 maj 2019

Digital innovation inom retail: ICA:s perspektiv

Marvin Liljegren, Head of Culture på ICA, var en av talarna på vårt event Digital innovation inom retail och hjälpte till att besvara eventets huvudfråga: hur skapar man relevanta kundupplevelser i butik genom digital innovation?

7 maj 2019

Så får du alla att jobba mot samma mål

Framgångsrikt företagande kräver engagerade medarbetare. Hur lyckas man med det? Här är fem sätt att öka engagemanget på arbetsplatsen.

7 maj 2019

Internet är trasigt: ”Vrede och hat får störst spridning”

Hur påverkar sociala medier egentligen demokratin? Det undersöker författarna Martin Gelin och Karin Pettersson i nya boken Internet är trasigt – Silicon Valley och demokratins kris.

24 april 2019

7 heta prylar som visades på Dustin Expo 2019

Produktnyheterna var många på årets mässa. Här har vi samlat några av dem som fick mest uppmärksamhet.

1 april 2019

Dustin Expo 2019: Insikter från scenprogrammet

Nya produkter är bara en av anledningarna till att 10 000-tals besökare vallfärdar till Dustin Expo varje år. Någonting som lockar minst lika mycket är möjligheten att träffa branschens samlade expertis och lyssna på intressanta seminarier.

1 april 2019