Inspektion skapar bättre arbetsförhållanden

Med inspektioner vill Dustin säkerställa att alla produkter som lanseras under eget varumärke är etiskt och ansvarsfullt tillverkade. Satsningen har redan lett till att fem fabriker i Kina förbättrar sina arbetsförhållanden.

Under hösten 2016 lanserade Dustin egna varumärken och i samband med detta inleddes en hållbarhetssatsning på ansvarsfull tillverkning i hela värdekedjan. Hållbarhetschef Stephanie Forsblom har inspekterat de fem fabriker i Kina som tillverkar Dustins egna produkter – för att säkerställa att produktionen sker enligt bolagets uppförandekod.

– Vill man verkligen säkerställa arbetsförhållandena räcker det oftast inte med att be fabriken signera bolagets uppförandekod. Du behöver vara på plats i fabriken och engagera dig. Ofta saknas kunskapen för att göra rätt och då kan vi hjälpa till, säger Stephanie Forsblom.

 

Inspektioner utan fabriksledningens inblandning

Kraven i uppförandekoden baseras på internationella standarder och lagstiftning och inkluderar arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, miljöskydd samt etik. Såväl produktionslinjer, fabriksbyggnadens skick som avfalls- och kemikalieförråd, boendeförhållanden, kök och matsal inspekteras.

Under inspektionerna valde Stephanie Forsblom slumpmässigt ut anställda för diskussion, både enskilt och i grupp, utan fabriksledningens inblandning. Mest tid tog genomgången av fabrikernas dokumentation för att kontrollera att arbetstimmar, ålder, lön, försäkringar och utbildning följer kraven i uppförandekoden.

 

Fokus på att fabriken är villig lära sig

– Inga nolltoleransavvikelser kom till vår kännedom. Däremot fanns det avvikelser som nu åtgärdas med bland annat utbildning. Jag har gjort många inspektioner och även bott i Kina och jag var positivt överraskad över resultatet av våra inspektioner.

– Det finns alltid möjligheter till förbättringar i förhållande till uppförandekoder och det som vi fokuserar mest på är att fabriken är intresserad och villig att korrigera, förbättra och lära sig. En fabrik som har många avvikelser men vill lära sig och inser affärsfördelarna kan bli bättre än den som från början har få, säger Stephanie Forsblom.

 

Text: Moa Thorsell

Foto: Yuan Li Liu

 

Vad händer efter en inspektion?

När en avvikelse upptäcks är det upp till leverantören att återkomma med korrigeringar, orsaksanalys och en förebyggande plan. Korrigeringens deadline avgörs av avvikelsens allvarlighetsgrad och genomförandet kontrolleras med återbesök och uppföljning.

  • Lindrig avvikelse (90 dagar)
  • Grov avvikelse (60 dagar)
  • Kritisk avvikelse (30 dagar)
  • Nolltoleransavvikelse (48 timmar)

16 maj 2017

Återanvända istället för att återvinna, dessa är fördelarna

Vi pratar med återtagsexperterna Inrego för att ta reda på varför man bör arbeta med återtag istället för återvinning. Man har nämligen mycket att vinna på detta.

28 maj 2019

Digital innovation inom retail: ICA:s perspektiv

Marvin Liljegren, Head of Culture på ICA, var en av talarna på vårt event Digital innovation inom retail och hjälpte till att besvara eventets huvudfråga: hur skapar man relevanta kundupplevelser i butik genom digital innovation?

7 maj 2019

Så får du alla att jobba mot samma mål

Framgångsrikt företagande kräver engagerade medarbetare. Hur lyckas man med det? Här är fem sätt att öka engagemanget på arbetsplatsen.

7 maj 2019

Internet är trasigt: ”Vrede och hat får störst spridning”

Hur påverkar sociala medier egentligen demokratin? Det undersöker författarna Martin Gelin och Karin Pettersson i nya boken Internet är trasigt – Silicon Valley och demokratins kris.

24 april 2019

7 heta prylar som visades på Dustin Expo 2019

Produktnyheterna var många på årets mässa. Här har vi samlat några av dem som fick mest uppmärksamhet.

1 april 2019

Dustin Expo 2019: Insikter från scenprogrammet

Nya produkter är bara en av anledningarna till att 10 000-tals besökare vallfärdar till Dustin Expo varje år. Någonting som lockar minst lika mycket är möjligheten att träffa branschens samlade expertis och lyssna på intressanta seminarier.

1 april 2019