Kapa kostnader med rätt licenshantering

Att prenumerationstjänster i molnet blivit vanligare medför många fördelar, men det löser tyvärr inte alla utmaningar kring licenshantering för stora företag. Dels finns det fortfarande ofta en del installerade licenser att hålla ordning på och dels är risken stor att man betalar för sådant som inte används.

Distributionsformerna för programvaror har förändrats snabbt de senaste åren. Traditionella installerade licenser överges i allt högre grad och ersätts av molnbaserade prenumerationsformer. Det finns många fördelar med detta. Företag och organisationer kan få bättre kontroll över sin programvarumiljö, vinna i flexibilitet och undvika att binda kapital eftersom man betalar efter användande.

– Kruxet är att det sällan är så enkelt som det låter att ha kontroll, förklarar Anouar Ben Jemia, ansvarig för SAM (Software Asset Management) på Dustin, och fortsätter:

– I dag lever företag ofta med en blandad miljö, där en del är prenumererat och annat är installerat. Om utmaningen tidigare var att ha tillräckligt många licenser för sitt nyttjande av olika programvaror, vilket i och för sig fortfarande kan vara aktuellt, så ser vi i dag oftast en överinstallation hos företag och andra organisationer. Det vill säga att man betalar för programvaror som inte används.

I större organisationer är det i och för sig vanligt med en enhetlig image-installation, där alla användare får tillgång till en bas av programvaror på sin dator. Men de som jobbar på vissa avdelningar – som HR, ekonomi eller marknadsföring – har ofta även behov av speciallösningar av olika slag. Inte sällan beställs prenumerationer på dessa program in lite allteftersom och IT-avdelningen tenderar att ha dålig kontroll på hur de egentligen används.

Med Dustins tjänst skannar en agent av era system för att se vad som finns installerat på alla klienter och jämför det med vilka licenser och prenumerationer ni har.

– Genom Dustins licenshanteringstjänst ser vi inte bara till att ditt företag har alla licenser som ni behöver för att leva upp till avtal och krav. Vi erbjuder också IT-avdelningen bättre kontroll genom att vi på ett enkelt och automatiskt sätt analyserar vad som faktiskt används. Med vår lösning går det att se om ni betalar i onödan för program, oavsett om det handlar om en köpt licens eller en prenumeration, förklarar han.

Med Dustins tjänst skannar en agent av era system för att se vad som finns installerat på alla klienter och jämför det med vilka licenser och prenumerationer ni har. Dessutom mäter den nyttjandegraden löpande.

– Vanligtvis identifierar vi en hel del programvaror som inte nyttjas. Handlar det om installerad programvara går det att avinstallera den och lägga licensen på hyllan för att nyttja den när någon faktiskt behöver programmet. Är det en prenumererad programvara går det att säga upp den och spara in direkt på de månatliga kostnaderna. Vi ger er helt enkelt total kontroll över kostnaderna för programvaror, avslutar Anouar Ben Jemia.

Vill du förbättra licenshanteringen på ditt företag? Kontakta oss eller mejla vår licensexpert på licens@dustin.se så berättar vi mer!

Kapa kostnaderna med rätt licenshantering

Text: Björn Raunio

18 januari 2019

Få plats att tänka kreativt

Med Adobe Creative Cloud samlas kreativiteten på ett enda ställe för hela teamet. Och med de löpande uppdateringarna kan IT-avdelningen få tid till annat än att hela tiden jaga efter de nyaste versionerna av alla program.

29 januari 2019

Dustins backup för Office 365 skyddar din data i molnet

Många av våra kunder har migrerat till molnet och gått över till Office 365. Precis som när du hade en egen server behöver du komplettera med en bra backup-lösning som skyddar din data, både från användarmisstag och från externa hot.

5 november 2018

Är du säker på att du har backup i molnet?

Molntjänster är oftast ett säkrare och billigare alternativ än att sköta IT-drift och IT-underhåll lokalt. Men vad många dock glömmer är att molntjänsterna inte omfattar traditionell backup.

5 november 2018

Bytt till Office 365 – men vilken backup-lösning har du?

Har ditt företag gått över till Office 365 eller funderar ni på att göra det? Då behöver ni komplettera med en backup-tjänst. Traditionell backup ingår nämligen inte i molntjänster som Office 365.

5 november 2018

Skydda datorn med Windows Defender

Säkerhetsprogrammet Windows Defender försvarar din dator mot cyberattacker och virus. I den här artikeln berättar vi hur du anpassar Windows Defender efter dina behov.

31 oktober 2018

Håll koll på licenserna med Dustin Appmarket

Betalar ni för mycket för era programvarulicenser? Ni kan spara mycket på att ha era abonnemang via molnbaserade programvaror och tjänster istället för att ha egna servrar och programvarulicenser.

26 oktober 2018