Mångfald en global framgångsfaktor

Placerar ditt företag mångfald och inkluderingsfrågor på trivselkontot? Då är det hög tid att tänka om. Det är framför allt en fråga om lönsamhet och det finns mycket att vinna på att bredda rekryteringen.

Det finns många bevis för att mångfald är en framgångsfaktor för företag. Häromåret kom till exempel en studie från konsultfirman McKinsey som slog fast att det finns ett tydligt samband mellan mångfald på chefsnivå och god lönsamhet. Rapporten visar att de företag som låg i topp i fråga om etnisk och kulturell mångfald har 33 procent större sannolikhet för att vara lönsammast i sin bransch.

Samtidigt är utlandsfödda och kvinnor fortfarande underrepresenterade i den nordiska IT-branschen. Detta trots att det finns ett stort rekryteringsbehov till följd av digitaliseringen och stora pensionsavgångar. Hur kan det komma sig att matchningen inte fungerar?

– Det känns ofta enklare att rekrytera någon som är lik en själv, säger Aida Faiz, affärsområdeschef på managementbyrån Edward Lynx. Hon hjälper företag att attrahera och anställa personer med internationell bakgrund och konstaterar att det fortfarande finns en hel del osäkerhet och fördomar som ställer sig i vägen när ett företag ska rekrytera med större mångfald. Till exempel tenderar både utbildning och erfarenhet att undervärderas för personer med utländsk härkomst.

Mänskligt, ja. Men riskfyllt ur ett affärsperspektiv, för de företag som inte tar sig utanför sin bekvämlighetszon kommer förr eller senare att halka efter konkurrenterna, när rätt kompetens blir en allt viktigare överlevnadsfaktor i den globala konkurrensen:

– Det finns ingen annan lösning än att rekrytera med ett mångfaldsperspektiv – både för att kunna attrahera och behålla talanger – och de som börjar först, är de som kommer att bli vinnare i det långa loppet, säger Aida Faiz och nämner en studie från Deloitte som visar att mångfald bland annat ökar innovationskraften i ett företag.

Mångfald är inte alltid enkelt

Därmed inte sagt att det alltid är enkelt att satsa på mer mångfald i en likriktad organisation.

– Förändring ändrar och påverkar gruppdynamiken, men det är något varje organisation måste ha en strategi för att kunna hantera, oavsett vad förändringen handlar om. Mångfald skapar energi och i en sund kultur bidrar den energin till utveckling. Att ha ett mångfaldsperspektiv innebär att vara öppen för förändring, våga pröva nya vägar och se till vinsterna som kan komma av detta.

Därför är detta frågor som hela företaget måste utbildas inom. Mångfald och inkludering bör ses som ett förändringsarbete, påpekar Aida Faiz, som har varit med att starta nätverket Diversity in Tech. Det verkar för att öka kunskapen och vill fungera som en plattform där personer inom HR ska kunna mötas och hjälpas åt att hitta nya lösningar. Till exempel med hjälp av bland annat mentorsprogram, utbildningar och frukostseminarium.

För Natalia Lopez Casco är frågan om mångfald och inkludering inte bara en del av hennes arbetsuppgifter som Social Responsibility Manager på Dustin. Det är också något hon har personlig erfarenhet av.

För ett par år sedan var hon forskarstudent och försökte ihärdigt knacka på hos den svenska arbetsmarknaden, utan att få svar. Hon hade redan innan studierna i Lund ett gediget cv och talar dessutom åtta språk, ändå upplevde hon att det var mycket svårt att få en chans till praktik på ett svenskt företag. Refuseringarna kom ibland så snabbt att det väckte misstanken om att hennes namn gjorde att hon sorterades bort redan innan att hennes faktiska meriter hade granskats. Öppningen kom när hon såg en annons från Dustin, där svenska inte var ett krav, och i form av en chef med egen internationell erfarenhet som gav henne en chans.

– Jag tror att jag i princip var den enda personen utan nordisk bakgrund när jag började på Dustin i Stockholm och jag kände mig till en början lite som en apa på zoo, säger Natalia Lopez Casco. I dag skrattar hon åt hur udda hon kände sig även om kollegorna var vänliga, men hennes upplevelse satte också fingret på en öm punkt. Företaget behövde verkligen utvecklas och få en mer internationell syn på världen och Natalia Lopez Casco fick uppdraget att ansvara för Dustins mångfalds- och inkluderingsfrågor.

– I takt med att vi förvärvar fler företag behöver vi få en mer internationell syn på världen. Ska vi lyckas rekrytera rätt arbetskraft måste vi kunna erbjuda en inkluderande arbetsplats, säger Natalia Lopez Casco.

Minska risken för omedvetna fördomar

Nu driver hon frågorna till exempel genom utbildningssatsningar och genom att knyta samarbeten med externa organisationer, framför allt med ”Mitt Liv” för mentorskap, men också ”Öppna dörren” och ”Invitationsdepartementet”.

För att minska risken för att omedvetna fördomar ställer sig i vägen vid rekrytering har Dustin bland annat arbetat med att avidentifiera ansökningar i början av en rekryteringsprocess och att analysera vilka tjänster som inte kräver till exempel svenska, för att kunna bredda urvalet av sökande.

Det första steget mot ökad mångfald är att våga sig utanför sin komfortzon. Natalia Lopez Casco nämner Spotify som ett exempel på ett företag som lyckats skapa en inkluderande arbetsmiljö. På deras huvudkontor syns arbetet i små detaljer, som affischer som påminner om koncernspråket, men det märks i praktiken när språket helt självklart byts till engelska när någon som inte talar svenska ansluter till ett sällskap i lunchmatsalen.

– Det kan vara lite obekvämt att behöva prata engelska till en början om det inte är ditt modersmål, men du vänjer dig. Det här är en trend som ändå inte går att stoppa. Till och med på våra fabriker i Kina går utvecklingen mot att engelska blir officiellt arbetsspråk i takt med att de blir allt mer internationella – så det är bara att haka på, säger Natalia Lopez Casco och tillägger:

– Vi gör inte det här för att det ska se snyggt ut i vår CSR-rapport, utan för att mångfald långsiktigt ger bättre affärsresultat. Att mångfald kortsiktigt kan ställa till problem gör att folk ger upp redan innan de kommit någon vart, men det är som min moster brukade säga till mig som barn när jag inte ville äta någon ny grönsak: ”Hur kan du säga att du inte gillar det innan du har provat?”

En fika för framtiden

För den som halkat efter med sitt mångfaldsarbete kan tanken på att sätta igång kännas som att bestiga Kilimanjaro. Lugn, det finns en strategi: behandla det just som om du skulle bestiga ett berg – det vill säga börja med att läsa på, tipsar Natalia Lopez Casco, Social Responsibility Manager på Dustin:

– Börja med att samla in all fakta om varför det är vettigt ur ett affärsmässigt perspektiv, sedan kan du lägga upp en plan för hur du ska nå toppen.

– Det finns också olika nivåer av engagemang. Jag brukar skoja om att vissa människor har ”commitment issues” och därför är det bra att erbjuda olika alternativ. Ett mentorsprogram innebär ett långsiktigt åtagande, men det kan räcka med en fika för att öppna dörren för någon på arbetsmarknaden.

Liknande läsning: Hur Dustin arbetar med hållbar IT?

Det finns ingen annan lösning än att rekrytera med ett mångfaldsperspektiv – både för att kunna attrahera och behålla talanger.

– Aida Faiz, affärsområdeschef på managementbyrån Edward Lynx.

SWOT som språngbräda

Är det dags att kliva ur bekvämlighetszonen och satsa på mer mångfald? Aida Faiz, affärsområdeschef på Edward Lynx, tipsar om att en SWOT-analys kan vara ett bra sätt att få koll på företagets utgångspunkt för att våga ta det första steget:

Styrkor: Mångfald ger ökad kreativitet, innovation och kunskap. Spegla fler kunder.

Svagheter: Att organisationen saknar kunskap och förståelse för hur annan bakgrund och kultur kan påverka uppfattningar och arbetssätt. Rädsla för det okända.

Möjligheter (opportunities): Nya kunder, idéer och samarbeten. Skapar attraktivt varumärke och är en långsiktig investering.

Hot (threat): Osäkerhet inför hur nya frågor om till exempel språk, arbetssätt och förändringar ska hanteras. Det finns en risk att frågan bara blir en angelägenhet för HR och inte genomsyrar hela organisationen.

Vi gör inte det här för att det ska se snyggt ut i vår CSR-rapport, utan för att mångfald långsiktigt ger bättre affärsresultat.

– Natalia Lopez Casco, Corporate Responsibility Specialist, Dustin.

Strategi för tillväxt

I rapporten ”Delivering through Diversity” visar konsultfirman McKinsey att mångfald och inkludering har en positiv effekt på affärsresultat. Bland annat fann man att:

  1. Mångfald bland cheferna spelar roll för hur väl ett företag presterar ekonomiskt.
  2. Det handlar inte bara om att ha en jämn fördelning mellan kvinnor och män, även mångfald i fråga om etnisk och kulturell bakgrund har en tydlig, positiv effekt.
  3. De företag som hamnade i bottenskiktet i fråga om mångfald fick en negativ effekt. Det var inte bara att de inte nådde toppskiktet, utan utvecklingen var negativ för dessa företag.

Rapportförfattarna ger därför rådet att företag bör koppla mångfald och inkluderingsfrågor till sin tillväxtstrategi.

Källa: McKinsey, Delivering through Diversity, 2018

12 mars 2020

Mer hållbar IT med ny märkning

Forskare vid Chalmers har utvecklat ett spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter där det via en infotagg går att spåra var komponenter kommer ifrån och vilka material de innehåller.

Återanvända istället för att återvinna, dessa är fördelarna

Vi pratar med återtagsexperterna Inrego för att ta reda på varför man bör arbeta med återtag istället för återvinning. Man har nämligen mycket att vinna på detta.

Spara utsläpp och pengar med återanvändning

Fullt fungerande IT-utrustning skrotas när prylarna istället skulle kunna säljas vidare och göra både miljön och företagets ekonomi en tjänst. Så här får gamla IT-prylar nytt liv.

Tre experter – många smarta tips

Under Dustin Expo så satte vi oss ned med flera intressanta personer för att ta del av deras insikter inom olika områden. Här är tre höjdpunkter om hållbarhet, säkerhet och framtidens digitala mötesrum.

Tre tips på hur du blir mer hållbar

Att bli mer hållbar är idag något som krävs av både privatpersoner och företag, både vad gäller miljötänk och socialt ansvar. Så hur blir du då mer hållbar som företag? Se Dustins hållbarhetschef Stephanie Forsblom svara på dessa frågor.

Så blir din IT-miljö mer hållbar – experternas bästa råd

Inköpare av IT har ett ansvar för att skapa hållbara IT-miljöer som varken belastar jordens resurser mer än nödvändigt eller bryter mot mänskliga rättigheter. Miljö- och hållbarhetsmärkningar gör det enklare att göra hållbara val.