Hållbarhet

Så kan ditt företag bli mer hållbart

Miljöpåverkan och möjliga områden till förbättring beror på hur just din verksamhet ser ut. Samtidigt finns det aspekter som alla företag, oberoende av storlek och bransch, kan göra för klimatet.  Stephanie Forsblom, hållbarhetschef på Dustin, ger sina tre bästa tips.

Satsa på molntjänster och hosting

Oberoende av storlek på företaget är molntjänster och hosting (att lägga ut driften av företagets servrar) i princip alltid ett bättre miljöval än att äga och underhålla hårdvara själv. Bättre utnyttjande av serverkapaciteten i datahallar innebär minskad materialanvändning och transportförbrukning. Undersökningar som konsultfirman Accenture gjort visar att ett företag som väljer att utnyttja molnbaserade hostingtjänster kan minska sin energianvändning per användare – inklusive koldioxidutsläpp – med minst 30 procent.

Se över elavtalet

En enkel åtgärd som gör stor skillnad är att se över ditt företags elavtal och välja ett grönare alternativ från t.ex vind- och vattenkraft. Samtliga leverantörer på marknaden erbjuder så kallad grön el. Äger du inte själv fastigheten kan du alltid fråga hyresvärden hur elavtalet ser ut och be att det omförhandlas.

Ge din elektronik ett andra liv

I Sverige har vi sammanlagt 11,8 miljoner gamla mobiltelefoner hemma i våra byrålådor, enligt en färsk SIFO-undersökning, genomförd på uppdrag av Tele2. Ofta återvinner vi större maskiner som skrivare, men glömmer att även datorer och mobiler enkelt går att återanvända och återvinna. IT-tillverkare har ett ansvar att  ta tillbaka elektronik och ser till att den tas om hand på ett miljömässigt sätt, men din hjälp behövs med att återvända produkterna.

Senast uppdaterad: 10 januari 2023

Taggar