Inspektion skapar bättre arbetsförhållanden

Med inspektioner vill Dustin säkerställa att alla produkter som lanseras under eget varumärke är etiskt och ansvarsfullt tillverkade. Satsningen har redan lett till att fem fabriker i Kina förbättrar sina arbetsförhållanden.

Under hösten 2016 lanserade Dustin egna varumärken och i samband med detta inleddes en hållbarhetssatsning på ansvarsfull tillverkning i hela värdekedjan. Hållbarhetschef Stephanie Forsblom har inspekterat de fem fabriker i Kina som tillverkar Dustins egna produkter – för att säkerställa att produktionen sker enligt bolagets uppförandekod.

– Vill man verkligen säkerställa arbetsförhållandena räcker det oftast inte med att be fabriken signera bolagets uppförandekod. Du behöver vara på plats i fabriken och engagera dig. Ofta saknas kunskapen för att göra rätt och då kan vi hjälpa till, säger Stephanie Forsblom.

 

Inspektioner utan fabriksledningens inblandning

Kraven i uppförandekoden baseras på internationella standarder och lagstiftning och inkluderar arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, miljöskydd samt etik. Såväl produktionslinjer, fabriksbyggnadens skick som avfalls- och kemikalieförråd, boendeförhållanden, kök och matsal inspekteras.

Under inspektionerna valde Stephanie Forsblom slumpmässigt ut anställda för diskussion, både enskilt och i grupp, utan fabriksledningens inblandning. Mest tid tog genomgången av fabrikernas dokumentation för att kontrollera att arbetstimmar, ålder, lön, försäkringar och utbildning följer kraven i uppförandekoden.

 

Fokus på att fabriken är villig lära sig

– Inga nolltoleransavvikelser kom till vår kännedom. Däremot fanns det avvikelser som nu åtgärdas med bland annat utbildning. Jag har gjort många inspektioner och även bott i Kina och jag var positivt överraskad över resultatet av våra inspektioner.

– Det finns alltid möjligheter till förbättringar i förhållande till uppförandekoder och det som vi fokuserar mest på är att fabriken är intresserad och villig att korrigera, förbättra och lära sig. En fabrik som har många avvikelser men vill lära sig och inser affärsfördelarna kan bli bättre än den som från början har få, säger Stephanie Forsblom.

 

Text: Moa Thorsell

Foto: Yuan Li Liu

 

Vad händer efter en inspektion?

När en avvikelse upptäcks är det upp till leverantören att återkomma med korrigeringar, orsaksanalys och en förebyggande plan. Korrigeringens deadline avgörs av avvikelsens allvarlighetsgrad och genomförandet kontrolleras med återbesök och uppföljning.

  • Lindrig avvikelse (90 dagar)
  • Grov avvikelse (60 dagar)
  • Kritisk avvikelse (30 dagar)
  • Nolltoleransavvikelse (48 timmar)

16 maj 2017

10 intressanta fakta om e-post

De flesta av oss använder tekniken varje dag och tar den för given. Men vad vet du egentligen om ett av våra vanligaste arbetsverktyg? Här är 10 intressanta fakta om e-post.

Så kommer 5G att revolutionera din vardag

Nästa generations mobilteknik, 5G, väntar alldeles runt hörnet. Den här gången blir det inte bara snabbare, mer och bättre. Här ger vi fem exempel på hur 5G kommer att påverka vår teknikvardag.

Styr datorn med tankekraft – och andra trender inom gränssnitt

Musarm och mobilnacke är kanske snart minnen blott när vi börjar interagera med vår teknik på nya sätt. Här är fem trender som kommer att förändra hur vi kontrollerar våra datorer och mobiler i en nära framtid.

4 affärsmodeller för den digitala framtiden

Digitaliseringen förändrar hur vi bygger företag och gör affärer. Att kunna anpassa sin verksamhet efter marknaden och hitta nya möjligheter blir allt viktigare. Här är fyra moderna affärsmodeller som kommer att forma affärsvärlden de närmaste åren.

Trendrapport från IFA 2018

Trots att IFA i Berlin är en av de få stora teknikmässorna som bjuder in vanliga konsumenter i sina hallar finns det gott om produkter och trender att skönja för företagare. År 2018 var den största trenden skärmar och skärmteknik.

Datorseende – en hörnsten i artificiell intelligens

Självkörande bilar, VR, ansiktsigenkänning och autonoma industrirobotar har alla en sak gemensamt – datorseende. Men att få en maskin att se skillnad på en plastpåse och en boll är svårare än man kan tro.