Kapa kostnader med rätt licenshantering

Att prenumerationstjänster i molnet blivit vanligare medför många fördelar, men det löser tyvärr inte alla utmaningar kring licenshantering för stora företag. Dels finns det fortfarande ofta en del installerade licenser att hålla ordning på och dels är risken stor att man betalar för sådant som inte används.

Distributionsformerna för programvaror har förändrats snabbt de senaste åren. Traditionella installerade licenser överges i allt högre grad och ersätts av molnbaserade prenumerationsformer. Det finns många fördelar med detta. Företag och organisationer kan få bättre kontroll över sin programvarumiljö, vinna i flexibilitet och undvika att binda kapital eftersom man betalar efter användande.

– Kruxet är att det sällan är så enkelt som det låter att ha kontroll, förklarar Anouar Ben Jemia, ansvarig för SAM (Software Asset Management) på Dustin, och fortsätter:

– I dag lever företag ofta med en blandad miljö, där en del är prenumererat och annat är installerat. Om utmaningen tidigare var att ha tillräckligt många licenser för sitt nyttjande av olika programvaror, vilket i och för sig fortfarande kan vara aktuellt, så ser vi i dag oftast en överinstallation hos företag och andra organisationer. Det vill säga att man betalar för programvaror som inte används.

I större organisationer är det i och för sig vanligt med en enhetlig image-installation, där alla användare får tillgång till en bas av programvaror på sin dator. Men de som jobbar på vissa avdelningar – som HR, ekonomi eller marknadsföring – har ofta även behov av speciallösningar av olika slag. Inte sällan beställs prenumerationer på dessa program in lite allteftersom och IT-avdelningen tenderar att ha dålig kontroll på hur de egentligen används.

Med Dustins tjänst skannar en agent av era system för att se vad som finns installerat på alla klienter och jämför det med vilka licenser och prenumerationer ni har.

– Genom Dustins licenshanteringstjänst ser vi inte bara till att ditt företag har alla licenser som ni behöver för att leva upp till avtal och krav. Vi erbjuder också IT-avdelningen bättre kontroll genom att vi på ett enkelt och automatiskt sätt analyserar vad som faktiskt används. Med vår lösning går det att se om ni betalar i onödan för program, oavsett om det handlar om en köpt licens eller en prenumeration, förklarar han.

Med Dustins tjänst skannar en agent av era system för att se vad som finns installerat på alla klienter och jämför det med vilka licenser och prenumerationer ni har. Dessutom mäter den nyttjandegraden löpande.

– Vanligtvis identifierar vi en hel del programvaror som inte nyttjas. Handlar det om installerad programvara går det att avinstallera den och lägga licensen på hyllan för att nyttja den när någon faktiskt behöver programmet. Är det en prenumererad programvara går det att säga upp den och spara in direkt på de månatliga kostnaderna. Vi ger er helt enkelt total kontroll över kostnaderna för programvaror, avslutar Anouar Ben Jemia.

Vill du förbättra licenshanteringen på ditt företag? Kontakta oss eller mejla vår licensexpert på licens@dustin.se så berättar vi mer!

Kapa kostnaderna med rätt licenshantering

Text: Björn Raunio

18 januari 2019

Nätverk utan huvudvärk

I vår tid av molntjänster är ett tillförlitligt nätverk viktigare än någonsin. Många företag vill snabbt kunna skala upp plattformen vid behov och ändå hålla kostnaderna under kontroll. Lösningen? Att köpa sitt nätverk som tjänst.

11 februari 2020

Guide: Så blir ditt företag mobilt

Dagens tekniska möjligheter gör det enklare än någonsin att skapa det digitala mobila kontoret och erbjuda medarbetarna friheten att jobba var och när de vill. I den här guiden berättar vi om alla delar som behöver falla på plats; från teknik till organisation.

4 februari 2020

Trendrapport: Cloud

I den digitala världen är mer eller mindre allt kopplat till molnet. Frågan är inte längre om företag ska föra ut hela eller delar av sin IT till molnet utan i vilken grad. Ta del av vår trendrapport ”Cloud” och lär dig mer.

18 december 2019

Betala bara för kapacitet du använder

Genom att köpa nätverk som tjänst får du ett stabilt och säkert nätverk till en fast kostnad. Så här går det till.

13 december 2019

Investera inte i eget nätverk

Nätverket är företagets livsnerv – fungerar det inte går det ofta inte att utföra något arbete överhuvudtaget. Därför väljer allt fler att köpa Nätverk som tjänst.

18 november 2019

Våra vanligaste nätverks-missar

Nätverket är företagets nervsystem. Strular det så skakar hela verksamheten. Se till att du inte gör dessa vanliga fel.

1 november 2019