Nätverk utan huvudvärk

I vår tid av molntjänster är ett tillförlitligt nätverk viktigare än någonsin. Många företag vill snabbt kunna skala upp plattformen vid behov och ändå hålla kostnaderna under kontroll. Lösningen? Att köpa sitt nätverk som tjänst.

Välfungerande, säkra och tillförlitliga nätverk och internetuppkopplingar är nödvändiga förutsättningar för att ett företag ska kunna sköta sin verksamhet idag. När allt fler verktyg och resurser finns i molnet har det blivit ännu viktigare. Fungerar inte nätverkslösningen går det ofta inte att utföra något arbete överhuvudtaget.

– Otillgängliga molntjänster stoppar upp hela verksamheten. Det ställer höga krav på nätverkets utrustning och driftsäkerhet. Miljön måste byggas upp på ett sätt som garanterar stabilitet, samtidigt som det är viktigt med flexibilitet när behov och antalet uppkopplade enheter varierar, förklarar Torgrim Sunde, tjänsteproduktchef för nätverk och säkerhet på Dustin.

Att sköta drift, övervakning och underhåll av nätverksmiljön blir lätt en betungande uppgift för IT-ansvariga som hellre skulle lägga sin tid på mer verksamhetsnära områden.

Istället för att på traditionellt vis köpa in, sätta upp och drifta sin nätverksutrustning på egen hand finns ett smart alternativ – att köpa nätverksfunktionen som en heltäckande tjänst, Network. Då går det att möta högt ställda krav utan att själv lägga ned dyrbar tid. Leverantören tar ett helhetsansvar och garanterar att nätverket fungerar stabilt och säkert.

– Nätverket levereras som funktion till ett fast månatligt pris per hårdvaruenhet som används i nätverksmiljön. Ändras förutsättningarna för verksamheten går det lätt att anpassa lösningen efter verkliga behov, förklarar Torgrim Sunde.

Bekymmersfri nätverkslösning

Tack vare kostnadseffektiviteten och flexibiliteten hos denna typ av tjänst förutspås marknaden för NaaS att växa snabbt under de kommande åren. I en rapport från analysföretaget Global Market Insights görs prognosen att marknadsandelen till 2025 kommer att växa till 30 procent av den totala nätverksleveransen.

Tjänsten Network är en av Dustins managerade tjänster. Den ger kunden en behovsanpassad, heltäckande lösning baserad på marknadsledande nätverksutrustning från den största tillverkaren. Tjänsten täcker såväl trådlöst som trådat nätverk och Dustin förbinder sig att leverera nätverksfunktionen enligt avtalade krav. Konfiguration, proaktiv fjärrövervakning, underhåll, uppdatering, support och felavhjälpning ingår. Säkerheten håller högsta standard.

– Vi låter en teknisk resursperson göra en utredning på plats i syfte att identifiera rätt hårdvara för en optimal lösning. Detta blir sedan basen för vår offert, där den nödvändiga utrustningen och konfigurationen specificeras. Priset anpassas efter längden på avtalet och inkluderar vårt helhetsansvar för drift, övervakning, underhåll, support och så vidare. Det hela blir väldigt bekymmersfritt för kunden, sammanfattar Torgrim Sunde.

I och med att priset sätts per enhet kan lösningen enkelt och snabbt skalas såväl upp som ned om behoven förändras. När det så småningom blir dags att modernisera lösningen går det att upprätta ett nytt avtal baserad på ny hårdvara. Det gör det enkelt för företaget att dra nytta av den snabba tekniska utvecklingen.

Läs också:

Investera inte i eget nätverk

Fördelar med tjänsten Network

  • Dustin tar helhetsansvar för ett tillförlitligt och robust nätverk.
  • Skalbarhet både uppåt och nedåt.
  • Fast månadskostnad.
  • Hårdvara och licenser ingår.
  • Drift, uppdatering och proaktiv fjärrövervakning ingår.
  • Support och felavhjälpning ingår.

Vill du veta mer om tjänsten Network?

Läs mer

11 februari 2020

Säkerhet i offentlig sektor

Arbetet med säkerhetsfrågor i offentlig sektor har under senaste år genomgått en positiv utveckling. Säkerhetsperspektivet ges ett större utrymme i samband med strategiska IT-projekt och vid implementeringar av ny teknik, samtidigt som kommunikation och stöd till samhälle och näringsliv både förtydligats och vidgats.

Säkerhet och molntjänster

Säkerhet målas ofta upp som ett av de största hindren för tillväxten av molntjänster och även generellt vad gäller extern IT-drift. Radars data visar dock att det inte är säkerheten som är problemet, det är IT-organisationens mognad är avgörande.

Säkerhet i en våg av digitalisering

IT behöver definiera, förankra och säkerställa säkerhetsnivåer, både vad gäller infrastruktur och applikationer. Insatser som stärker lämpliga och nödvändiga beteendeförändringar hos alla IT-användare i verksamheten är viktigt.

Moln möjliggör nya affärsmodeller

Molntjänster har gått från att vara en angelägenhet för IT-avdelningen till att bli en viktig del av företagets affärsutveckling. Så här gör du för att skapa mervärde med digitala verktyg.

Viktiga frågor på väg till molnet

Marknaden rymmer många molnleverantörer. Med det här frågebatteriet i handen blir du en smartare köpare.

GUIDE: Alla fördelar med SAM

Software Asset Management, eller SAM, ger dig full överblick över företagets licenser, men även en mängd andra fördelar. I den här guiden berättar vi hur ditt företag kommer igång med SAM.