Inspektion skapar bättre arbetsförhållanden

Med inspektioner vill Dustin säkerställa att alla produkter som lanseras under eget varumärke är etiskt och ansvarsfullt tillverkade. Satsningen har redan lett till att fem fabriker i Kina förbättrar sina arbetsförhållanden.

Under hösten 2016 lanserade Dustin egna varumärken och i samband med detta inleddes en hållbarhetssatsning på ansvarsfull tillverkning i hela värdekedjan. Hållbarhetschef Stephanie Forsblom har inspekterat de fem fabriker i Kina som tillverkar Dustins egna produkter – för att säkerställa att produktionen sker enligt bolagets uppförandekod.

– Vill man verkligen säkerställa arbetsförhållandena räcker det oftast inte med att be fabriken signera bolagets uppförandekod. Du behöver vara på plats i fabriken och engagera dig. Ofta saknas kunskapen för att göra rätt och då kan vi hjälpa till, säger Stephanie Forsblom.

 

Inspektioner utan fabriksledningens inblandning

Kraven i uppförandekoden baseras på internationella standarder och lagstiftning och inkluderar arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, miljöskydd samt etik. Såväl produktionslinjer, fabriksbyggnadens skick som avfalls- och kemikalieförråd, boendeförhållanden, kök och matsal inspekteras.

Under inspektionerna valde Stephanie Forsblom slumpmässigt ut anställda för diskussion, både enskilt och i grupp, utan fabriksledningens inblandning. Mest tid tog genomgången av fabrikernas dokumentation för att kontrollera att arbetstimmar, ålder, lön, försäkringar och utbildning följer kraven i uppförandekoden.

 

Fokus på att fabriken är villig lära sig

– Inga nolltoleransavvikelser kom till vår kännedom. Däremot fanns det avvikelser som nu åtgärdas med bland annat utbildning. Jag har gjort många inspektioner och även bott i Kina och jag var positivt överraskad över resultatet av våra inspektioner.

– Det finns alltid möjligheter till förbättringar i förhållande till uppförandekoder och det som vi fokuserar mest på är att fabriken är intresserad och villig att korrigera, förbättra och lära sig. En fabrik som har många avvikelser men vill lära sig och inser affärsfördelarna kan bli bättre än den som från början har få, säger Stephanie Forsblom.

 

Text: Moa Thorsell

Foto: Yuan Li Liu

 

Vad händer efter en inspektion?

När en avvikelse upptäcks är det upp till leverantören att återkomma med korrigeringar, orsaksanalys och en förebyggande plan. Korrigeringens deadline avgörs av avvikelsens allvarlighetsgrad och genomförandet kontrolleras med återbesök och uppföljning.

  • Lindrig avvikelse (90 dagar)
  • Grov avvikelse (60 dagar)
  • Kritisk avvikelse (30 dagar)
  • Nolltoleransavvikelse (48 timmar)

16 maj 2017

7 heta prylar som visades på Dustin Expo 2019

Produktnyheterna var många på årets mässa. Här har vi samlat några av dem som fick mest uppmärksamhet.

1 april 2019

Dustin Expo 2019: Insikter från scenprogrammet

Nya produkter är bara en av anledningarna till att 10 000-tals besökare vallfärdar till Dustin Expo varje år. Någonting som lockar minst lika mycket är möjligheten att träffa branschens samlade expertis och lyssna på intressanta seminarier.

1 april 2019

Tre experter – många smarta tips

Under Dustin Expo så satte vi oss ned med flera intressanta personer för att ta del av deras insikter inom olika områden. Här är tre höjdpunkter om hållbarhet, säkerhet och framtidens digitala mötesrum.

1 april 2019

Dustin Expo 2019: De hetaste snackisarna

Dustin Expo har slagit igen portarna för den här gången. För dig som inte kunde vara med den här gången har vi samlat de hetaste snackisarna.

25 mars 2019

Norden i spetsen för global finansiell innovation

Mer fokus på individen, massor av ny teknik och ett Norden som ligger i absolut framkant. Det är några av de viktiga trenderna inom bank- och finansbranschen just nu.

22 mars 2019

5 militära innovationer som förändrat den civila världen

Här är några tekniska innovationer som först såg dagens ljus inom det militära – innan de gjorde succé hos den breda allmänheten.

21 mars 2019