Kapa kostnader med rätt licenshantering

Att prenumerationstjänster i molnet blivit vanligare medför många fördelar, men det löser tyvärr inte alla utmaningar kring licenshantering för stora företag. Dels finns det fortfarande ofta en del installerade licenser att hålla ordning på och dels är risken stor att man betalar för sådant som inte används.

Distributionsformerna för programvaror har förändrats snabbt de senaste åren. Traditionella installerade licenser överges i allt högre grad och ersätts av molnbaserade prenumerationsformer. Det finns många fördelar med detta. Företag och organisationer kan få bättre kontroll över sin programvarumiljö, vinna i flexibilitet och undvika att binda kapital eftersom man betalar efter användande.

– Kruxet är att det sällan är så enkelt som det låter att ha kontroll, förklarar Anouar Ben Jemia, ansvarig för SAM (Software Asset Management) på Dustin, och fortsätter:

– I dag lever företag ofta med en blandad miljö, där en del är prenumererat och annat är installerat. Om utmaningen tidigare var att ha tillräckligt många licenser för sitt nyttjande av olika programvaror, vilket i och för sig fortfarande kan vara aktuellt, så ser vi i dag oftast en överinstallation hos företag och andra organisationer. Det vill säga att man betalar för programvaror som inte används.

I större organisationer är det i och för sig vanligt med en enhetlig image-installation, där alla användare får tillgång till en bas av programvaror på sin dator. Men de som jobbar på vissa avdelningar – som HR, ekonomi eller marknadsföring – har ofta även behov av speciallösningar av olika slag. Inte sällan beställs prenumerationer på dessa program in lite allteftersom och IT-avdelningen tenderar att ha dålig kontroll på hur de egentligen används.

Med Dustins tjänst skannar en agent av era system för att se vad som finns installerat på alla klienter och jämför det med vilka licenser och prenumerationer ni har.

– Genom Dustins licenshanteringstjänst ser vi inte bara till att ditt företag har alla licenser som ni behöver för att leva upp till avtal och krav. Vi erbjuder också IT-avdelningen bättre kontroll genom att vi på ett enkelt och automatiskt sätt analyserar vad som faktiskt används. Med vår lösning går det att se om ni betalar i onödan för program, oavsett om det handlar om en köpt licens eller en prenumeration, förklarar han.

Med Dustins tjänst skannar en agent av era system för att se vad som finns installerat på alla klienter och jämför det med vilka licenser och prenumerationer ni har. Dessutom mäter den nyttjandegraden löpande.

– Vanligtvis identifierar vi en hel del programvaror som inte nyttjas. Handlar det om installerad programvara går det att avinstallera den och lägga licensen på hyllan för att nyttja den när någon faktiskt behöver programmet. Är det en prenumererad programvara går det att säga upp den och spara in direkt på de månatliga kostnaderna. Vi ger er helt enkelt total kontroll över kostnaderna för programvaror, avslutar Anouar Ben Jemia.

Vill du förbättra licenshanteringen på ditt företag?

Kontakta oss
eller mejla vår licensexpert på [email protected] så berättar vi mer!

Kapa kostnaderna med rätt licenshantering

Text: Björn Raunio

18 januari 2019

Bygg en IT-infrastruktur som Netflix

Hur går man från postorder till 182 miljoner digitala användare? Det vet Netflix. Istället för IT-kaos använder de molnet – och containers.

Multi-cloud en allt vanligare molnlösning

Utöver den populära hybridlösningen blir multi-cloud, en lösning med flera oberoende molntjänster och leverantörer, en allt vanligare molnlösning.

Snabbare affärsutveckling med molntjänster

Moderna molntjänster öppnar upp för snabbare affärsutveckling. Rent tekniskt går det att förkorta tiden mellan utveckling och lansering eller testkörning drastiskt.

Molntjänster öppnar upp för nya affärsmöjligheter

Molntjänsterna är här för att stanna vilket är positivt. För när innovativa molnbaserade applikationer dyker upp, öppnar nya affärsmöjligheter upp sig.

Rapport & verktyg: Säkerhetsutmaningar i tider av digitalisering

I takt med att digitaliseringen rotar sig djupare i samhällets alla delar blir säkerhet något som fler inte bara förväntas förstå och reflektera över utan också bidra till.

Hitta rätt mix av moln

Molnet kan rymma allt från lagring till att hantera tunga applikationer och analysverktyg. Det finns ingen standardlösning som passar alla. Så här hittar du den lösning som är bäst för era behov.