Lade ut sin IT – Fick mer tid för träning

Våra medlemmar förväntar sig att vi ska ligga i framkant inom det digitala området.

Health & Fitness Nordic är ett av Nordens största hälsoföretag med varumärkena Sats Elixia, Fresh Fitness, HiYoga och Safe. Arvid Johansson, CIO, berättar att de var tidigt ute med digitalisering och molntjänster, och att de började sin resa redan för fyra år sedan, före sammanslagningen av Sats och Elixia.

Högre säkerhetsstandard

– Vi ville fokusera på vår verksamhet snarare än att jobba med teknik. Med 8 000 anställda, 200 sajter och en halv miljon medlemmar kan vi inte sköta IT-driften själva. De stora leverantörerna av molntjänster har en högre säkerhetsstandard än vi som är ett relativt litet företag mäktar med, vilket gör att vi får en bättre drift än vi kan hantera själva, säger han.

Den digitala kundresan är helt avgörande för företagets framgång

– Våra medlemmar förväntar sig att vi ska ligga i framkant inom det digitala området. De kan bland annat boka olika tjänster som gruppträning, få stöd i sin träning, följa sin historik och träningsstatistik och hitta inspiration. Det är en viktig konkurrensfördel för oss och ett mervärde för kunderna, både existerande och potentiella, säger Arvid Johansson.

Health & Fitness Nordic hade tidigare en annan leverantör av molntjänster. Men eftersom Dustin levererar alla klienter till företaget, inklusive konfiguration, support och återtag, kändes det naturligt att välja dem även för molntjänster, berättar Arvid Johansson. En annan fördel är enligt honom att Idenet, som är en del av Dustin, är väldigt kunniga kring den Microsoft Azure-miljö som Health & Fitness Nordic använder sig av.

Lägre kostnad och en stabilare miljö

Numera har Health & Fitness Nordic en Microsoft Azure-molnlösning som driftas via Idenet och där backup, övervakning, antivirus och säkerhetsuppdateringar ingår.

– Övergången från den tidigare leverantören är inget revolutionerade, men vi har fått en lägre kostnad och en bättre och stabilare miljö. Just stabilitet är extremt viktigt för oss, det skulle innebära stor frustration för våra medlemmar och enorma utmaningar för de anställda på våra center om de här funktionerna låg nere.

Health & Fitness Nordic har enligt Arvid Johansson stora, ännu så länge hemliga, planer på att fortsätt den digitala utvecklingen, både på centren och på sina många webbplatser. Målsättningen är att bedriva ett aktivt utvecklingsarbete i syfte att hjälpa människor att komma igång och fortsätta med sin träning. Ett exempel på det är att Sats Elixia numera erbjuder alla sina ­medlemmar online-träning, som de kan utföra i vardagsrummet eller på resan, när de inte har möjlighet att komma till ett tränings­center.

Anlita Dustin som din leverantör: dustin.se/solutions eller kontakta itdrifttjanst@dustin.se


Text: Astrid Feldreich
Foto: Mattias Hamrén

3 tips till andra som ska se över sin IT-leverantör

  • 1. Se över vad ni verkligen använder.
  • 2. Skapa utrymme för förändringar i avtalet.
  • 3. Få alla parter att känna delaktighet och ett gemensamt ansvar.

Så blev det möjligt

UTMANING

Health & Fitness Nordic hade behov av snabba och stabila tjänster för backup, säkerhet med mera.

LÖSNING

Med Dustinägda Idenet fick de skalbara tjänster och en agil leverantör.

EFFEKT

Numera har Health & Fitness Nordic möjlighet att ­fokusera på ”rätt saker” utifrån verksamhetsperspektivet.

14 februari 2017

Säkra känslig data i molnet

Den ökade tjänstefieringen i IT-branschen innebär att alltmer av informationen hanteras i molntjänster, något som kräver en hög medvetenhet av beställare inom verksamheter där man hanterar sekretessreglerad eller annan känslig information.

12 juli 2019

Orsakerna till ökända IT-misstag

Patientsamtal lades ut på nätet och utländska aktörer fick tillgång till viktiga styrsystem. Det är bara två av de stora säkerhetsmissar som har uppmärksammats nyligen. Bakom många av dem finns – ja just det, den mänskliga faktorn.

10 juni 2019

Vilka är fördelarna med molnmanagerat nätverk?

Molnmanagerat nätverk innebär massor av fördelar jämfört med traditionella lösningar. Har du bytt ut ditt gamla nätverk än?

23 maj 2019

Edge – det här behöver du tänka på för att stå rustad för framtiden

Just nu sker ett skifte för att hitta en bra balans mellan vad som bör läggas i molnet vs lokalt för att på bästa sätt stötta affärsmodeller och företagens behov.

25 april 2019

Cyberbrott kostar mer än naturkatastrofer

Den kraftigt ökande cyberbrottsligheten kostar individer, organisationer och samhället enorma belopp varje år. Undersökningar visar att nordiska företag ofta saknar grundläggande försvar mot dessa attacker.

14 april 2019

Enkla, säkra och prisvärda IT-lösningar för små och medelstora företag

Med färdigpaketerade lösningar som fungerar direkt ur lådan vill HPE, Dustin och Aruba göra det lättare att skapa en smart och säker IT-miljö.

5 april 2019