Inspektion skapar bättre arbetsförhållanden

Med inspektioner vill Dustin säkerställa att alla produkter som lanseras under eget varumärke är etiskt och ansvarsfullt tillverkade. Satsningen har redan lett till att fem fabriker i Kina förbättrar sina arbetsförhållanden.

Under hösten 2016 lanserade Dustin egna varumärken och i samband med detta inleddes en hållbarhetssatsning på ansvarsfull tillverkning i hela värdekedjan. Hållbarhetschef Stephanie Forsblom har inspekterat de fem fabriker i Kina som tillverkar Dustins egna produkter – för att säkerställa att produktionen sker enligt bolagets uppförandekod.

– Vill man verkligen säkerställa arbetsförhållandena räcker det oftast inte med att be fabriken signera bolagets uppförandekod. Du behöver vara på plats i fabriken och engagera dig. Ofta saknas kunskapen för att göra rätt och då kan vi hjälpa till, säger Stephanie Forsblom.

 

Inspektioner utan fabriksledningens inblandning

Kraven i uppförandekoden baseras på internationella standarder och lagstiftning och inkluderar arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, miljöskydd samt etik. Såväl produktionslinjer, fabriksbyggnadens skick som avfalls- och kemikalieförråd, boendeförhållanden, kök och matsal inspekteras.

Under inspektionerna valde Stephanie Forsblom slumpmässigt ut anställda för diskussion, både enskilt och i grupp, utan fabriksledningens inblandning. Mest tid tog genomgången av fabrikernas dokumentation för att kontrollera att arbetstimmar, ålder, lön, försäkringar och utbildning följer kraven i uppförandekoden.

 

Fokus på att fabriken är villig lära sig

– Inga nolltoleransavvikelser kom till vår kännedom. Däremot fanns det avvikelser som nu åtgärdas med bland annat utbildning. Jag har gjort många inspektioner och även bott i Kina och jag var positivt överraskad över resultatet av våra inspektioner.

– Det finns alltid möjligheter till förbättringar i förhållande till uppförandekoder och det som vi fokuserar mest på är att fabriken är intresserad och villig att korrigera, förbättra och lära sig. En fabrik som har många avvikelser men vill lära sig och inser affärsfördelarna kan bli bättre än den som från början har få, säger Stephanie Forsblom.

 

Text: Moa Thorsell

Foto: Yuan Li Liu

 

Vad händer efter en inspektion?

När en avvikelse upptäcks är det upp till leverantören att återkomma med korrigeringar, orsaksanalys och en förebyggande plan. Korrigeringens deadline avgörs av avvikelsens allvarlighetsgrad och genomförandet kontrolleras med återbesök och uppföljning.

  • Lindrig avvikelse (90 dagar)
  • Grov avvikelse (60 dagar)
  • Kritisk avvikelse (30 dagar)
  • Nolltoleransavvikelse (48 timmar)

10 intressanta fakta om e-post

De flesta av oss använder tekniken varje dag och tar den för given. Men vad vet du egentligen om ett av våra vanligaste arbetsverktyg? Här är 10 intressanta fakta om e-post.

17 december 2018

Tekniken bakom: Så funkar videostreaming

Att kunna strömma högupplöst video till telefonen, tv:n eller datorn är idag en självklarhet. Men hur funkar det egentligen?

6 december 2018

Fantastisk inifrån och ut

Varje år släpps åtta miljoner ton plast ut i våra hav. Som ett led i Dells miljöarbete fångas en del av den plasten nu upp för att användas i förpackningen till nya Dell XPS 13.

5 december 2018

Dustin vinner stort avtal med danska staten

Nyligen vann Dustin uppdraget att leverera datorer och tillbehör till danska Staten och Kommunernes Indkøbsservice (SKI). Ett avtal som beräknas vara värt cirka 500 miljoner danska kronor per år.

2 november 2018

Så blir staden smartare

Andelen människor i världen som bor i städer kommer att öka från fyra till fem miljarder fram till år 2030. Det ställer höga krav på allt från infrastruktur till hållbarhet och social omsorg. Städerna måste helt enkelt bli smartare.

11 oktober 2018

Så kommer 5G att revolutionera din vardag

Nästa generations mobilteknik, 5G, väntar alldeles runt hörnet. Den här gången blir det inte bara snabbare, mer och bättre, utan 5G har även potential att revolutionera ett antal teknikområden. Här ger vi fem exempel på hur 5G kommer att påverka vår teknikvardag.

1 oktober 2018