Lade ut sin IT – Fick mer tid för träning

Våra medlemmar förväntar sig att vi ska ligga i framkant inom det digitala området.

Health & Fitness Nordic är ett av Nordens största hälsoföretag med varumärkena Sats Elixia, Fresh Fitness, HiYoga och Safe. Arvid Johansson, CIO, berättar att de var tidigt ute med digitalisering och molntjänster, och att de började sin resa redan för fyra år sedan, före sammanslagningen av Sats och Elixia.

Högre säkerhetsstandard

– Vi ville fokusera på vår verksamhet snarare än att jobba med teknik. Med 8 000 anställda, 200 sajter och en halv miljon medlemmar kan vi inte sköta IT-driften själva. De stora leverantörerna av molntjänster har en högre säkerhetsstandard än vi som är ett relativt litet företag mäktar med, vilket gör att vi får en bättre drift än vi kan hantera själva, säger han.

Den digitala kundresan är helt avgörande för företagets framgång

– Våra medlemmar förväntar sig att vi ska ligga i framkant inom det digitala området. De kan bland annat boka olika tjänster som gruppträning, få stöd i sin träning, följa sin historik och träningsstatistik och hitta inspiration. Det är en viktig konkurrensfördel för oss och ett mervärde för kunderna, både existerande och potentiella, säger Arvid Johansson.

Health & Fitness Nordic hade tidigare en annan leverantör av molntjänster. Men eftersom Dustin levererar alla klienter till företaget, inklusive konfiguration, support och återtag, kändes det naturligt att välja dem även för molntjänster, berättar Arvid Johansson. En annan fördel är enligt honom att Idenet, som är en del av Dustin, är väldigt kunniga kring den Microsoft Azure-miljö som Health & Fitness Nordic använder sig av.

Lägre kostnad och en stabilare miljö

Numera har Health & Fitness Nordic en Microsoft Azure-molnlösning som driftas via Idenet och där backup, övervakning, antivirus och säkerhetsuppdateringar ingår.

– Övergången från den tidigare leverantören är inget revolutionerade, men vi har fått en lägre kostnad och en bättre och stabilare miljö. Just stabilitet är extremt viktigt för oss, det skulle innebära stor frustration för våra medlemmar och enorma utmaningar för de anställda på våra center om de här funktionerna låg nere.

Health & Fitness Nordic har enligt Arvid Johansson stora, ännu så länge hemliga, planer på att fortsätt den digitala utvecklingen, både på centren och på sina många webbplatser. Målsättningen är att bedriva ett aktivt utvecklingsarbete i syfte att hjälpa människor att komma igång och fortsätta med sin träning. Ett exempel på det är att Sats Elixia numera erbjuder alla sina ­medlemmar online-träning, som de kan utföra i vardagsrummet eller på resan, när de inte har möjlighet att komma till ett tränings­center.

Anlita Dustin som din leverantör: dustin.se/solutions eller kontakta itdrifttjanst@dustin.se


Text: Astrid Feldreich
Foto: Mattias Hamrén

3 tips till andra som ska se över sin IT-leverantör

  • 1. Se över vad ni verkligen använder.
  • 2. Skapa utrymme för förändringar i avtalet.
  • 3. Få alla parter att känna delaktighet och ett gemensamt ansvar.

Så blev det möjligt

UTMANING

Health & Fitness Nordic hade behov av snabba och stabila tjänster för backup, säkerhet med mera.

LÖSNING

Med Dustinägda Idenet fick de skalbara tjänster och en agil leverantör.

EFFEKT

Numera har Health & Fitness Nordic möjlighet att ­fokusera på ”rätt saker” utifrån verksamhetsperspektivet.

14 februari 2017

Så minskade Oslo-lagret avbrottstiden med 30–40 procent

Sørensen og Balchen kämpade med föråldrad IT-infrastruktur. Avbrottstiden kostar omkring en kvarts miljon norska kronor i timme, men nu har den minskats med 30–40 procent.

Zacco fick bättre säkerhet med datorer från HP

För ett företag som har som uppgift att skydda andra företags immateriella värden är hög datasäkerhet ett måste. Idag har de fått en säkrare IT-miljö som dem kostar mindre och är lättare att underhålla.

We keep things growing - Actic växte sin affär och sin kundnöjdhet med hjälp av Network

Actic behövde en stabil och flexibel nätverkslösning till sina 182 bad- och gymanläggningar. Med Network fick de utöver det även tillgång till data som kunde bidra till affärsnyttan och var enkelt att hantera på bara fem heltidsanställda.

We keep things flexible - bättre säkerhet och samarbete för XL-BYGG med Modern Workplace

Genom att byta ut sin gamla IT-miljö och satsa på Modern Workplace från Dustin kunde XL-BYGG på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt få enklare administration, högre datasäkerhet och effektivare arbetssätt.

Digital analys leder till bättre beslut på AcadeMedia

Som norra Europas största utbildningsföretag är IT-strategin en framgångsfaktor för AcadeMedia. Petter Hallman, CIO, berättar mer om hur de arbetar med digitala läromedel och varför de använder data för att höja kvaliteten och kundnöjdheten.

Consafe Logistics har kombinerat minskade IT-kostnader med ökade servicenivåer

Consafe Logistics är Europas ledande leverantör av mjukvara för lager- och logistiklösningar. Vi levererar idag on-site support till hela verksamheten inom Consafe Logistics.