Inspektion skapar bättre arbetsförhållanden

Med inspektioner vill Dustin säkerställa att alla produkter som lanseras under eget varumärke är etiskt och ansvarsfullt tillverkade. Satsningen har redan lett till att fem fabriker i Kina förbättrar sina arbetsförhållanden.

Under hösten 2016 lanserade Dustin egna varumärken och i samband med detta inleddes en hållbarhetssatsning på ansvarsfull tillverkning i hela värdekedjan. Hållbarhetschef Stephanie Forsblom har inspekterat de fem fabriker i Kina som tillverkar Dustins egna produkter – för att säkerställa att produktionen sker enligt bolagets uppförandekod.

– Vill man verkligen säkerställa arbetsförhållandena räcker det oftast inte med att be fabriken signera bolagets uppförandekod. Du behöver vara på plats i fabriken och engagera dig. Ofta saknas kunskapen för att göra rätt och då kan vi hjälpa till, säger Stephanie Forsblom.

 

Inspektioner utan fabriksledningens inblandning

Kraven i uppförandekoden baseras på internationella standarder och lagstiftning och inkluderar arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, hälsa och säkerhet, miljöskydd samt etik. Såväl produktionslinjer, fabriksbyggnadens skick som avfalls- och kemikalieförråd, boendeförhållanden, kök och matsal inspekteras.

Under inspektionerna valde Stephanie Forsblom slumpmässigt ut anställda för diskussion, både enskilt och i grupp, utan fabriksledningens inblandning. Mest tid tog genomgången av fabrikernas dokumentation för att kontrollera att arbetstimmar, ålder, lön, försäkringar och utbildning följer kraven i uppförandekoden.

 

Fokus på att fabriken är villig lära sig

– Inga nolltoleransavvikelser kom till vår kännedom. Däremot fanns det avvikelser som nu åtgärdas med bland annat utbildning. Jag har gjort många inspektioner och även bott i Kina och jag var positivt överraskad över resultatet av våra inspektioner.

– Det finns alltid möjligheter till förbättringar i förhållande till uppförandekoder och det som vi fokuserar mest på är att fabriken är intresserad och villig att korrigera, förbättra och lära sig. En fabrik som har många avvikelser men vill lära sig och inser affärsfördelarna kan bli bättre än den som från början har få, säger Stephanie Forsblom.

 

Text: Moa Thorsell

Foto: Yuan Li Liu

 

Vad händer efter en inspektion?

När en avvikelse upptäcks är det upp till leverantören att återkomma med korrigeringar, orsaksanalys och en förebyggande plan. Korrigeringens deadline avgörs av avvikelsens allvarlighetsgrad och genomförandet kontrolleras med återbesök och uppföljning.

  • Lindrig avvikelse (90 dagar)
  • Grov avvikelse (60 dagar)
  • Kritisk avvikelse (30 dagar)
  • Nolltoleransavvikelse (48 timmar)

16 maj 2017

Tre tips för ett bättre konferensrum

Hur många gånger har du inte kommit in i ett konferensrum där tekniken strulat? Det behöver verkligen inte vara så, här är några tips på hur du ska tänka för att slippa det i ditt nästa konferensrum.

18 februari 2019

Disaster Recovery borde vara lika självklart som en försäkring

Allt eftersom vi blir mer digitala så ökar även kraven på att vår IT fungerar. Disaster recovery är vad som skyddar dig om olyckan skulle vara framme.

18 februari 2019

Därför bör ditt nätverk vara molnmanagerat

Att underhålla företagets nätverk är inte alltid det enklaste, särskilt om man har flera kontor och arbetsplatser, en molnmanager lösning förenklar dock detta enormt.

17 februari 2019

Varför bör man köpa IT som tjänst?

Hela vårt samhälle rör sig allt mer åt att köpa allting som tjänst. Det är inte heller så konstigt då det ofta sparar både tid och pengar vare sig det rör sig om enkla saker eller komplicerade lösningar.

16 februari 2019

Tre tips på hur du blir mer hållbar

Att bli mer hållbar är idag något som krävs av både privatpersoner och företag, både vad gäller miljötänk och socialt ansvar. Så hur blir du då mer hållbar som företag? Se Dustins hållbarhetschef Stephanie Forsblom svara på dessa frågor.

15 februari 2019

Tre lärdomar från NRF 2019, världens största retail-mässa

I mitten av januari hölls världens största retail-mässa NRF i New York. Över 37 000 besökare från 99 länder kunde välja mellan ungefär 200 seminarier och botanisera på mässgolvet bland över 700 utställare från hela världen. Ungefär 400 mässbesökare hade kommit från Norden för att lära sig om nya, smarta sätt att väcka kundernas köplust.

14 februari 2019