Klienthantering – Viktig del av IT-säkerheten

Allt fler uppkopplade enheter som används både privat och i jobbet tvingar företagen att modernisera klienthanteringen. Annars riskerar man att IT-säkerheten blir lidande.

Vi använder allt fler olika enheter för att koppla upp oss och kommunicera. Datorer, mobiler och surfplattor har kompletterats med smarta klockor. Vad som kommer härnäst återstår att se.

Att använda dessa enheter för att kolla sociala medier och hålla kontakt privat är en sak. Men de används idag lika ofta för kommunikation och dokumenthantering i jobbet. Det ger en flexibel arbetssituation men innebär också helt nya utmaningar för den avdelning – eller person – som har ansvar för klienthanteringen på företaget.

Funktionella verktyg som man trivs med

Dagens medarbetare förväntar sig att information och dokument är lätt att komma åt och hantera. Därför behöver de ha verktyg som är funktionella – och som de själva trivs med. Då är de som mest kreativa och presterar bäst.

– I praktiken har vi en kombination av Bring Your Own Device-principen och att medarbetarna erbjuds att i stort sett fritt välja utrustning på företagets bekostnad, säger Henrik Byström, affärsområdeschef Modern Workplace på Microsoft.

Drift och förvaltning är en stor del av klienthanteringen. Med en bred flora av enheter, fabrikat och operativsystem gäller det att se till att sköta detta på ett sätt så att allt fortfarande hålls samman utifrån organisationens riktlinjer.

– Det finns en uppenbar risk att det blir spretigt och att man tappar kontrollen över vissa enheter eller applikationer. Därför behövs nya verktyg för att hantera detta och förebygga den risken.

Bibehållen kontroll och säkerhet

Henrik Byström konstaterar också att klienthantering och IT-säkerhet inte alltid har gått hand i hand på alla företag.

– Då blir det lätt onödigt trögjobbat och antagligen rörigt för både IT och användaren. Modern molnbaserad klienthantering skapar möjligheter att arbeta effektivt, med bibehållen kontroll och säkerhet.

Beställning av nya produkter och distribution till rätt användare är en annan fråga som kan vara en tidskrävande del av klienthanteringen. Liksom att ta hand om konfiguration och installation av applikationer för såväl arbete som säkerhet.

När utvecklingstakten inom både hårdvara och applikationer fortsätter att öka, blir det snabbt allt fler sådana ärenden som hamnar på IT-avdelningens bord. Nu finns nya tjänster som gör att det går att ansvara för att distribuera, återställa och återanvända enheter utan att ens behöva hantera de fysiska enheterna.

Med en dedikerad webbshop kan dessutom användarna – utifrån specificerade riktlinjer – lägga sina egna beställningar direkt hos leverantören.

Bär med oss känslig information

En annan utmaning kommer av att det är allt fler företagskritisk information som flödar i och mellan våra enheter. Det gäller att se till att det sker på ett säkert sätt, till exempel genom att bestämma på vilka sätt den får delas och distribueras.

– Säkerhetsaspekten är viktigare än någonsin tidigare när vi är mer mobila och bär med oss känslig information. För det första handlar det om att ha lösningar för att avgöra identiteten på den som begär åtkomst och att ha tydliga gränser för vem som kommer åt vad.

Modern Workplace

Modern Workplace är en helhetslösning som bland mycket annat flyttar upp klienthanteringen till molnet. På så vis får du full kontroll över dina enheter och kan säkra upp dem samt den data som lagras på enheterna.

Läs mer om tjänsten

Läs också: Så lägger du grunden till företagets IT-säkerhetsarbete

31 januari 2020

Det här stör vi oss på mest när det gäller IT-säkerhet

Din IT-säkerhet är inte bättre än människorna som ska arbeta i den. “På vissa företag är det här en horror show.”

Så naiva är vi när det kommer till IT-säkerhet

Skillnaden mellan vad vi investerar i IT-säkerhet och de faktiska kostnaderna går att mäta i miljarder, och gapet bara växer.

Etisk hackning är viktigare än någonsin

Ditt IT-system har förmodligen minst en okänd bakdörr öppen för hackare. Det bästa sättet att hitta den innan det är för sent? Fråga hackarna själva.

Så lägger du grunden till företagets IT-säkerhetsarbete

IT-säkerhetshoten blir allt fler när cyberbrottslingarna professionaliseras. Idag är frågan inte om ditt företag kommer att drabbas, utan när. Vi guidar dig till både tekniken och principerna bakom ett modernt IT-säkerhetssystem.

Guide: Så säkrar du upp företagets mobiltelefoner

Mobiltelefonen är ett minst lika vanligt arbetsredskap som datorn för de flesta. I den här guiden går vi igenom hur du ska göra för att inte telefonen ska bli den svaga länken i IT-säkerhetskedjan.

Säkerhet eller användarvänlighet – Måste man välja?

Det kan ibland verka som att det försiggår ett krig mellan IT-avdelningar och deras användare. Men måste man välja sida?