Klienthantering – Viktig del av IT-säkerheten

Allt fler uppkopplade enheter som används både privat och i jobbet tvingar företagen att modernisera klienthanteringen. Annars riskerar man att IT-säkerheten blir lidande.

Vi använder allt fler olika enheter för att koppla upp oss och kommunicera. Datorer, mobiler och surfplattor har kompletterats med smarta klockor. Vad som kommer härnäst återstår att se.

Att använda dessa enheter för att kolla sociala medier och hålla kontakt privat är en sak. Men de används idag lika ofta för kommunikation och dokumenthantering i jobbet. Det ger en flexibel arbetssituation men innebär också helt nya utmaningar för den avdelning – eller person – som har ansvar för klienthanteringen på företaget.

Funktionella verktyg som man trivs med

Dagens medarbetare förväntar sig att information och dokument är lätt att komma åt och hantera. Därför behöver de ha verktyg som är funktionella – och som de själva trivs med. Då är de som mest kreativa och presterar bäst.

– I praktiken har vi en kombination av Bring Your Own Device-principen och att medarbetarna erbjuds att i stort sett fritt välja utrustning på företagets bekostnad, säger Henrik Byström, affärsområdeschef Modern Workplace på Microsoft.

Drift och förvaltning är en stor del av klienthanteringen. Med en bred flora av enheter, fabrikat och operativsystem gäller det att se till att sköta detta på ett sätt så att allt fortfarande hålls samman utifrån organisationens riktlinjer.

– Det finns en uppenbar risk att det blir spretigt och att man tappar kontrollen över vissa enheter eller applikationer. Därför behövs nya verktyg för att hantera detta och förebygga den risken.

Bibehållen kontroll och säkerhet

Henrik Byström konstaterar också att klienthantering och IT-säkerhet inte alltid har gått hand i hand på alla företag.

– Då blir det lätt onödigt trögjobbat och antagligen rörigt för både IT och användaren. Modern molnbaserad klienthantering skapar möjligheter att arbeta effektivt, med bibehållen kontroll och säkerhet.

Beställning av nya produkter och distribution till rätt användare är en annan fråga som kan vara en tidskrävande del av klienthanteringen. Liksom att ta hand om konfiguration och installation av applikationer för såväl arbete som säkerhet.

När utvecklingstakten inom både hårdvara och applikationer fortsätter att öka, blir det snabbt allt fler sådana ärenden som hamnar på IT-avdelningens bord. Nu finns nya tjänster som gör att det går att ansvara för att distribuera, återställa och återanvända enheter utan att ens behöva hantera de fysiska enheterna.

Med en dedikerad webbshop kan dessutom användarna – utifrån specificerade riktlinjer – lägga sina egna beställningar direkt hos leverantören.

Bär med oss känslig information

En annan utmaning kommer av att det är allt fler företagskritisk information som flödar i och mellan våra enheter. Det gäller att se till att det sker på ett säkert sätt, till exempel genom att bestämma på vilka sätt den får delas och distribueras.

– Säkerhetsaspekten är viktigare än någonsin tidigare när vi är mer mobila och bär med oss känslig information. För det första handlar det om att ha lösningar för att avgöra identiteten på den som begär åtkomst och att ha tydliga gränser för vem som kommer åt vad.

Modern Workplace

Modern Workplace är en helhetslösning som bland mycket annat flyttar upp klienthanteringen till molnet. På så vis får du full kontroll över dina enheter och kan säkra upp dem samt den data som lagras på enheterna.

Läs mer om tjänsten

Läs också: Så lägger du grunden till företagets IT-säkerhetsarbete

31 januari 2020

Orsakerna till ökända IT-misstag

Patientsamtal lades ut på nätet och utländska aktörer fick tillgång till viktiga styrsystem. Det är bara två av de stora säkerhetsmissar som har uppmärksammats nyligen. Bakom många av dem finns – ja just det, den mänskliga faktorn.

Är det inte dags att få ordning på företagets mobiler?

Säkerhet är ständigt på tapeten. Frågan är om det någonsin varit så aktuellt som det är just nu. I den här artikeln berör vi mobilsäkerhet och hur du skapar mer tid för jobb med ett helhetsgrepp om företagets mobiltelefoni.

Cyberbrott kostar mer än naturkatastrofer

Den kraftigt ökande cyberbrottsligheten kostar individer, organisationer och samhället enorma belopp varje år. Undersökningar visar att nordiska företag ofta saknar grundläggande försvar mot dessa attacker.

Disaster Recovery borde vara lika självklart som en försäkring

Allt eftersom vi blir mer digitala så ökar även kraven på att vår IT fungerar. Disaster recovery är vad som skyddar dig om olyckan skulle vara framme.

De största säkerhetshoten 2019 och hur du skyddar dig

År 2021 förväntas databrottsligheten omsätta mer än all världens droghandel sammanlagt. Det är en extremt skrämmande siffra och det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad om hur man bäst skyddar sig.

Så mycket kostar ett dataintrång

30 miljoner kronor. Så mycket kostar det genomsnittliga dataintrånget enligt den senaste studien från Ponemon Institute. Risken att drabbas är större än någonsin men med rätt skydd kan du minimera den avsevärt.